Gençlerin yüzde 62,5’i yurt dışında yaşamak istiyor..

0

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV), “Türkiye’nin Gençliği Araştırması Raporu”nu açıkladı. Türkiye genelinde 600 örneklem ile gerçekleştirilen araştırmaya katılanların yüzde 48,7’si kadın, yüzde 51,3’ü erkek; yüzde 44,5’i 15-19 yüzde 55,5’i 20-25 yaş grubundan gençlerden oluşuyor.

Katılımcıların yüzde 51’i orta (yüzde 22 üst orta, yüzde 29 alt orta) yüzde 36’sı alt (yüzde 27 üst alt, yüzde 9 altın altı) ve yüzde 13’ü üst sosyo ekonomik statü gruplarından gelen gençlerden oluşuyor. Katılımcıların yüzde 61,7’si öğrenci, yüzde 19’u çalışan. Yüzde 10,7’si iş aradığını, yüzde 7,3’ü iş aramaktan vaz geçtiğini, yüzde 3,3’ü ise ev kadını olduğunu ifade etti.

Araştırmaya göre gençlerin yüzde 32’sinin herhangi bir eğitim kurumu ve herhangi bir istihdam ilişkisi yok. Katılımcıların yüzde 69,2’si ekonomik anlamda bağımsızlığını kazanmamış. Özellikle Bölgesel eşitsizlikler ve işsizlik oranları ile paralel olarak HDP’ye oy veren gençler arasında ekonomik bağımlılığın daha yüksek olduğu görülüyor.

Gençlerin hayatlarında neleri önemli?

Araştırmaya göre özgürlükler, gençlerin önem sırasında öncelikli meselesi. Gençlerin yüzde 68,3’ü düşüncelerini özgürce ifade edebilmeyi çok önemli olarak görüyor. Yüzde 52’si ise başkalarının düşüncelerini özgürce ifade edebilmesini de çok önemli buluyor. En önemli görünen konular daha sonra sırasıyla milli değerler yüzde 49,8 ve dini değerler yüzde 45,7.

Araştırma sonucunda, “Türkiye’de gençlerin önemli oranda dini ve milli değerleri önemserken, bunu hem kendi hem başkalarının özgürlükleri ile bir arada gördüklerini gösteriyor. Dahası, Türkiye’de gençlerin kendilerini özgürce ifade edebilmeleri ve başkalarının da özgürce ifade edebilmeye dini ve milli değerlerden daha yüksek oranda önemli bulmaları, bu alandaki tehdit ve sınırlamalarla ilgili pratikleri ve kaygıları ile ilgili olabilir. Bu veriler gençlerin ebeveynleri ile, daha yaşlı nesillerle yaşadıkları çatışma pratiklerine bu nedenle daha nüanslı bakmak yönünde bize yol gösteriyor.” değerlendirmesi yapılıyor.

Gençlerin yüzde 25’i kültür ve sanata zaman ayırmayı, yüzde 21,3’ü bilime zaman ayırmayı çok önemli buluyor. Çok para kazanmayı çok önemli bulanların oranı ise yüzde 37,5. Gençlerin yüzde 8,2’si için dini değerler, önem sıralamalarında çok altta yer alıyor. Yüzde 80,3’ü ise dini değerlere önem derecesini 5’ten yukarı puanlamış. Milli değerlere önem sıralamasında 5’in üzerinde puan veren gençlerin oranı yüzde 86,2.

Suudi Arabistan mı İsviçre mi?

Reklam

Düşünceyi ifade etme özgürlüğüne verilen önem ortalaması (1-10 ölçeğinde), gençlerin oy verme davranışından bağımsız olarak 8,5’in üzerinde. Yine aynı şekilde başkalarının düşüncelerini ifade etme özgürlüğüne verilen önem derecesi ortalaması siyasi parti eğilimlerinden bağımsız olarak tüm gençler için 8’in üzerinde. Bu anlamda ifade özgürlüklerinin gençlerin uzlaşma içinde oldukları ve en önemsedikleri meseleler olduğu görülüyor. İYİ Parti ve CHP’ye oy veren gençlerin dini değerlere verdikleri önem ortalaması 6,6. HDP’li gençlerin ise milli değerlere verdiği ortalama 6.

Türkiye’de gençlerin yüzde 62,5’i eğer imkan olsa yurt dışına yerleşip orada yaşamak istediğini belirtmiş. İşsizlik, eğitim olanakları ve tüm eşitsizlikler, kendilerini ifade etme özgürlüklerine verdikleri önem düşünüldüğünde bu şaşırtıcı olmayan bir veri. Gençlerin oy verdikleri siyasi partilere göre yurt dışında yaşama tercihleri karşılaştırıldığında, kendi oy verdikleri partinin yıllardır iktidarda olmasına rağmen AK Partili gençlerin dahi neredeyse yarısı eğer imkanı olsa yurt dışında yaşamak istiyor.

Yurt dışında yaşamak isteyenlerin oranı CHP’ye oy veren gençlerde yüzde 74,4’e, İYİ Parti’ye oy verenlerde yüzde 68,8, henüz oy kullanmayanlarda yine yüzde 68,8, MHP’li gençlerde yüzde 68,6’ya yükseliyor.

