Davutoğlu: İktidar, tek parti döneminde yaşanan her şeyi bugün hayata geçiriyor

0

HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanması hakkındaki kararının alt mahkeme tarafından reddedilmesiyle ilgili Davutoğlu, şöyle konuştu: “Anayasa ve yasa ihlali oluşmuştur. İlk derece mahkemesinin vermiş olduğu bu yanlış kararla; hukuk devleti, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesi ile ve yine 2010 yılında büyük umutlarla yapılan anayasa değişikliği ile hukuk sistemimize girmiş ve vatandaşlarımızın hak arama yollarını genişleten bireysel başvuru müessesesi büyük yara almıştır.

Koalisyon iktidarı kurumların, kuralların değersizleştirilmesi çabalarından artık vazgeçmelidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları evrensel standartlarda adalet, hukuk güvenliği, insan hak ve özgürlükleri ile demokratik hakları fazlası ile hak etmektedir.

Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir ve devletin yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlar. Yapılan ihlal ile yargı kararlarının bağlayıcılığı kuralı bu ilkeye sıkı sıkıya bağlı olması gereken ilk derece mahkemesi tarafından ortadan kaldırılmıştır.

Asıl konuşmamız gereken konular bunlar iken eski Türkiye’nin kısır tartışmalarını hatırlatan komplocu polemikler ile oyalanacak zamanımız yoktur. Suni ve içi boş bu tartışmaların öncelikle hedefinin yaşatılan açık hukuksuzluğu örtmek ve sonrasında da genelde Anayasa Mahkemesinin yetkilerini kısacak, özelde de vatandaşların son bir umut olarak başvurduğu hak arama yollarından bireysel başvuru müessesesini işlemez kılacak yasal değişikliklere zemin hazırlamak olduğunun farkındayız.

Koalisyon iktidarı kurumların, kuralların değersizleştirilmesi çabalarından artık vazgeçmelidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları evrensel standartlarda adalet, hukuk güvenliği, insan hak ve özgürlükleri ile demokratik hakları fazlası ile hak etmektedir. Gelecek Partisi olarak vatandaşlarımıza hak ettikleri, hayatın her alanında adalet ve demokratik bir hukuk devleti vadediyoruz.

Bu iktidar, Türkiye’deki bütün denetim mekanizmalarını birer birer tasfiye etme düşüncesinde. Önce itibarsızlaştırıyor, sonra tasfiye ediyor. Parlamentoyu 2017 Anayasası ile etkisizleştirdi, itibarsızlaştırdı. Şimdi kimse parlamentoyu dengeleyici bir güç gibi göremiyor.

Sivil toplum kuruluşlarını tek tek hedef alıyorlar. Üniversiteleri kapatıyorlar. Tabipler Odası’nı kapatmaya kalkıyorlar. Şimdi de AYM’yi önce itibarsızlaştırma sonra üzerilerinde Demokles’in kılıcını tutarak Anayasa Mahkemesi’nin önünde bekleyen dosyalarla ilgili mahkemenin vicdanını etkilemeye çalışıyorlar.

Sonrasında da Sayın Bahçeli’nin dediği gibi kapatmaya gidecekler. Peki nereye doğru gidiyor bu? Tek merkezli bir otoriter devlet anlayışına. Tek parti dönemini eleştirerek bugüne gelmiş iktidarın, tek parti döneminde yaşanan her şeyi neredeyse bugün hayata geçiriyor olması büyük bir tehlikedir.”

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here