Ekonomik büyüme ancak adil ve şeffaf bir hukuk devletinde mümkün..

0

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sürekli kılmanın ancak adil ve şeffaf bir hukuk devletinde mümkün olacağını söyledi. “Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklim, hukuk devletidir.” diyen Gül, 15 Temmuz’dan bu yana ihraç edilen hakim ve Cumhuriyet savcısı sayısının 3 bin 947 olduğunu açıkladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2021 yılı bütçesinin sunumuna, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 82’nci yılında rahmet ve minnetle anarak başladı.

Atatürk’ün milli egemenliği esas alan tam bağımsız ve güçlü Türkiye idealinin, her zaman ilham kaynağı olmaya devam edeceğini belirten Gül, “Bu vesileyle Atatürk’ün şu sözünü de hatırlatmak isterim: ‘Adliye siyasetimizde izlenecek amaç, evvela halkı yormaksızın hızla, isabetle, güvenle adalet dağıtmaktır.’ Kuruluş yıllarının adalet politikasını ortaya koyan bu yaklaşım, bugün de hepimizin ortak düşüncesini ve hissiyatını oluşturmaktadır.” diye konuştu.

Reform iradelerinin özünde daha geniş özgürlükler, daha güçlü demokrasi ve daha yüksek standartlarda insan hakları bulunduğunu dile getiren Gül, kuruluşundan bugüne Cumhuriyetin; devletin temeline adaleti, adaletin temeline ise insanı koyduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik hukuk devleti olduğunu ifade eden Gül, şunları kaydetti: 

“İnsanın insan olmakla sahip olduğu dokunulmaz, vazgeçilmez, devredilmez haklara saygı siyasetimizin temel hassasiyetidir. 83 milyon vatandaşımızın beklentisi, kaygıları ve umutları ortaktır. Türkiye, Cumhuriyetin 97. yılında hedeflerine, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birlik ve beraberliğini koruyarak, kararlılıkla yürümektedir. Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken reformlarımızı ‘özgür birey, güçlü toplum’ hedefiyle sürdürüyoruz. 83 milyon içinde bir tek vatandaşın bile kendisini dışlanmış, ötekilendirilmiş hissetmeyeceği daha demokratik bir ülke, daha müreffeh bir Türkiye için çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz.”

“İzmir’de adalet hizmetlerinin aksamaması için önlemler alındı”

Abdulhamit Gül, İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, depremin, gözyaşlarının da sevinçlerin de ortak olduğunu bir kez daha hatırlattığını vurguladı.

Tüm kurumların ortak çalışmalarıyla İzmir’in yaralarının en kısa sürede sarılacağını belirten Gül, adalet hizmetlerinin aksamaması için her türlü önlemin alındığını, sürecin takip edildiğini ve gerekenlerin süratle yapıldığını kaydetti.

Türk yargısının millete ait olduğunu, millet adına karar verdiğini, millet adına adaleti tesis ettiğini dile getiren Gül, bütün yargı mercilerinin, Anayasa’nın öngördüğü bağımsızlık güvencesi ve tarafsızlık ödevi altında görev yaptığını söyledi. Yargı yetkisinin kullanımının münhasıran yargıya ait olduğunu ifade eden Gül, şöyle devam etti: 

“Bunun anlamı açıktır: Yargı hiçbir kişi, kurum veya merciden emir, talimat, tavsiye, telkin almaz. Hiç kimse ve Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere hiçbir kurum yargı yetkisini kullanan mahkemelere vekaleten konuşamaz. Yargının yegane ideolojisi adalettir. Yargı, ele geçirilecek bir mevzi değil, her türlü siyasi mülahazanın üstünde tutulması ve korunması gereken toplumun ortak değeridir. Yargının kurumsal varlığı, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünü gerçekleştirmenin, korumanın da güvencesidir. Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı gibi temel politika belgelerimizin nihai hedefi hukukun üstünlüğünü güçlendirmektir.”

