Erdoğan: Karadeniz coğrafyasının barış, istikrar ve refahı hepimizin ortak amacı olmalı

0

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi’nde konuştu. KEİ’nin sadece bir ortaklık değil, aynı zamanda bir komşuluk dayanışması, kader paylaşması olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

“Anadolu’da, ‘komşu komşunun külüne muhtaçtır’ deriz. Bugün bize, ‘Bu örgütün en önemli başarısı nedir?’ diye sorsalar, ‘Dünyanın en zor coğrafyalarından birinde bölge ülkelerini aynı masa çevresinde ve ortak paydalar etrafında bir araya getirebilme beceresidir’ derim. Bölge ülkeler arasında elbette birtakım siyasi, hatta askeri sorunlar olabilir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünü bu sorunlardan ne kadar uzakta tutabilirsek, o denli verimli çalışmasını sağlayabiliriz. Daha da ileri gidip, örgütü bu sorunların çözümünde etkin bir araç haline getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun için kısır siyasi tartışmalara girmeden, farklılıklarımız değil, müştereklerimiz üzerinde yoğunlaşarak çalışmalarımızı yürütmeliyiz. Örgütün bir nevi mutfağı olan çalışma gruplarının güçlendirilmesi bu bakımdan çok önemlidir.

Sokaklarımızdaki insanların günlük hayatına hitap eden projelere ne kadar fazla eğilirsek o kadar doğru yoldayız demektir. Karadeniz Çevre Otoyolu Projesi, bu bakımdan çok güzel bir örnek olarak karşımızda duruyor. Biz projenin ülkemize ait kısmını 10 yıl önce tamamlamıştık. Aynı şekilde İstanbul Boğazı’nın altında ve üstünde dünya çapında öneme sahip dev ulaştırma projelerini hayata geçirdik. Diğer ülkeler de benzer projeleri tamamlarsa Karadeniz’i çepeçevre saran, insanlarımızı birbiriyle kucaklaştıran bir ulaşım ağını kurmuş oluruz.

İçinde bulunduğumuz hassas Karadeniz coğrafyasının barış, istikrar ve refah içinde kalkınması hepimizin ortak amacı olmalıdır. Türkiye olarak ülkemize ilgi duyan tüm uluslararası yatırımcılara her türlü desteği veriyoruz. Bu konuda hiçbir ayrımcılık yapmıyoruz. Arnavut Ramiz’i, Sırp Todor’a, Azeri Eldar’a hangi kolaylıkları gösterdiysek, Rus Dimitri’ye, Moldovalı Adrian’a, Ukraynalı Viktor’a da aynı şekilde imkanlar sunduk. Türk yatırımcılarının da örgüt üyesi ülkelerin çoğunda benzer şekilde hüsnükabul görmesinden memnuniyet duyuyoruz. Özellikle Türk müteahhitlerinin Karadeniz coğrafyasının çeşitli şehirlerinde inşa ettikleri tesisleri, geleceğe yapılmış birer yatırım olarak görüyoruz. Bu güzel örneklere rağmen örgüt üyesi ülkelerin kendi aralarındaki ticaret ve yatırımların potansiyelimizin çok altında olduğu bir gerçektir. Adriyatik’ten Pasifik’e, Sibirya’dan Toroslar’a kadar uzanan bu engin coğrafyanın imkanlarını çok daha iyi değerlendirmenin yollarını aramalıyız.

Son yıllarda ülkelerimiz arasındaki vize engelinin kaldırılması konusunda büyük mesafeler katettik. Hatta Türkiye olarak, Gürcistan ve Ukrayna ile olduğu gibi, pasaportsuz seyahatin yolunu da açtık. Biz bu kolaylığı tüm üye ülkelere yaymak ve insanlarımızı birbirleriyle olabildiğince yakınlaştırmak istiyoruz. Diğer yandan bu çatı altındaki iş birliğimizin diğer uluslararası örgütlere de örnek olmasını temenni ediyoruz. Bu anlayışla dönem başkanlığı önceliklerimizi belirlerken sadece bölgemizin değil, dünyamızın ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurduk. Birleşmiş Milletlerin önümüzdeki 15 yıllık gündemi olan sürdürülebilir kalkınma konusunda, bu örgütle iyi bir sinerji yakalamayı hedefliyoruz. Önceki hafta Çin’de yapılan Kuşak ve Yol Zirvesi’nde de Karadeniz’in lokomotifi olduğu geniş bir coğrafyada ticari ve insani ilişkilerimizi geliştirmenin yollarını konuştuk, tartıştık. Yılbaşından beri dönem başkanlığını yürüttüğümüz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü içinde tüm üye devletlere karşı adil, tarafsız ve dengeli olmaya çalışıyoruz. Bugün kabul edeceğimiz zirve bildirgesinin taslağını hazırlarken de tüm üye devletlerin hassasiyetlerini dikkate almaya özen gösterdik. Bu konuda üye devletlerin tamamından da aynı samimiyeti ve desteği görmekten memnuniyet duyduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum.”

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here