Asaf Ayaz yazdı: Trump’ın neden kazandığını anlamak için.. Ekonomik tercihlere bakmalı..

1

“Neden Trump seçildi?” sorusunun cevabını bulmak için öncelikle Neo-Liberal Ekonomik Politikaların ABD’de yol açtığı sorunlara bakmak gerekir.

Amerikan halkı Trump’ı seçerek aslında Neo-Liberal Ekonomik Politikaları devam ettirmeyeceğinin sinyalini vermiş oldu. Neo-Liberal Ekonomik Politikaların temsilcisi Bayan Clinton ise kaybetmiş oldu.

Neo-Liberal Ekonomik Politikalar Dönemi (1978-2008)

1978 Washington Mutabakatı ile Devlet’in küçülüp kenara çekilmesi gerektiği, Piyasa’nın her işi üstlenebileceği , bu amaçla da para hareketi ve mal hareketinin serbest olması , gerek faiz hadleri gerekse emtia fiyatlarının piyasada serbestçe belirlenebileceği üzerinde anlaşıldı.

Böylece Devlet’in ekonomik hayattaki rolü sıfırlanıyordu. Devleti ekonomik hayatın dışına atmanın yolu ise özelleştirmelerdi. Özelleştirmeler yolu ile ekonomik hayat piyasa oyuncusu özel şirketlerin eline geçmiş oluyordu.

Parasal Gücün (Küresel Sermayenin) ABD Ulus Devleti ile giriştiği liderlik mücadelesinde en azından ekonomik kanadı kendi kontrolüne alıp pazarlık masasında elini güçlendirmek istiyordu. Bu amaçla ABD’deki üretim Uzakdoğu’ya kaydırıldı.

Ülkelere para giriş çıkış serbestisi elektronik ortamda hareket imkanına sahip fonlar için bir ülkeyi parasal darboğaza sokmak veya o ülkeyi paraya boğmak artık çok kısa bir süre gerektiren bir iş olmuştu.

Üretim gücü tasfiye edilmiş bir ülke için dışarıdan gelen fonların büyük önemi vardı çünkü iç tüketimi canlı tutmanın yolu dışarıdan gelen paraları kullanarak yapılacak ithalata bağlıydı.

İçeriden para çıkışı olduğu vakit yada dışarıdan içeriye para akışı kesildiği vakit ülkenin adeta hayat damarları kesilmiş gibi olurdu.

Bu nedenle büyük fon sahiplerinin bir dediği iki edilmez olmuştu.
ABD kendi ülkesinde Washington Mutabakatı denilen kararlar ile başlatılan sürecin kendi aleyhine gelişen bir süreç halini aldığını görünce bu sürecin tasfiyesine karar verdi.

2008 krizi ile kendi ülkesinde faaliyet gösteren finans kuruluşlarının paralarının batmasına göz yumdu ama kendi finans kuruluşlarının açıklarını ise Merkez Bankası yoluyla fonlayarak ayakta tuttu. Ayrıca dışarıdan yapılan mal girişlerine sınırlamalar getirip kendi üretim gücünü canlandırma yoluna gitti. Bu durum en büyük müşterisi ABD olan Parasal Gücün finans kaynağı olan Uzakdoğulu üretici-ihracatçı ülkeleri ekonomik olarak geriletti. Büyüme oranları ve ihracatları düştü. Uzakdoğulu bu ülkelere hammadde sağlayan ülkelerde de silsile yoluyla ekonomik daralmalar yaşandı.

ABD 1978’de temelleri atılan neo-liberal ekonomik politikaların kendi istihdamına , üretimine ve Devletine bir tehdit haline dönüştüğü anda, bu politikaların tam tersine ithal-ikameci ekonomik politikalara dönerek tehdidi ortadan kaldırmanın yoluna gidilmiştir.

İthal-ikameci ekonomik politikaları uygulayacak birini de 2016 Kasım ayında yapılan Başkanlık seçiminde Başkan olarak seçmiş oldu ABD.

1 YORUM

  1. 1 – ABD 1978’de temelleri atılan neo-liberal ekonomik politikaların kendi istihdamına , üretimine ve Devletine bir tehdit haline dönüştüğü anda, bu politikaların tam tersine ithal-ikameci ekonomik politikalara dönerek tehdidi ortadan kaldırmanın yoluna gidilmiştir.
    – ithal ikameci politikalara dönmeyip aksine ithalatı reddeden politikalara dönüş tercih edilmiştir.
    2- küresel sermayenin kaynağı ve merkezi Avrupa değil amerikadır. ( Bretton woods anlaşması ile karşılıksız para basma yetkisi elde eden ve bunu tepe tepe kullanan Amerika Avrupa dahil tüm dünyanın kaynaklarını sömürme imkanı elde etmiştir.) Bunu fark eden Avrupa sermayesi ve elitleri amerikaya göç ederek sistemi içten ele geçirmeye başlamıştır ( Yahudi ve Alman rotschild örnektir. )
    3 küresel sermayenin ( bu sermaye nin adı küresel olsa da kaynağı ve merkezi yine amerikadır.) ulusal çıkarlarına zarar veren uygulamaları amerikan halkını harekete geçirmiş ve ulusalcı korumacı Trump sonucu ortaya çıkmıştır.
    Önümüzdeki yıllarda dünya; küreselleşmeciler (sermaye sahibi azınlık) ile ulusalcıların ( halkın, çoğunluğun çıkarlarının) çıkar çatışmalarının yaşandığı yıllar olacak.

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here