Anayasa Mahkemesi’nden basit yargılama usulüne ilişkin iptal kararı..

0

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yasalaşan ilk yargı paketiyle başlatılan “basit yargılama usulü”nün, 1 Ocak 2020 itibarıyla kovuşturma evresine geçilmiş dosyalarda uygulanmamasını öngören kuralı iptal etti.

Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesi, Ceza Muhakemesi Kanunu’na (CMK) ilk yargı paketiyle eklenen ve “1 Ocak 2020 itibarıyla kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalarda basit yargılama usulünün uygulanamayacığı”nı öngören hükmün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Anayasa Mahkemesi, oy çokluğuyla, “kovuşturma evresine geçilmiş” ibaresinin aynı bentte yer alan “basit yargılama usulü” yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline hükmetti. Gerekçede, itiraz konusu kuralın belirli bir tarihten önce “kovuşturma aşaması”na geçilmiş dosyalarda “basit yargılama usulü”nün uygulanmayacağını öngördüğü belirtildi.

CMK’de basit yargılama usulünün uygulanması sonucunda mahkumiyet kararı verilmesinde sonuç cezada dörtte bir oranında indirim yapılmasının öngörüldüğüne işaret edilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

“İtiraz konusu kural, yargılama aşamasında olup henüz hüküm kurulmamış, dolayısıyla yeni bir yargılama usulünün uygulanabileceği dosyalarda ceza miktarı üzerinde fail lehine etkisi olan basit yargılama usulünün belirli bir tarihten sonra kovuşturma aşamasına geçilmiş dosyalarla sınırlı olarak uygulanmasını öngörmek suretiyle Anayasa’nın 38. maddesini ihlal etmektedir.”

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here