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin uygulanma oranı yaklaşık yüzde 50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Mayıs 2019’da duyurduğu Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin, tüm çalışmalarda referans kaynağı olduğunu belirten Gül, bir kısmı salgın dönemine denk gelse de 19 aylık uygulama döneminde önemli sonuçlar aldıklarını bildirdi.

Adalet Bakanı Gül, belgede yer alan hedeflerin bir bir hayata geçirildiğini söyleyerek, belgede yer alan toplam 256 faaliyetin 122’sinin hayata geçirildiğini, 2019-2023 yıllarını kapsayan belgenin uygulanma oranının henüz ikinci yılında yaklaşık yüzde 50 olduğunu anlattı.

Gül, belgenin, reform sürecinin yol haritası olduğunu ifade ederek, belgeye uygun olarak gelecek dönemde yapılacakların planlandığını aktardı.

Yargı Reformu Stratejisinde vizyonlarını “güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi” olarak belirlediklerinin altını çizen Gül, amaçlarının, çalışmaları bu doğrultuda sürdürmek olduğunu söyledi.

Hak ve özgürlüklerin korunması

Gül, hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesinin toplumlar için önde gelen bir ihtiyaç olduğunu, demokrasinin ancak bu şekilde gelişeceğini, bireysel, ekonomik ve toplumsal güvenin ancak bu şekilde tesis edileceğini dile getirdi.

Anayasa’da da teminat altına alınan hak ve özgürlüklerin daha iyi korunması ve geliştirilmesinin demokrasi için vazgeçilmez önemde olduğunu vurgulayan Gül, Türkiye’nin uluslararası toplumun bir parçası olduğunu, hukuk düzeninin insan onurunu yüce tutarak, insanı haklarıyla yaşatma fikrini, “insanı yaşat ki devlet yaşasın” ilkesiyle daha yolun başında milletle paylaştıklarını belirtti.

Hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesinin toplumlar için önde gelen ihtiyaç olduğunu vurgulayan Gül, demokrasinin ancak bu şekilde gelişeceğini, bireysel ve toplumsal güvenin de bu şekilde tesis edileceğini kaydetti.

Anayasa’da teminat altına alınan hak ve özgürlüklerin daha iyi korunması ve geliştirilmesinin demokrasi için vazgeçilmez önemde olduğunu dile getiren Gül, şunları söyledi:

“Bu durum aynı zamanda hukukun üstünlüğü ile ekonomik hayat arasındaki etkileşim içerisinde kritik bir yerde durmaktadır. Hukukun üstünlüğü ve hukuk devletinin gerekleri doğrultusunda yargının hızlı, adil ve etkin şekilde işlemesi, hukukun öngörülebilir olması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve adalet sistemine duyulan güvenin artırılması amaçlanmaktadır. Hukuk devletinin özünde, keyfi uygulamalara asla müsamaha göstermeyen, masumiyet karinesine her aşamada sahip çıkan, suç ve cezanın şahsiliği ilkesini ceza yargılamasının merkezine koyan bir hukuk düzeni bulunmaktadır.”

Adalet Bakanı Gül, başta ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlükler gözetilerek kişisel ve kurumsal savunma hakkının güçlendirilmesine devam edileceğini belirterek, “Yatırımlarla ilgili mevzuat çalışmalarımızla eşit muamele, belirlilik, kazanılmış haklara saygı, şeffaflık, aleyhe hükümlerin geçmişe yürümezliği ve makul sürede sonuçlandırma gibi idari işlemlerin temel prensipleri gözetilecek ve güçlendirilecektir.” dedi.

