Grip aşılamasıyla ilgili güncel verileri açıklayın!..

0

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 2020 yılında grip aşısı yaptırması gereken vatandaşlardan kaçının aşı olduğunun Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmadığını belirterek “Grip aşılamasıyla ilgili güncel verileri, endikasyon gruplarına göre açıklayınız.” dedi.

TTB’den yapılan yazılı açıklamada, “Hedef nüfus 2020’de 7 milyon 953 bin 555 kişiydi; ancak bu grubun ne kadarının aşılandığı açıklanmadı.” denildi. Açıklamada, şu bilgiler verildi:

“65 yaş ve üstündeki gruba yılda 1 kez mevsimlik grip aşısı, izleyen hekimin reçete etmesiyle SGK tarafından ödenmektedir. İlk kez 2020 grip mevsiminde aşılanması uygun bulunanlar e-nabız üzerinden tanımlandı ve grip aşıları Sağlık Bakanlığı eliyle aile hekimlerine dağıtıldı (Hedef nüfus 2020’de 7 milyon 953 bin 555 kişiydi; ancak bu grubun ne kadarının aşılandığı açıklanmadı). 

Gebeliğin 2. ve 3. üç ayı grip mevsiminde (ekimde başlar-mart sonunda biter) geçecek gebelikler, grip açısından yüksek riskli kabul edilir. İzleyen hekimin reçete etmesi durumunda SGK, grip aşısı bedelini öder. Hedef grubun büyüklüğü ve erişilen aşılama oranı hakkında bilgiye erişilememiştir.

Her yıl, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılarla aşılama yapılmaktadır. Hedef grubun büyüklüğü, COVID-19 aşılaması sürecinde 1.300.000 dolayında açıklanmıştır; ancak erişilen aşılama oranı hakkında bilgiye erişilememiştir.

Huzurevi, palyatif bakım merkezi gibi yaşlı bakımı verilen yerlerde barındırılan yaşlı sayısı ve aşılanma durumu hakkında bilgiye erişilememiştir. Kronik hastalık nedeniyle risk altındakiler dışında ülkemizde çocuklara yönelik grip aşılaması yoktur.”

TTB açıklamasında, Sağlık Bakanlığı’na, yurttaşlara ve hekimlere de ayrı ayrı çağrı yapıldı: “Bağışıklama Danışma Kurulu’ndan Covid-19 pandemisi sürecinde grip aşılamasıyla ilgili tutum kararı açıklayınız. Grip aşılamasıyla ilgili güncel verileri, endikasyon gruplarına göre açıklayınız. Aşılamaya artan talep ve Covid-19’a karşı alınan önlemlerde gevşemenin arttıracağı riski gözetiniz. Geçen sene yaptığınız hataları tekrarlamayarak; eylül ayına kadar sağlık çalışanları, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar gibi risk grupları için yeterli grip aşısı sağlayınız. Hastanelerde aşılama hizmeti sunmaya -grip aşılamasını da katarak- devam ediniz. Grip aşısı uygulanmasını destekleyecek kamuya yönelik eğitici, farkındalık geliştirici programlar hazırlayınız.

Covid-19’dan korunma önlemlerini sürdürünüz. Bu önlemler sizi grip hastalığından da koruyacaktır. Covid-19’a karşı aşılanarak, grip dâhil, hastalıklara karşı direncinizin düşmesini engelleyiniz. Grip aşılaması başladığında, aile hekiminizden, sizi izleyen uzman hekimlerden grip hastalığına karşı aşılanma ihtiyacınız hakkında görüş alınız. Sağlığınızı korumak için aşılar en yüz güldürücü katkıyı sağlayan girişimlerden biridir. Sizin için uygun aşıları yaptırınız. 

Mevsimlik grip aşılarınızı zamanında yaptırınız. Endikasyonu olan yakınlarınızı aşılatınız. Sağlık hizmeti verdiğiniz bireyleri grip aşılaması açısından değerlendiriniz ve uygun olanlara aşı yaptırınız. Grip morbidite ve mortalitesinin boyutunun, ülkemizdeki durumunun saptanmasına katkı bağlamında tanılama ve bildirim süreçlerini eksiksiz yerine getiriniz.”

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here