Girişimlerin yüzde 11,2’si e-satış yaptı..

0

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını yayımladı. İnternet erişimine sahip girişimlerin oranı yüzde 94,9 oldu. Girişimlerin yüzde 11,2 si e-satış yaptı.

Araştırma sonuçlarına göre 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin İnternete erişim oranı 2019 yılında yüzde 94,9 oldu. Bu oran 2018 yılında yüzde 95,3 idi. İnternete erişim oranı çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre incelendiğinde 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 94,1, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 98,7 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 99,7 oldu. Bilgisayar kullanım oranı ise 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimler için 2019 yılında yüzde 96,7 iken 2018 yılında yüzde 97 idi.

Girişimlerin yüzde 93,3’ü 2019 yılında İnternete erişimde sabit genişbant İnternet bağlantısı kullandı. Sabit genişbant İnternet erişimine sahip girişimlerin abone oldukları İnternet bağlantı hızları dikkate alındığında, yüzde 16,6’sının 10 Mbit/s hız altında, yüzde 62,4’ünün 10-99 Mbit/s hız aralığında ve yüzde 21’inin ise 100 Mbit/s ve üzeri hızda İnternet kullandığı tespit edildi.

Girişimlerin web sitesine (sosyal medya hesapları da dahil) sahiplik oranı 2019 yılında yüzde 66,6 oldu. Bu oran, bir önceki yıl yüzde 66,1 idi. Web sitesi sahiplik oranı yüzde 90,4 ile en yüksek 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde iken, bunu yüzde 78,2 ile 50-249 çalışanı olan girişimler ve yüzde 63,9 ile 10-49 çalışanı olan girişimler takip etti.

Her iki girişimden biri sosyal medya uygulamalarını kullandı

On ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 49,6’sı 2019 yılında sosyal medya uygulamalarını (sosyal ağlar, bloglar ve mikro bloglar, multimedya paylaşım siteleri, wiki bazlı bilgi paylaşım siteleri gibi) kullandı. Bu oran 2017 yılında yüzde 45,7 idi. Sosyal ağlar, yüzde 94,6 ile sosyal medya uygulamalarını kullanan girişimlerin en çok tercih ettiği sosyal medya uygulaması oldu.

Girişimlerin 2018 yılında e-satış yapma oranı 2017 yılına göre 1,4 puan artarak yüzde 11,2 oldu. E-satışlar; İnternet üzerinden (web siteleri, online mağazalar ve mobil uygulamalar) ve/veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) gibi platformlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre e-satış yapma oranı 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 10,5, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 12,9 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 24,4 oldu.

Web siteleri ya da mobil uygulamalar üzerinden sipariş alan girişimlerin yüzde 70,7’si kendi web sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden satış yaparken, yüzde 62,3’ü farklı girişimlerin satış yapabildiği online mağazalar ve pazar yerleri üzerinden satış yaptı.

Reklam

Araştırma sonuçlarına göre 2019 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 13,7’si ana işi bilişim teknolojileri olan ve bilişim sistemleri ve uygulamalarının kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinde görev alan bilişim uzmanı istihdam etti. Bu oran 2018 yılında yüzde 11,6 idi.

Çalışan sayısı 10-49 olan girişimlerin yüzde 10,1’i, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 26,3’ü, 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin ise yüzde 64,8’i bilişim uzmanı istihdam etti.

Bilişim uzmanı alımında güçlükle karşılaşan girişimlerin oranı yüzde 47,3

Girişimlerin yüzde 5,7’si 2018 yılında bilişim uzmanı aldı veya almayı denedi. Bu oran önceki yıl yüzde 5,2 idi. Bilişim uzmanı alan veya almayı deneyen girişimlerin yüzde 47,3’ü bilişim uzmanı alım sürecinde adayların çok az olması, adayın eğitim/öğretim yetersizliği, yüksek ücret talebi, iş tecrübesindeki yetersizlik vb. güçlükler ile karşılaştı. Bu oran 2017 yılında yüzde 37,9 idi.

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımı uygulamalarının kullanımı, 2019 yılında 2017 yılına göre 6,6 puan artarak yüzde 20,5 oldu. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) uygulaması ise girişimlerin yüzde 18,5’i tarafından kullanıldı. Çalışan sayısı büyüklük grubu dikkate alındığında ise ERP ve CRM uygulamaları 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin sırasıyla yüzde 68,3 ve yüzde 42,8’i tarafından kullanıldı. Bu oranlar 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 16,3 ve yüzde 16,5, 50-249 çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 37,2 ve yüzde 26,2 oldu.

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here