“Güven iklimi yatırımcının en büyük güvencesi olacaktır”

Gül, kamu hizmeti sunumunda eşit ve adil muamele yapılması ve şeffaflığın artırılmasının temel amaçlardan biri olduğunu belirterek, “Ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sürekli kılmak ancak adil ve şeffaf bir hukuk devletinde mümkündür. Başka bir ifadeyle, yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklim hukuk devletidir. Bu bakımdan bize göre hukuk devleti demokratikleşme, insan hakları, hak arama hürriyeti, düşünce özgürlüğü, hukuki belirlilik, öngörülebilirlik, mülkiyet hakkı, adil yargılanma hakkı gibi haklar ile somut bir hal alır. Sağlıklı ve güçlü bir ekonominin, olmazsa olmaz, vazgeçilemez ve ihmal edilemez zemini, bu ilke ve haklardır.” değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin ekonomik kalkınma ve büyümesinin en önemli dayanaklarından birinin insan haklarına dayalı demokratik hukuk devleti olduğunu vurgulayan Gül, Yargı Reformu Stratejisi’nin, hukuk güvenliği ve en geniş anlamıyla mülkiyet hakkının teminatı olacak yasal ve idari araçları öngören bir perspektife sahip olduğunu söyledi. Bakan Gül, İnsan Hakları Eylem Planı’nın da bu perspektifi insan haklarının adli ve idari uygulamalarında temsil edeceğini bildirdi.

“Yatırımcılara yönelik mevzuat güncellenecek”

Yatırım istikrarı için hukuk istikrarı ve güvenliğinin şart olduğunu, bu hususu İnsan Hakları Eylem Planı’nın da önemli bir bileşeni olarak gördüklerini ifade eden Gül, şöyle konuştu:

“Önümüzdeki dönemde ekonominin kamu ve özel sektördeki tüm temsilcileriyle, iktisadi hayatın çok değerli girişimcileriyle bu konuları istişare edeceğiz. Bu kapsamda, hukukun üstünlüğü temelinde bürokratik süreçlerin ve mevzuat düzenlemelerinin gözden geçirilmesi, piyasa aksaklıklarının giderilmesi ve rekabetçi piyasa mekanizmasının etkin işleyişinin sağlanması önceliğimizdir. Yerli ve yabancı yatırımcılara ve işletmelere yönelik bürokratik ve hukuki süreçlerde son yıllarda kaydedilen iyileşme daha da ileriye taşınacak, uluslararası standartlara ve iyi uygulama örneklerine göre ilgili mevzuat güncellenecektir. Sadece mevzuat düzenlemesiyle değil, hukuk kurallarını ekonomik hayatın bir teminatı, bir bekçisi olarak gören uygulamayla birlikte güven iklimi, yatırımcının en büyük güvencesi olacaktır.”

Türkiye’nin uluslararası düzeyde aranan evrensel yatırım hukuku standartlarının tümüne sahip olduğunu söyleyen Gül, “Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti hukuk düzeni bir bütün olarak, en yüksek evrensel standartlarda, hukuk güvenliği ilkesini gerçekleştirmeye devam edecektir. Bu sayede herkes eğitim, mülkiyet, sağlık, sosyal güvenlik hakları ve tüm ekonomik özgürlüklerinin hukuk kuralları tarafından korunacağı inancını koruyacak güvencelere sahiptir.” dedi.

Gül, herkesin özel hayatı, ticari sırları ve kişisel verilerinin evrensel ilkelerle uyumlu, tam, eksiksiz, güçlü bir hukuki koruma altında olduğunu vurguladı. 

Demokratik hukuk devletinin, kazanılmış hakların ve tüm haklı beklentilerin güvencesi olduğunu dile getiren Gül, “Elde edilen haklara dokunulamayacağının temin edildiği bir hukuk düzeni mevcuttur ve geliştirilecektir. Şüphesiz, Türkiye uluslararası toplumun bir parçasıdır. Hukuk düzenimiz de bu toplumun bir üyesi olmanın gereklerini taşımaktadır.” diye konuştu. 

Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne 1954’ten beri taraf olduğunu 1987’den itibaren de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) yargı yetkisine dahil olduğunu anımsatan Gül, “Hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi kapsamında Yargı Reformu Stratejisi’nde birçok faaliyet öngörülmüştür. Bu kapsamda yapacağımız düzenlemeler demokrasimizin daha da güçlendirilmesine hizmet edecektir. Buna ilişkin olarak Yargı Reformu Stratejisi’nde yer alan birçok hedef uygulamaya konulmuştur.” dedi.

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here