“Hayatınızın kalan kısmının tamamını Suudi Arabistan’da aylık 10.000 dolar kazanarak veya İsviçre’de aylık 5.000 dolar kazanarak geçirme imkanları olsaydı hangisini tercih edersiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 72,2’si İsviçre demiş. AK Parti’ye oy veren seçmenlerin dahi yüzde 60,5’i İsviçre’yi tercih edeceğini belirtmiş.

Aynı soru, Suudi Arabistan yerine Kuzey Kore konularak sorulduğunda ise cevaplar şöyle: Gençlerin yüzde 64,3’ü İsviçre’yi tercih ediyor. AK Parti’li gençlerin de yüzde 55,7’i İsviçre’yi, yüzde 35,7’si Kuzey Kore’yi tercih ediyor. Kuzey Kore, paralel karşılaştırmada Suudi Arabistan’dan daha çok tercih edilir bir ülke gibi görünüyor.

Liyakat ve fırsat eşitliği mi yoksa kayırmacılık mı egemen?

Yetenekli bir gencin başarılı olacağı ve mutlaka bir yere geleceğine ilişkin inanç gençler arasında ancak yüzde 20,7 oranında geçerli. Yani gençlerin yalnızca yetenek ile bir yere gelinebileceğine ilişkin inançları çok zayıf görünüyor. Katılımcıların yüzde 70,3’ü Türkiye’de arkası sağlam bir kişinin yetenekli bir gencin önüne geçebileceğini düşünüyor.

Kayırmacılık ve “arkası sağlam olmanın” yükselmek için önemli bir koşul olarak görülmesi ve bu inancın gençler arasında yaygınlığı üzerinde dikkatle durulması gereken bir veridir. Bu durum AK Parti’den, henüz oy kullanmayan gençlere kadar tüm grupları ortak kesen bir algıdır.

Reklam

Oranlar özellikle AK Parti ve HDP seçmeni dışındaki tüm seçmenler ve henüz seçmen olmayanarda yüzde 80’lerin üzerine çıkan bir düşüncedir. İYİ Parti’ye oy veren gençlerin yüzde 93,8’i, CHP’ye oy veren gençlerin yüzde 88,9’u, oy kullanmayan gençlerin yüzde 83,9’u, MHP’ye oy veren seçmenlerin yüzde 80’i için Türkiye’de yetenekli bir gencin başına gelmesi muhtemel olan şey, arkası sağlam bir gencin onun önüne geçebilir olması.

Araştırmamıza katılan gençlerin yüzde 40,8’i Türkiye’de üniversitelerin iş bulmak için yeterli donanım sağladığını düşünmemektedir. Bu oran HDP seçmeni gençlerde yüzde 72,8’e, İYİ Parti’li seçmende yüzde 56,4’e, CHP’li seçmen gençlerde yüzde 49,5’e, MHP’li seçmende yüzde 48,5’e çıkmakta.

Araştırmada, “Sonuç olarak, eğitim ve çalışma yaşamlarından, ilgi alanları ve değerlerine; kendi konumları ve gelecekleri ile ilgili değerlendirmelerinden; özgürlük algılarına kadar Türkiye’nin gençleri belli konularda siyasi parti aidiyetleri ve oy verme davranışlarından bağımsız olarak belli konularda ortak kaygı, algı ve eğilimler göstermektedir. Dini inançlarına verdikleri önem ne olursa olsun, kendilerini ifade etme ihtiyaçları bakımından özgürlükçü bir siyasetin; adaletin ve liyakatin; şeffaf işleyen kurumsal mekanizmaların Türkiye’nin gençlerinin acil ihtiyaçları olduğu açıkça ortadadır.” deniyor.

Sosyal medya

Türkiye genelinde gençlerin yüzde 25’i sosyal medyada kendilerini özgürce ifade edemediklerini düşünüyor. Bu oran özellikle HDP’li, CHP’li ve İYİ Partili seçmenlerde çok daha yüksek oranlarda seyrediyor. Örneğin, HDP’ye oy veren gençlerin yüzde 72,7’si, sosyal medyada düşüncelerini özgürce ifade edemediğini düşünmekte.

Sosyal medyada düşüncelerini ortaya koyma özgürlükleri ile ilgili bu ayrışma, iktidarda olmayan düşüncelerin sosyal medyada ifade edilmesi yönünde dahi önemli sınırlamalar olduğunu göstermekte. Muhalif partilere oy veren gençler sosyal medyada kendilerini özgürce ifade edemediklerini ifade etmekte. Araştırmaya katılan gençler yüzde 93,2 ile en çok Instagram’ı kullandıklarını belirtiyor. İkinci sırayı yüzde 49,2 ile Twitter, üçüncü sırayı yüzde 47,3 ile Facebook alıyor.

Araştırmada, “Sonuç olarak, eğitim ve çalışma yaşamlarından, ilgi alanları ve değerlerine; kendi konumları ve gelecekleri ile ilgili değerlendirmelerinden; özgürlük algılarına kadar Türkiye’nin gençleri belli konularda siyasi parti aidiyetleri ve oy verme davranışlarından bağımsız olarak belli konularda ortak kaygı, algı ve eğilimler göstermektedir. Dini inançlarına verdikleri önem ne olursa olsun, kendilerini ifade etme ihtiyaçları bakımından özgürlükçü bir siyasetin; adaletin ve liyakatin; şeffaf işleyen kurumsal mekanizmaların Türkiye’nin gençlerinin acil ihtiyaçları olduğu açıkça ortadadır.” değerlendirmesi yapılıyor. Raporun Tamamı..

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here