Ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü..

0

TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüdü. Büyüme, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 ile sınırlı kaldı. TÜİK, ilk çeyrek büyümesini de yüzde 7,2 olarak revize etti. İkinci çeyrekte; hanehalkı tüketimi yüzde 22,9, kamu harcamaları yüzde 4,2 ve yatırımlar yüzde 20,3 arttı.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 arttı. GSYH 2021 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21,7 arttı. GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; hizmetler yüzde 45,8, sanayi yüzde 40,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 32,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 32,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 25,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 8,5, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,7, inşaat yüzde 3,1 ve tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,3 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri ise yüzde 22,7 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21,9 arttı

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 52,4 artarak 1 trilyon 581 milyar 120 milyon TL oldu. GSYH’nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 188 milyar 566 milyon olarak gerçekleşti.

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 22,9 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 4,2, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 20,3 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 59,9, ithalatı ise yüzde 19,2 arttı.

İşgücü ödemeleri, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36,1, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 78,2 arttı. İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 37,0 iken bu oran 2021 yılında yüzde 32,9 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 42,8’den yüzde 49,8’e yükseldi.

Bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla 2020 yılında yüzde 1,8 arttı

Yıllık verilere dayalı olarak hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksiyle 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,8 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 16,9 artarak 5 trilyon 46 milyar 883 milyon TL oldu. Gayrisafi yurt içi hasılada en yüksek payı 2020 yılında yüzde 19,1 ile imalat sanayi aldı.

İmalatı, yüzde 12,4 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 7,9 ile ulaştırma ve depolama sektörü izledi. Yıllık gayrisafi yurt içi hasılada en düşük pay hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri için gerçekleşti.

Kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla 2020 yılında 60 bin 525 TL oldu. Kişi başına GSYH, 2020 yılında cari fiyatlarla 60 bin 525 TL, ABD doları cinsinden 8 bin 597 dolar oldu. K-Finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 23,4, R-Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor yüzde 16,7 ve J-Bilgi ve iletişim yüzde 14,4 ile 2020 yılında en çok büyüyen sektörler oldu. I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri yüzde 35,3; T-Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri yüzde 28,4, N-İdari ve destek hizmetleri faaliyetleri yüzde 10,5 ile en çok küçülen sektörler oldu.

Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2020 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 3,2 arttı. Yerleşik hanehalkı tüketim harcamalarının cari değerlerle GSYH içindeki payı yüzde 56,4 oldu. Hanehalkı harcamalarında en yüksek payı alan harcama grupları sırasıyla, yüzde 24,2 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 15,3 ile ulaştırma ve yüzde 15,1 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar oldu.

Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı 2020 yılında yüzde 15,2 olurken, gayrisafi sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 27,4 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,2 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 7,2 arttı.

Mal ve hizmet ithalatı 2020 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 7,6 arttı, ihracatı ise yüzde 14,8 azaldı. Harcama yöntemine göre cari GSYH ana bileşenleri içerisinde toplam mal ve hizmet ihracatının payı yüzde 28,7, ithalatın payı ise yüzde 32,5 oldu.

Gelir yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla hesaplamalarına göre işgücü ödemeleri, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,6 artarken, brüt işletme artığı/karma gelir yüzde 19,5 arttı.

İşgücüne yapılan ödemelerin cari gayrisafi katma değer içindeki payı 2019 yılında yüzde 34,8 iken bu oran 2020 yılında yüzde 33,1 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2019 yılında yüzde 47,4 iken 2020 yılında yüzde 49,3 oldu.

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here