Çin, Dünya ve Ortaklık Sistemi

3

Hong Kong’da seçim olmuş, Pekin yanlıları kaybetmiş. Bunun anlamı şudur, Çin halkı henüz Çin yönetimini benimsemiş değildir, hala Batı özlemi içindedir. 

Çin insan nüfusunun beşte birinden fazlasına sahip bir ülke. Sosyalizmle silkinen ülke her gün demokrasiye doğru da adımlarını atmaktadır. Çin yöneticileri gerçekleri görmelidirler. İşçilik düzeninden ortaklık düzenine geçmelidirler. Sosyalizmden sonra ortaklık düzenine geçmek, kapitalizm düzeninden geçmekten çok daha kolaydır. 

Avrupa nasyonal sosyalizmi yaşadı. 

Rusya ve Çin enternasyonal sosyalizmi yaşadı. Her ikisi de sosyalizmin başarısızlığını gördü. Bununla beraber her iki tarafta da kapitalizm benimsenmedi. Yeni düzen aramaktadırlar. 

İşçilik sisteminden ortaklık sistemine geçme ABD’de çok zordur, işçiliğin zirvesindedir ve kolay kolay bundan vazgeçemez. ABD’nin yapacağı, ülkesine çekilmek, işçilik sisteminde ülkesini refah içinde yaşatmak ve insanlıkla barış içinde olmaktır. Bizim ABD şirketlerine tanıyacağımız haklar; buralarda istedikleri yatırımları yapabilmeleri, sermayelerini ve bilgilerini serbest piyasa içinde insanlığa hizmette değerlendirmeleridir.

Gümrükler yok, kotalar yok, vizeler yok, pasaportlar yok; her türlü değerler dünya piyasalarında serbest dolaşım içinde olacaktır. ABD dünyanın her tarafında petrol işletmeleri kurabilir, elde ettiği ürünleri dünya piyasalarında pazarlayabilir. Ama tekel oluşturmaz. İpek Yolu denen hac yollarına da katılabilir ve yararlanabilir. Buralarını tekeline alamaz.

Avrupa Birliği ile Rusya bize en yakın ülkelerdir, geçmişimiz ve geleceğimiz birbirine çok benzer. Eninde sonunda kendi dünyamızı kendimiz kurmak zorundayız. Çin ile iyi geçineceğiz. ABD ile iyi geçineceğiz. Bütün pazarımız ikisine de açık olacaktır. Arz ve talep kanunları dünyada işleyecektir. Ama Müslümanlar, Ortodokslar ve Katolikler artık bir olmak zorundadırlar. Üçüncü binyıl uygarlığının ağırlığını tek başına hiçbirimiz taşıyamayız. 

Bu arada Kur’an’ın Çin’e tavsiyeleri vardır, onları burada tekrar etmek isterim.

Reklam

1) Çin sosyalizmden kapitalizme değil ortaklık sistemine geçmelidir. Türkiye’de Akevler Kooperatiflerinde geliştirilmiş bulunan ortaklık sistemini ele almalıdır. Hong Kong’da böyle bir çalışma yapıldı. Ama Sermaye’nin yönlendirmesi ile yapıldığı için şimdilik durmaktadır. Çin bu çalışmadan da yararlanabilir. Çin bunları kapitalizme değil de sosyalizme yönlendirmelidir. Akevler bunları Çin’e aktarabilir.

2) Çin tek devlet olmaktan vazgeçmeli, 100 milyondan fazla nüfuslu devlet anlayışı terk edilmelidir. Çin devletler birliğine dönüşmelidir. Japonya, Kore ve Vietnam gibi ülkeler de bu birlik içinde yer almalıdır. Doğu Türkistan benzeri ülkeler isterlerse Çin isterlerse Batı tarafında kalabilmelidir. Silah zoru ile değil uygarlıkla onları yanına almalıdır. Bugün Avrupa Birliği’ne girebilmek için devletler sıradadır. Çin’in komşuları da ‘Biz Çin birliğine katılmak istiyoruz’ demeli, Çin almakta nazlanmalıdır.

3) Çin’in işçilik sisteminden ortaklık sistemine geçmesi için fazla çaba göstermesine gerek yoktur. Uluslararası para bir devletin parası olmamalıdır. Kuyumcular Kooperatiflerinin çıkaracağı ‘Altın Bono’ uluslararası para olmalıdır. Her kuyumcu dükkânında bulunan altın kadar altın bonosunu çıkarır. Kooperatiflerin kefaleti ile piyasaya sürer. Böylece yeryüzünde mevcut altın kadar Altın Bonosu piyasaya çıkar ve bu bono uluslararası para olur. Buna Rusya hemen katılır, Türkiye ve İran katılır. Doların ve Euro’nun uluslararası para olma özelliği sıradanlaşır hatta sona erer. Bu para düzeni ancak ortaklık düzeni ile gelebilir.

4) Yeryüzü kıtalara ayrılmalı, her biri uygarlaşmada yarışmalıdır. Çin, Hint, Avrupa, Afrika, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın dâhil olduğu adalar, ayrı ayrı birlikler oluşturmalıdır ama bu bloklar arası savaş olmamalıdır. Savaş olacaksa bu savaşlar devletlerarası olmalıdır. Cihan savaşları olmamalıdır. 

