Ebedi Secde

2

Eğilmek Hakk’ın huzurunda…

Kâinata secdeye baş koyduğun noktadan bakmak. Göz o an kendine döner yine. Ruhuna nazar eder ve iç dünyasını temaşaya hazırdır. Göz yani basiret görür en ince noktalarını esrar ufuklarının.

Secdeye baş koyduğu anda gerçek kul, elektronlar gibi dönmeye başlar gerçeğin merkezi etrafında. Bulutlar gibi dolaşmaya başlar gönül semasında. Çiçek açmaya durur aşkın ve sevdanın lahuti bahçesinde.

Evet, secde bir vuslat demidir. Bir randevunun gerçekleştiği mekândır. Zaman da o demde en güzide perdelerini aralar ve ebedilik sırrını ifşa eder.

Secdede kul ebedi boyun eğeceği Zat’ı bulmuştur. Kimseye boyun eğmeyen baş da yürekten gelen bir emirle sonsuzluğu elinde tutan Yüce Yaratıcı’nın önünde bükülmüştür. Alnını yere koymuştur.  Bu noktada akıl aynı noktaya konmuş bir beyaz güvercin gibi uçacak menzil arar. Fakat uçacağı tek nokta, sığınak ruhun ebedi iklimidir.

O sırada iki büklüm olmuş vicdan ufku bu güvercinin kanat açıp yükseleceği tek menzildir. Zaten bu bölge artık bütün hislerin ve letafetlerin, sırların ve bir sürü his ve duyguların cem olduğu otağdır.

Beraberce secdeye gitmektir bu eğiliş kulda. Hepsi birden secdeye doğru yürür namaz deminde. Bir tek kalp değil, sadece akıl ve mantık değil, bir başına vicdan da değil… Yek olarak his değil… Hepsi birden; topyekün…

Kulluk ebedi secde demektir. Ebedi boyun eğmektir. Her emre amade olduğunu ilan etmektir.

Başın secdeye değdiği demde bu ahd ü peyman imzalamıştır. Ruh ezeli ve ebedi pınara eğilmiştir. Onu asıl kaynak kabul etmiş ve o pınardan başka gıdalanacağı bereket denizinin bulunmadığının idraki içindedir. O noktadan başka ebediliğe açılacak yolları tarassut edecek adese ve kudsi rasat penceresi mevcut olmadığını yakinen keşfetmiştir.

İki büklüm olup da baş secdeye gitti mi aşk dalgaları yükselir gönül denizinden ve gözlere doğru yürür. Gözlere doğru yürür zira temaşa vakti gelmiştir. Basiretin zahiri olarak temsil edildiği pencerelere ve menfezlere kadar her şey yunup yıkanmalıdır.

Sis ve pusa tahammülü olmayan bu an tertemiz iklimlere kanatlanmanın ilk kalkış rampası olduğu için göz ve gönül aynı ritimde bir nezafete ulaşmalıdır. İşte yaşlar bunun için âşık yürekten yükselir ve göz menfezini temizler.

Secde namazın can damarıdır. Zira Hakk’a insanın en yakın olduğu demdir bu an. Kıyam ve rükûnun özetidir.

Sanki çekirdeğidir secde namaz ağacının. Gözyaşlarını ceyhun etmek bu çekirdeği sulamaktır. Meyveler ise ihlas ve samimiyetle edilen dua ve yakarıştır. Meyvenin tadı da kabule karin olmasıdır bu serfüru edişin, iki büklüm Hakk’ın huzurunda boyun eğişin…

Rıza secdenin mayasıdır. Rıza ufkuna ermemiş bir secde sadece başı yere koymak gibi zahiri bir hareketten başka bir şey değildir. Zülüflerin okşanacağı yerdir o.

Evet, gerçek kul ebedi secde eden bir varlıktır. Her anı bu secde eden bir varlıktır. Her anı bu secde ikliminde geçmeli ve bu itaat bezminden beslenmelidir.

Boynunda Hak’ın ipi her an hakikata esir olduğunu hisseden varlık, ebedi secdeyi bizzat yaşayarak müşahhas bir şekilde ortaya koyan bir abddir, bir köledir.

Hal ve hareketlerden, tavır ve davranışlarından olgun meyvelerden sızan bal gibi bu secde ikliminin tadı ve zevki süzülür. Bakışı ve edası, konuşması ve sedası öyle cezbedici bir güç taşır ki, böylelerinin bu cezbedici güçte Hakk’a boyun eğmenin ve rıza ufkuna ermenin elmas izleri ve altın çizgileri mevcuttur.

Ebedi secde kulun ömür gergefini ihlas ve samimiyetle nakış nakış dokumasıdır. Bir kere fıtrata uygun çizgiyi bulursa insan böylesine dört dörtlük yaşamak da zor olmasa gerekir. Nasıl raya oturmuş tren kolayca akar gider.

Önemli olan inanıp inandığı değerleri harfiyen yaşamaya azmetmektir. Kalp rayına oturan samimiyet ve ihlas treni artık üzerine aldığı duygu ve hisleri, akıl, fikir, vicdan ve yürek dostlarını gerçek ufka, hakikat menziline kolaylıkla erdirir.

Demek ki, ebedi secde gerçek kurtuluşa ulaşmaya candan dilemek ve muradına ermek için tükenmez kurtuluşa ulaşmayı candan dilemek ve muradına ermek için tükenmez bir gayretle o ufka kanat açmak ve menzile varmak için canla başla çırpınmaktır.

2 YORUMLAR

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here