‘FETÖ/PDY’ aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen okullarda öğrenim görenler bu üniversitede okuyamayacak..

0

ÖSYM, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu internet sitesinden yayımladı. Üniversite tercihleri 5-13 Ağustos’ta yapılacak.

ÖSYM’nin kılavuzunda dikkat çekici bir bilgi yer alıyor. İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı) adına Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde öğrenim görmek isteyenler için başvuru şartları hazırlandı. “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak” şeklinde başlayan şartlar arasında “667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Milli Güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen okullarda öğrenim görmüş olmamak” şartı da dikkat çekiyor.

Ayrıca “Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan malvarlığı değerlerini aklama, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabi mukarenet, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ile istihlak kaçakçılığı olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkum olmamak veya busuçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak” şartı da yer alıyor.

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here