Bu makalelerimi ABD takip ediyor. Büyük devlet olmak demek bu demektir, dünyada olanlardan haberdardır. Ama Çin ve Rusya takip etmiyor veya edemiyor. Çünkü tüm istihbarat Sermaye’nin elinde, Çin’e veya Rusya’ya bu tür yazılar ulaşmamaktadır. Dünyanın sıkıntısı buradadır, bu iletişimsizliktedir. 

Recep Tayyip Erdoğan bunu aşmalıdır, bunlara bu makaleyi ulaştırmalıdır ama önce Sermaye’nin yasağını aşıp kendisi okuyabilmelidir. 

Tüm sorun buradadır. 

Basın yayın insanlığın günümüzdeki bir numaralı sorunudur. 

Reklam

3 YORUMLAR

 1. http://www.akevler.org/AkevlerMakaleler/11462/SonEk/0/Suleyman-Karagulle/CIN-DUNYA-VE-ORTAKLIK-SISTEMI

  *

  Ülkelere “ADİL DÜZEN” gerekli…
  Dünyaya “ADİL DÜNYA DÜZENİ” gerekli…
  İnsanlığa “ADİL DÜZEN İNSANLIK ANAYASASI” gerekli…
  Biz Erbakan Hoca ile bu konularda kırk yıl çalıştık; hala çalışıyoruz…
  Ve diyoruz ki; “III. BİNYIL ADİL DÜZEN MEDENİYETİ” olacaktır, inşallah…

  Bazı Kaynaklar:
  http://www.akevler.org/AkevlerTumKitaplar (TAMAMI)

  akevler.org/AkevlerKitaplar/0/51/ADIL-DUZEN-ERBAKAN-ESAM2010-SERH
  http://www.akevler.org/AkevlerKitaplar/0/101/ADIL-DUZENDE-GENEL-HIZMETLER
  http://www.akevler.org/AkevlerKitaplar/0/21/ISLAM-DevletDunya-DUZENI-1-Ilhan-Arsele-reddiye
  http://www.akevler.org/AkevlerKitaplar/0/86/ISLAM-DevletDunya-DUZENI-2-Ilhan-Arsele-reddiye

  http://www.akevler.org/AkevlerKitaplar/0/48/ADIL-DUZEN-INSANLIK-ANAYASASI
  http://www.akevler.org/AkevlerKitaplar/0/110/INSANLIK-ANAYASASI-KAVRAMI
  http://www.akevler.org/AkevlerKitaplar/0/70/YENI-ANAYASAYA-GECIS-ONERISI-karagulle-akdemir

  http://www.akevler.org/AkevlerKitaplar/0/44/PEYGAMBERLER-VE-SISTEMLER-VE-CAGDAS-COZUMLER
  http://www.akevler.org/AkevlerKitaplar/0/43/PEYGAMBERLER-SISTEMI-VE-COKEN-SOVYETLER-BIRLIGI-SORUNU-COZUMU

  Bir de şunlar;
  http://www.akevler.org/AkevlerKitaplar/0/1/Islamiyet-ve-Ekonomik-Doktrinler
  (Yeni başlayanlar için tavsiye olunur; biz 1969’da başladık…)
  http://www.akevler.org/AkevlerKitaplar/0/10/100-SORUN-VE-100-COZUM-ADIL-DUZENE-GORE
  (Her kişiye, her aileye, her bucağa, her ile, her ülkeye ve elbette bütün beşeriyete lazım…)

  Ve’s-SELAM/BARIŞ mea’d-DUA…
  (Yani savaşla değil BARIŞ ile inşallah…)

 2. Sn Hocam Çin bir taraftan komunizm rejimine sıkı sıkıya bağlı iken diğer taraftan kapitalist taktiklerini denemektedir (Maymun gördüğünü yapar!- Monkey see, monkey do, yani “gopya”cılık hali). Çin dışındaki bir çok internasyonal yatırımlara girmişlerdir. Bunları internet üzerinden takib ederseniz bulursunuz. Bunların yönetim yapısına yakından bakarsınız. Ortaklık sistemine bir ölçüde gitmişlerdir. Komunist partisi üyeleri ve kontrollerindeki zümre Çin’e ortaktırlar.

  Çin’in uygur’lara yaptıkları da insanlıkça kabul edilebilir bir şey değildir. İnsanlığın asıl sorunu, “nefs ve irade” kontrolünde sınıfta kalmış olması. Bu konuda çok önemli tenbihleri ve rehberliği olan Kuran’ın Kainatın Yaratıcısı tarafından gönderildiğini kabul noktasına bir gelebilseler hiç mesele yok. Dört elle sarılacaklarına eminim. Uygurlar dışında Çin’deki milyonlarca Çinli müslümanın bile onları Kuran ile uyandırabilme konusunda yeterli etkinlikleri yok maalesef. Bizdekiler gibi, diğerlerine iyi örnek olamıyorlar demek ki. Allah ıslah etsin, akıllarının başlarına gelmesi konusunda yardımcıları olsun, ne diyelim!

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here