Hanuka ve kutsal zeytinyağı

1

Hanuka Bayramı başladı.

Adama ve kutsama.

Işıklar Bayramı. Bu yüzden de 8 sekiz gün süren bayramda her gün ayrı mum yakılır.

Hanuka Bayramı’nın geçmişine bir bakakım.

M.Ö. 165. Suriye-Helen imparatorluğu yasaklar getirerek Yahudilik’i yok etmek ister. Ne kadar eski bir din olduğunu buradan anlıyoruz.

Makabiler olarak bilinen topluluk isyan başlatarak bu baskı rejiminden ve tehditlerinden kurtuldular.

Bu olay da mucize olarak kabul edildi. Çünkü küçük bir topluluğun büyük bir imparatorluğa karşı galibiyet kazanması çok zor hatta imkansızdı. Ama inanç insanın içindeki güce devinim kazandırıyor ve insanüstü bir enerjiye ulaşma imkanı sağlıyordu.

Sonrasında Yeruşalayim’deki Bet-Amikdaş’a tekrar sahip oldular.

Burada Bet-Amikdaş’ı açmam gerek. Çünkü kutsallığın sırrı da biraz burada yatıyor.
Bet-Amikdaş, Süleyman Mabedi.

Kuran’da geçen Süleyman Peygamber, Hz. Süleyman. Hani Belkıs’la kıssası olan.

Süleyman Mabedi Yahudiler için çok önemli. Hz. Süleyman’ın mirası ve varlığın tecellisi.

Mabed’e tekrar sahip olduktan sonra ilk iş orada Menora’yı yakmaktı.

Menora’nın ışığı ebedi ve kutsaldı. Işığın sönmesi kötülüğün kazanması demekti. Bu yüzden ebedi ışık ivedilikle yakılmalıydı.

Menora

Ancak bir sorun vardı.

Menora’yı yakacak kutsal zeytinyağı sadece küçük kabı dolduracak kadardı. Bu miktar kutsal zeytinyağı Menora’yı sadece bir gün yakabilirdi.

Kimi bilgilere göre bu zeytinyağı’nın hazırlanması için sekiz güne ihtiyaç vardı. Kimi rivayetlere göre de bu zeytinyağı kutsal olan tek bir zeytin ağacından çıkıyordu ve ona ulaşmak da 8 gün sürüyordu.

Ama kaptaki tek güne yetecek yağ mucizevi şekilde sekiz gün boyunca Menora’yı yakmaya yetti.

İşte bundan dolayı Hanuka’da sekiz gün bayram kutlanır ve mumlar ya da yağa bulanmış fitillerle ışıklar yakılır.

Hanuka’da kutsal zeytin ağacı ve onun kutsal yağı hatırlanır.

Bu mucizenin doğaüstü oluşu düşünülerek ışığın gücüyle Rabb’e yakınlaşma hedeflenir.

Hanuka ayrıca peygamberler olmadan gerçekleşen bir mucizedir.

Suriye-Helen imparatorluk ordusuna karşı filleriyle savaşan bir avuç inanmış Yahudi onları püskürtüp tekrar Mabed’i kazanmışlardı.

Elinden geleni sonuna kadar en iyi şekilde yapmak birinci görev, başarılı olmaya inanmak ikinci ve hepsini yaptıktan sonra da Rabb’e güvenmek son görevdir.

Hanuka’da bu felsefi temeller düşünülür.

Işığın ve zeytinyağının kutsallığı hatırlanır.

Mucize’yi gönderen Rabb’e bağlılık tescillenir ve O’na şükür duaları yapılır.

Yaratılış Işığı ve Rabb.

Kutsal olan ilahi Işık.

Adalet ve Güç.

Merhamet ve Yakınlaşma.

Kutsallık ve Bilgi.

Sevgi ve Hissetme.

Sabır ve Hatırlama

Cesaret ve Kararlılık.

Yahudi vatandaşlarımızın ‘Hannuka Bayramı’nı kutlar, esenlikler dilerim.

