İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin karar..

0

Danıştay, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması talebini oyçokluğuyla reddetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla feshedilen İstanbul Sözleşmesine ilişkin CHP, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kadın örgütleri ve vatandaşların bireysel olarak Danıştay’a yaptığı 200’ü aşkın “yürütmenin durdurulması ve kararın iptali” isteminde bugün karar çıktı. Danıştay 10. Daire’nin “yürütmenin durdurulması ve iptal taleplerini” oyçokluğuyla reddettiği; kararın 2’ye karşı 3 oyla alındığı öğrenildi.

Kararda, sözleşmenin 80. Maddesinin yürütme organına yani Cumhurbaşkanına fesih yetkisi verdiği vurgulandı. Anayasa’nın 104. Maddesine göre, uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisinin cumhurbaşkanına ait olduğu belirtilen kararda, “Cumhurbaşkanı değişen ve yeni koşullar itibarıyla anlaşmanın onaylanmasını erteleyebileceği gibi onaylamaktan tamamen de vazgeçebilecektir” denildi.

Danıştay 10. Daire’nin, çekilme kararının resmen yürürlüğe gireceği 1 Temmuz 2021 tarihinden iki gün önce ret kararını alması dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANLIĞI SAVUNMA YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı’nın dün Danıştay’a gönderdiği 7 sayfalık savunmada ise İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan davaların “haksız ve hukuki dayanaktan yoksun” olduğu savunulmuştu.

Sözleşmeden çekilme kararının münhasıran Cumhurbaşkanı’nın yetkisine tabi olması nedeniyle yargı denetimi dışında olduğu belirtilen savunmada; Sözleşmenin Cumhurbaşkanlığı kararı ile feshedilmesinde Anayasa aykırılık bulunmadığı, çekilme kararının “kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi hususunda hukuki olarak veya uygulama bakımından bir eksikliğe yol açmayacağı” öne sürülmüştü.

Açılan davalarda ise TBMM’de oybirliğiyle bütün partilerin desteğiyle kabul edilen İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı’nın bireysel kararıyla çıkılamayacağı belirtilerek, şu görüş ifade edilmişti:

“İptal kararının dayanağı olan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Anayasa’nın Cumhuriyetin nitelikleri (madde 2), kanun önünde eşitlik (madde 10), Anayasa’nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü (madde 11), temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması (Madde 13), milletlerarası andlaşmaları uygun bulma (Madde 90) ve Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkileri (madde 104) maddelerine aykırı.”

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here