Af Kanunu Taslak Metni Çalışması

2

M. Şevket Eygi “Bütün Türkiye hastane” diye yazdı. Her evde bir hasta var. Bu ilaç reçetelerinden anlaşılıyor. Evet, Türkiye bir hastanedir, aynı zamanda bir hapishanedir. Gerçi henüz yeter sayıda hapishane yapılmadığı için Türk halkının yarısı hapishanede değildir ama herkes hapishaneye girmeyi göze alarak yaşıyor.  

Fehmi Koru Akevler’de yetişmiştir. Hiçbir zaman devletine karşı olmamıştır. Hiçbir zaman iktidara karşı yıkıcı cephede olmamıştır. Kendine göre tarafsız gazetecilik yapmaktadır. Buna rağmen Türkiye’nin üçüncü etkili partisi onun hapishanelere girmesini arzulamaktadır. Fehmi Koru üstelik Penslivanya’ya AK Parti’nin tüm kadrosunun tek temsilcisi olarak gitmiş, görüşmüş ve zaten daha öncesinde konuyla ilgili bir de kitap yazmıştır. Fehmi Koru üstelik akil adamlar listesine de alınmıştır. Şimdi AK Parti’nin ortağı onun kendi sitesinde yazmasını bile ona çok görüyor ve hapse girmesini istiyor. Bunları Sermaye yapıyor, Bahçeli’ye fatura ediyor.

Hala odak noktasından partileri kapatma maddesi duruyor. Yeni anayasada meclis seçim kararı alırsa cumhurbaşkanlığı da düşüyor. Yeni oyun budur. Sermaye muhalefette ekseriyet temin edecek ve meclis kendisini feshedecek. Yeni meclis cumhurbaşkanını yargıya gönderecek. Böylece kendisine fatura edilen suçlarla mahkûm edilecek.

Türkiye’nin barış içinde varlığını sürdürmesi için genel af kanununa ihtiyaç vardır. Ne var ki gelişigüzel af mağdurları rahatsız eder, suçluları da yeni suçlar işlemeye özendirir. Bundan dolayıdır ki, af kanunu usulüne uygun olarak çıkarılmalıdır. Geçmişte CHP ile MSP birleşip af kanunu çıkardılar ama büyük problem oldu. O zaman MSP’deki arkadaşlarım Kur’an’a göre af nasıl olmalıdır konusundaki görüşlerime kulak vermediler. 

Şimdi size af kanunu taslak metni çalışmasını sunuyorum. 

(Not: Fıkıh veya hukuk bilginiz yoksa tam olarak kavrayamayabilirsiniz.)

2019 Yılı Af Kanunu taslağı çalışmasıdır.

Madde 1- 31/09/2019 günü dâhil ondan önce işlenmiş suçların infazı durdurulmuştur. Dışarıdan soruşturma şartı ile sorgulama ve yargılama devam eder. 

Reklam

Madde 2- Sorgulama ve yargılama yeni çıkarılacak kanunlar ile yapılır ve usul kanunu olacağından hükümleri makabline şamil olur. 

Madde 3- Sorgulama ve yargılama sonucu tespit edilen kamu suçlarının infazı ölünceye kadar ertelenir. Mahkûm olduğu suçun devamı mahiyetinde suç işlediği takdirde infaz edilmez. Mahkûm olup infaz edilmeyen suçun devamı bir suç işlerse yeni soruşturma ve yargılamada mahkûm olursa bu kanundan yararlanamaz, yani sürdürülen suçun cezası ertelenmez. 

Madde 4- Davada müdahil olma hakkına sahip olan mağdurların hakları korunur. Nakdi tazminat ve hafif hapisler için gün başına asgari resmi ücret, ağır hapis için resmi ücretin iki katı, müebbet hapisler için 64 yıla tekabül eden ücret devlet tarafından mağdurlara veya vârislerine ödenir.

Madde 5- Devlet sonra suçlulara rücu eder, ödeme gücü olmayanları semt kooperatiflerinde karın tokluğuna çalıştırır. 

Madde 6- İnfazı ertelenen mağdurların hapis ve tazminat dışı bütün hakları iade edilir, görevli olduğu kurumlardaki göreve başlayabildikleri gibi başka yerde de hiç suç işlememiş gibi görevlendirilebilirler. Hiçbir kamu kurumunda kendilerine iş verilmezse bunlar için kurulmuş semt kooperatiflerinde kendilerine baremlerine göre iş verilir. Serbest iş yaparlar. Kooperatifin sorumluluğunda kendilerine kredi verilir. Emekli olabilenler emekli edilebilirler. Semt kooperatiflerinde çalışırken emeklilik sözleşmeleri de devam eder. 

Madde 7- Sorgulama ve yargılama esnasında gerek gözaltına alma veya tutuklu olma yahut görevden uzaklaştırma gibi mağduriyette emeklilik durumları korunur. Emeklilik payları kamu tarafından yatırılır. Hapishanede kaldıkları günler için resmi ücretler ödenir. Tutuksuz olarak muhakeme edilip görev başında olmayanlara tazminat ödenmez.

Madde 8- Akademik kariyerde iken mağdur olanlar yargıya başvurup o haklarını geri isteyebilirler. Müruru zaman işlemez. Bu mağduriyetlerinden dolayı yargıda tazminat davası açabilirler.

Bu kanunu Adalet Bakanlığı uygular.

Reklam

2 YORUMLAR

  1. Hocam hangi gezegende yaşıyorsun. Khk mağduru bizlere hukumetin önerdiği en iyi şey ağaç koku yemek.aslinda açlıktan olmemizi istiyorlar.ama ne yiyecek bunlar diye sorulunca ağaç kökü yesinler deniliyor.

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here