Sevgi ve Bilgiyle kalın

1 YORUM

 1. M.Ö. 165 dönemi yahudilerin Ortadoğu’yu pek terketmeyenlerinin tarihi oluyor herhalde. Duaları güzel. Vurgu yapılan erdemler o zamanın şartlarına göre anlamlı.

  1)Yaratılış Işığı ve Rabb-Kutsal olan ilahi Işık: İyi güzel ama, Yaradan Rabbü’l-âlemîn! (buna bir itirazları olabilir mi?). Ancak, yahudiler kendilerini üstün ve özel görüyorlar. Tanrıyı şahsileştiriyorlar. Bu konudaki şahsiyetlerini kenetleştirerek milletleştiriyorlar ve hatta bu durumu ırkçılığa varacak kadar ileri götürüyorlar.

  2)Adalet ve Güç. Suriye-Helen dönemi neticede Süryani ve Bizans Yunanlılarına geliyor. O dönemde egemen ve baskıcı güç onlar. Yahudilerin bunlara isyanı adaleti aramak adına haklı bir isyan. Allah (Adil-Hakk)’ın yardımıyla başarılı da oluyorlar. Güçleniyorlar. Zeytinyağlı inanç meşalesinin o dönemde sönmemesi için verdikleri mücadele de takdir edilecek bir şey. Ancak bu asırlar sonra bencilliklerinden sapkınlığa kaçmış durumda. Çünkü, güçlendikten sonra herşey değişiyor. Ortadoğu’da Türkiye’yi de ilgilendiren olaylarda adaletli oldukları söylenemez. Güç var adalet yok! İbrahim, Davud, Musa ve İsa Peygamberlere utanç kaynağı olmuş durumdalar (2*2=4=2+2!).

  3)Merhamet ve Yakınlaşma: Merhamet pek yok! yakınlaşma para ve güç odaklarına, AB(D)’ye yakınlaşma, başka bir şey değil!

  4)Kutsallık ve Bilgi: Kutsallık ama (1), (2) ve (3) nolu erdemleri nefsani-bencillikleriyle yaralayıp ihlal ettikleri için hangi kutsallık? Kendi keyiflerine, bencilliklerine uydurdukları bir kutsallık mı yoksa Rabbü’l-âlemîn’in merkezi olduğu bir kutsallık mı? Bilgi önemli bir şey haklarını yememek gerek. Ancak bu pratikte güçlenip başkalarının hakkını yemek için yaptıkları anlamına geliyor. Pek bir kıymeti yok!

  5) Sevgi ve Hissetme: Güzel şeyler! Ancak, bu iş pratikte gücü hissetme, mutlu azınlığa hitap etmekten pek öteye gidemiyor.

  6) Sabır ve Hatırlama: Güzel şeyler! İnancın önemini hatırlama, ama hangi inancın (1)-(2)-(3)-(4) numaralarda ihlal ettikleri inancı hatırlama oluyor, evrensel inancı hatırlama değil!

  7) Cesaret ve Kararlılık: M.Ö. 165 geçerli ve 100 yüz desteklenecek erdemler. Ancak, güçlenmiş olduktan sonra günümüzde adaletsiz işlere cesaret ve kararlılık şeklinde ortaya çıkıyor.

  Sonuç: Yahudiler M.Ö. 165 yıllarında tamamen haklıydılar. Bugün ise dualarında geçen güzel erdemlerin aksine amel gösterdikleri için haksızlar. Yani, dindarlıkları ezberine dindarlıktan öte gidemiyor. İşin aslında, “Hanuka” olayı tamamen siyasi, Noel zamanında hristiyanlarla dirsek teması, yakınlaşma siyasetinin bir parçası, çünkü “Hanuka” Tevratta geçen bir olay bile değil. Asırlar boyunca güç ve para odaklarıyla sarmaş-dolaş olma bu odaklara şirin gözükme ve yakınlaşma siyasetinin sonucu. Kutsamak ve tebrik etmek gerekirse M.Ö. 165 yıllarındaki anlamı itibariyle yahudileri kutlamak gerekir. Bugünkü ezberci, siyasi dindarlıkları kutlanmayı haketmiyor! isteseler Ortadoğu’ya barış gelir. Türkiye rahatlar. Bütün dünya rahatlar.

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here