Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü..

0

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 50,1, perakende ticaret sektöründe yüzde 26,0 ve inşaat sektöründe yüzde 42,2 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mart ayında 92,5 iken, Nisan ayında yüzde 50,1 oranında azalarak 46,1 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 45,9 azalarak 48,3 oldu. Son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 47,1 azalarak 47,9 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 56,8 azalarak 42,2 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Nisan ayında yüzde 26,0 oranında azalarak 75,2 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 9,7 artarak 118,5 oldu. Son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 39,9 azalarak 56,7 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 50,8 azalarak 50,5 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 77,2 iken, Nisan ayında yüzde 42,2 oranında azalarak 44,7 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi yüzde 40,9 azalarak 55,1 oldu. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi ise yüzde 44,1 azalarak 34,2 değerini aldı.

İnşaat sektöründe Nisan ayında girişimlerin yüzde 17,2’si faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 82,8’i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; “diğer faktörler” Mart ayında yüzde 1,9 iken Nisan ayında yüzde 50,7, “talep yetersizliği” Mart ayında yüzde 31,1 iken Nisan ayında yüzde 42,4 ve “finansman sorunları” Mart ayında yüzde 42,0 iken Nisan ayında yüzde 39,0 oldu.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here