Ali Olmadan, Alevilik Olmaz!

2

Alevilik ve Aleviler üzerine, o kadar çok oyunlar oynanmış, kalemler oynatılmış, araştırma ve projeler uygulana gelmiş ki; Gerçeğin, hakkın ve hakikatin yerine, özünden kopuk, Alisiz ve İslam dışı bir Alevilik amaçlandığı gözlenmektedir. Çalışmaların amacı, Aleviliği ideolojik ve felsefi yöntemlerle, kendi gerçekliklerinin üzerine oturtmaya çalışmak olduğu ortadadır.

Özellikle son yıllarda yoğunlaşarak devam eden çalışmaların birçoğu; Aleviliği Hz. Ali taraftarlığından ve İslam Peygamberi Hz. Muhammed ailesinden koparmak, İslam öncesine dayandırmak, felsefi bir görüş veya bir yaşam biçimidir diyerek; gerçeği, hakikati uyduruk masallarına boğdurmak amaçlanmaktadır.

Aleviliği kendi gerçeğinden, konumundan ve çizgisinden koparmak demek, Alevileri istedikleri şekilde yönlendirmek olacaktır ki; Alevilerin büyük çoğunluğunun bu tehlikenin farkında olduklarını sanıyorum.

 Bütün bu olumsuz ve Aleviliği yozlaştıran çalışmalara karşın, Alevilik; Arapça ’da, Ali’ye mensup, Ali’ye ait anlamlarına gelir.

Hz. Ali’yi sevmek, saymak ve her konuda ona bağlı olmak anlamındadır. Hz. Ali’yi seven, sayan ve ona bağlı olan kimseye “Alevi” denir. Bu sevgi ve saygı,  “Ehl-i Beyt” sevgi ve saygısı ile bir arada bulunmaktadır. Ev halkı anlamına gelen “Ehl-i Beyt”ten kastedilen, Hz. Muhammed’in ailesi ve soyudur.  Bu aile Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den oluşmaktadır.

Alevilik, Kur’an’dan sonra Hz. Peygamber ve Ehl-i Beyti’n içtihatlarına öncelik veren, bütün insanlığı kucaklayan ve insanlar arasında ırk, renk, soy-sop ayrımı gözetmeyen bir İslami yorumdur.

Alevilik; Allah’a kul, Hz. Muhammed Mustafa’ya ümmet, İmam Ali’ye talip olan, Ehl-i Beyt’i seven ve İmam Hüseyin’in yolundan giden topluluğun kabul edip benimsediği inanç biçimidir. Bu tanıma bağlı olan ve bunu uygulayan kişilere de alevi denir.

Alevi, bu inancın esaslarını, ilkelerini kabul eden ve uygulayan, Allah’ın birliğine, Hz. Muhammed’in peygamberliğine ve Ehli Beyti’ne inanıp, iman ediyorum, , Tevella, Teberra ilkesine bağlıyım ve Ehlibeytin dostlarına dost, düşmanlarına düşmanım diyebilmektir.

Alevilik zorlamacı ve dayatmacı anlayış ve araştırmalara konu edildiği gibi “İslam dışıdır- farklı bir dindir-yaşam biçimidir” safsatalarına karşın; Hak-Muhammed-Ali üçgeninde ilahi bir yoldur.

2 YORUMLAR

  1. Çok genel bir tanımlama olmuş. Bahsettiğiniz Alevi İslami yorumuna göre yaşayan bir kişinin günlük, haftalık, yıllık yaşantısı nasıldır? Temel yazılı inanç kaynakları nelerdir? Mutlaka yapmaya çalıştığı, titizlikle kaçındığı eylemler nelerdir? Bizim gibi dışarıdan bakan ve hangi yazılı kaynakları esas alması gerektiğini bilmeyen bir insan için belirleyici bilgi yok bu yazıda. Hemen her müslüman buna imza atabilir.

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here