Bayram O, Bayram Ola

0

Tanım

Bayram; Farsça bir kelime olup, Azeri lehçesinde “berzem” kelimesinin bozulmuş şekli ile dilimize geçmiştir. 

Arapçada “ıyd” denir. Bir araya gelme. Bir araya gelerek toplu sevinç yaşama manasına gelir.

Peygamber efendimiz (a,s); Ramazan Bayramını,  يوم الفطر  (Yevmü’l fıtr/İftar günü, fitre günü, yaşam günü) diye isimlendirmiştir. 

Bayram’ın sosyal yönü

Bayramların mana açısından sosyal yönü daha önceliklidir. Bu yönden bayramlar, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma günleridir.

Onun için hadisi şeriflerde, zekat ve fıtır sadakası bayram ve bayramdan önce verilmesi tavsiye edilmiştir.

Bayramın manasını sosyal ilişkiler açısından değerlendirirsek, bu sene Ramazan Bayramında, korona virüsle mücadele nedeni ile, akraba ve yakınlarımız, eş, dost, komşular ile bir araya gelip toplu sevinç yaşama manasında bir bayram yapmak mümkün değildir.

Reklam

Ancak sadece internet, dijital iletişim araçları ile sosyal medyadan iletişim kurarak Ramazan Bayramını kutlayacağız.

Manevi açıdan bayram

Bayram manevi açıdan değerlendirildiğinde; Ramazan Bayramı bir aylık orucun toplu bir iftarı olduğundan; 

Günlük orucun iftarında yaşanan manevi feyiz ve bereket, sevinç ve sekinet, huzur ve mutluluk, bir aylık orucun iftarı olan Ramazan Bayramında da yaşanır.

Bu manevi derinliği yaşayamayanlar veya anlayamayanlar ancak Ramazan Bayramını “şeker bayramı” diye isimlendirirler. Aslında bu Ramazan Bayramı şeker değil şükür bayramıdır.

Peygamberimiz (a.s) şöyle buyuruyor:

“Kim fazîletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, İman 28, Savm 6; Müslim, Sıyâm 203)

Bağışlanmış olmanın şükrünü,  huzurunu ve sevinçini yaşar müslümanlar bu Bayram sabahında.

Reklam

Diğer bir Hadis’i Şerif’te de, “Cennette Reyyân denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık kapanır, kimse oradan giremez.” (Buhârî, Savm 4, Bed’ü’l-Halk 9; Müslim, Sıyâm 166,)

Onun için Ramazan ayı, cennete uzatılmış, cennetin “reyyan” kapısına dayanmış otuz basamaklı bir merdivendir. 

İşte şimdi bayram sabahı müminler, sahurlarla, iftarlarla, teravihlerle, oruçlarla, sadaka-zekat-fitrelerle merdivenin son basamağından cennete ulaşmanın sevincini yaşıyorlar. 

Diğer taraftan, bayramın manevi açıdan ne manaya geldiğini, daha doğrusu ne zaman gerçek manada bayram olduğunu, Erzurumlu Muhammed Lütfi  (Alvar imamı Efe hazretleri), ne güzel ifade etmiş. Gelin tefekkür ede ede okuyalım, çok sırlı manaları var.

Cân bula cânânını

Bayrâm o bayrâm ola!

Kul bula sultânını

Bayrâm o bayrâm ola!

Hüzn ü keder def’ ola (hüzünler, tasa ve kederler yok ola)

Dilde hicâb ref’ ola ( kalpten perdeler kalka)

Cümle günâh af ola

Bayrâm o bayrâm ola!

Mevlâ bizi afv ede

Gör ne güzel ‘ıyd ola ( Gör ne güzel Bayram ola)

Cürm ü hatâlar gide 

Bayrâm o bayrâm ola!

Feyz-i mehabbet-i Hakk ( Allah sevgisinin feyzi)

Nur-i hidâyet siyâk ( Sonuçu Hidayet nurudur)

Cennet-i a’lâ durak (son durak  cennet’i alâ’dır)

Bayrâm o bayrâm ola!

Hakk’ı seven merd-i şîr (Allahı seven sözünün eri kişi)

Kalbi olur müstenîr (Kalbi parlar, nurlanır)

Allah ola destigîr      (Allah yardımcısı olur)

Bayrâm o bayrâm ola!

El tuta kitâbını

Dil tuta hitâbını

Cân tuta şitâbını (aceleciliğini, sabırsızlığını)

Bayrâm o bayrâm ola!

Mevlâ’yı cândan seven 

Rızâ-yı Hakk’a eren 

Lutf-i Hudâ’ya güven 

Bayrâm o bayrâm ola!

Hakk’ı seven dil ü cân (Hakkı seven kalp ehli kişi)

Aşkı eden heyecân  

Feth ola bâb-ı cinân (cennet kapıları açıla)

Bayrâm o bayrâm ola!

Ganîler ede kerem (zenginler ede ikram)

Ref’ ola derd-i verem ( verem hastalığı yok ola)

Sahî ola muhterem     (Sıhhat bula muhterem)

Bayrâm o bayrâm ola!

Nûr-i hidayet dola (Hidayet nuru dola)

Dilde hidâyet bula (kalp doğru yolu bula)

Nâsırın Allah ola  (Yardımcın Allah ola)

Bayrâm o bayrâm ola!

Tevhîd ede zevk ile

Hakk’ı seve şevk ile

Tasdîk inerse dile (dil ile söylediği tevhidi, kalp ile de tasdik ederse)

Bayrâm o bayrâm ola!

Dildeki Rahmân ola (kalplerde Rahman ola)

Derdlere dermân ola

Âzâde fermân ola (Kurtuluş emri gele)

Bayrâm o bayrâm ola!

Lutfî’ye lutf u kerem 

Dâhil-i bâb-ı harem  (Kabe  kapısından giriş, Lütfi’ ye ikram)

Dâima Allah direm 

Bayrâm o bayrâm ola!

Gerçek manada Bayramı anlatmak için, daha söze ne hacet?  

Bu Ramazan Bayramı, yukarıda  ifade edilen manalar çerçevesinde gerçek manada bayram olması; 

Ayrıca bu bayramın, hakkımızda, İslam alemi hakkında, insanlığın salgınlardan, hastaların hastalıklardan, mazlumların zulümlerden kurtuluşuna vesile olması dua ve niyazlarımızla! 

Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun!

Vesselam. 

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here