Doktorunuz Ümit Tapan yazıyor: Kansere çözüm bulundu mu?

0

Kanser Tedavisinde Immünoterapi veya Biyolojik Tedavinin Yeri

İmmünoterapi vücudun kansere karşı mücadelesini güçlendirmeyi amaçlayan bir tedavi şeklidir. Kanser hücreleri üzerlerindeki proteinler yoluyla bağışıklık sisteminin doğal işlevini yerine getirmesini önleyebilirler. Bu nedenle normalde yabancı maddeler olarak addedilip saldırıya uğraması gereken kanser hücreleri vücutta çoğalabilmekte ve başka organlara yayılabilmektedir.

İmmünoterapi vasıtasıyla kanser hücrelerinin bağışıklık sistemi üzerindeki baskılayıcı etkisi azaltılarak kanser hücrelerinin büyümesi durdurulabileceği gibi, başka organlara yayılım engellenebilir ve bu hücrelerin bağışıklık sistemi tarafından ortadan kaldırılmasına olanak sağlanabilir. Günümüzde birçok kanser türünün tedavisinde kullanılan immünoterapi ilk olarak 1996 yılında fareler üzerinde denenmiş ve 1997 yılında lenf bezi kanseri olan hastalarda kullanımına onay verilmiştir. Şu anda değişik kanser türlerinin tedavisinde kullanılan immünoterapi ilaçları arasında en yaygın olan ve başarı oranı en yüksek olan ilaç gurubu ‘’Monoklonal Antikorlar’’dır.

Normalde vücudun enfeksiyonlara karşı mücadele aracı olan antikorlar kanser hücreleri üzerindeki protein veya şekerden oluşan özel maddelere hücum etmek amacıyla laboratuar ortamında üretilebilmektedir. Bu antikorlar ya tek başlarına ya da başka ilaçların etkisini arttırmak amacıyla kanser tedavisinde başarıyla kullanılmaktadır. İmmünoterapinin en yaygın kullanıldığı hastalık kötü huylu cilt kanserlerinden olan melanomadır.

Bu hastalığın ileri evresinde ilk basamak tedavi seçenekleri arasında 3 adet monoklonal antikor bulunmaktadır: İpilimumab, Nivolumab ve Pembrolizumab.

Bu ilaçlar daha sonra başka birçok kanserde de denenmiş ve ileri evredeki bu hastaların önemli bir kısmında kanserin uzun süreli kontrolüü sağlanabilmiştir. Daha heyecan verici bir gelişme yakın zamanda yine melanoma hastalarında yaşandı; ölümcül olarak düşünülen ve ömür boyu tedavi alması gerektiği kabul edilen melanoma hastalarının bazılarında birkaç yıllık immünoterapi sonrasında hastalık emaresinin kalmadığı ve tedavi sonlandırıldıktan sonra bile bu hastaların bazılarında hastalığın nüksetmediği görüldü. Tabii ki bu tüm hastaların az bir kısmına uyarlanabilecek bir durum ama yine de ileriki tedaviler açısından ümit verici bir gelişme.

Özetleyecek olursak, immünoterapi kanser tedavisinde gittikçe daha önemli bir yer tutmakta. Lenf bezi kanseri, bazı kronik kan kanserleri, ileri evre veya nüksetmiş akciğer, böbrek ve mesane kanserlerinde ya ilk basamak ya da ikinci basamak tedavi olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle hastalar tedavilerine başlamadan önce kendi durumlarına faydası olabilecek immünoterapi seçenekleri olup olmadığı konusunda doktorlarına mutlaka danışmalılar.


Dr. Ümit Tapan
Kanser ve Kan Hastalıkları Uzmanı
utapan@sjhnh.org

KAYNAKÇA:
1. www.cancer.net American Society of Clinical Oncology
2. www.cancer.org American Cancer Society

Reklam

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here