Güven endeksi hizmet sektöründe yükseldi.. Perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü

0

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı sektörel güven endekslerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi hizmet sektöründe yükselirken perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 6,4 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,5 ve inşaat sektöründe yüzde 2,0 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ağustos ayında 70,5 iken, Eylül ayında yüzde 6,4 oranında artarak 74,9 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 12,8 artarak 71,3 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 12,6 artarak 69,8 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 2,8 azalarak 83,7 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Eylül ayında yüzde 1,5 oranında azalarak 93,5 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 5,5 artarak 84,1 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 0,3 azalarak 107,7 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 8,6 azalarak 88,5 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 85,0 iken, Eylül ayında yüzde 2,0 oranında azalarak 83,3 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 0,1 azalarak 69,9 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 3,3 azalarak 96,6 değerini aldı.

İnşaat sektöründe Eylül ayında girişimlerin yüzde 37,0’ı faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 63,0’ı ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; “finansman sorunları” Ağustos ayında yüzde 40,1 iken Eylül ayında yüzde 39,3, “talep yetersizliği” Ağustos ayında yüzde 31,5 iken Eylül ayında yüzde 32,8 ve “diğer faktörler” Ağustos ayında yüzde 20,3 iken Eylül ayında yüzde 17,0 oldu.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here