İyilikte Yardımlaşmak, Kötülükte Değil!

0

Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle iyilik; “Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmektir. İmanına salih amelleri yoldaş eylemektir. Sevdiği maldan yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, hasılı bütün ihtiyaç sahiplerine harcamaktır. Namazı kılıp zekâtı vermek, verilen söze sadık kalmaktır. Darlıkta, hastalıkta ve kriz zamanında sabretmek, bollukta ve sağlıkta şükretmektir” (Bakara, 2/177).

Yüce Rabbimiz iyilikte yardımlaşmayı ve dayanışmayı emrediyor. Kötülükte ve düşmanlıkta/ düşmanlaştırmada yardımlaşmayı nehyediyor.

Nitekim  Kuran’da ; “İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınmak) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah’ın cezası çok şiddetlidir.” (Mâide, 5/2)

Esasen İnsanlar kötülükte yardımlaştıkları kadar, iyilikte yardımlaşsalardı dünyada kötülüklerin yaygınlaşması mümkün olmazdı.

Peygamber Efendimizin Medine’ye hicret etmesinin üzerinden dokuz yıl geçmişti. İslam dini dalga dalga yayılıyor, imana susamış gönüller Medine’ye akıyordu. Vâbisa isimli bir kişi de Müslüman olmak için Medine-i Münevvere’ye koşanlar arasındaydı. 

Kelime-i şehâdet getirip İslam’la şereflenen Vâbisa, Resûl-i Ekrem’e iyilik ve kötülüğün ne olduğunu sordu. Peygamberimiz (s.a.s), üç parmağını birleştirip Vâbisa’nın göğsüne dokunarak şöyle cevap verdi: 

“İyilik, gönlünü huzura kavuşturan ve içine sinen şeydir. Kötülük ise insanlar (din alimleri)  sana ne kadar fetva verseler de, gönlünü huzursuz eden ve içinde kuşku bırakan şeydir.” (Dârimî, Büyû’, 2).

İyilik, insanın bu hayattaki en önemli kazancı, en değerli mirasıdır. İyilik, merhametli bir yüreğin sesine kulak verip yetime kardeş olmak, yoksula, fakire  evini, gönlünü, sofrasını açmak, hastaya, yaşlıya yardım, mazlumun elinden tutmaktır. Yaratılan her bir cana Yaratıcı’sının hürmetine şefkatle davranmaktır. 

Reklam

İyilik, ekmeği, duayı, sevgiyi ve kederi paylaşmaktır. 

Mümin, Rabbinin rızasını her şeyden üstün tutar. İnsanların takdirine ümit bağlamadan, kibir ve gurura kapılmadan, gösterişe kaçmadan iyilik peşinde koşar. 

Allah’ın ikramı olan merhamet duygusuyla hayra vesile olmanın yollarını arar. Cenâb-ı Hakk’ın kendisine emanet olarak verdiği nimetleri, yine O’nun rızası uğruna harcar.

Mümin, Allah yolunda sevdiği şeylerden infak ettiğinde gerçek anlamda iyiliğe ulaşacağının bilincindedir ( Ali İmran3/92). 

O, iyiliğe davet ederek ve iyilikleri çoğaltarak kötülükle mücadele eder. Cenâb-ı Hakk’ın şu emrini hayat düsturu olarak okur: “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü iyilikle önle. O zaman göreceksin ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sımsıcak bir dost oluvermiş!” (Fussilet, 41/34).

Ne hazindir ki, bugün kötülüğün bir kaynağı da dünyayı dolaşmaktadır. Bu kötülüğe bigane kalarak veya gerekli tedbirler almayarak katkı yapanlar veya bu kötülükten (salgından) her türlü menfaat devşirmeyi planlayanlar, aslında insanlığa büyük bir kötülük yapmakta ve elim acılar yaşatmaktadırlar.

Korona virüs ile mücadele çok büyük bir iyiliktir. Sağlık personeli de bu büyük iyiliği yapmaktadır. Kur’an’nın ifade ettiği “Salih Amel” işte budur!

Ayrıca küçük de olsa, her iyilik çok değerlidir. Onun için Peygamber efendimizin; yarım hurma ile de olsa kendinizi Cehennem’den korunmaya bakın!” (Buhârî, Edeb 34, Zekât 10, Rikak 51, Tevhîd 36) hadis-i şerif’i bunu ifade eder.

Reklam

Yine Allah Resûlü (s.a.s) bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: “İçinizden biri bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle buğzetsin. Bu ise imanın asgarî gereğidir.” (Müslim, Îmân, 78).

İnsanın eliyle, diliyle, malıyla, ilmiyle, tecrübesiyle yapabileceği nice iyilikler vardır. Şimdi herkesin yapacağı iyilik, evde kalmak, zaruri olmadıkça dışarıya çıkmamaktır.

Neticede biz iyiliğin, yardımlaşmanın, paylaşmanın, irfanın, vicdanın, adaletin, şefkat ve merhametin izinden gidelim. Kötülüğün, ifsadın, zulmün, fitnenin, fesadın ve şiddetin karşısında duralım. 

Zira dünyada kötülüğü,  iyilik değiştirecek; geleceğimizi iyilik oluşturacak ve iyilik kuracaktır.

Ayrıca şunu unutmayalım ki, âlemlerin Rabbi olan Allah, yeryüzünde iyiliğin çoğalması için çalışanları muhakkak destekleyecek, onları asla yalnız ve yardımsız bırakmayacaktır (Yunus,10/62).

Korona virüs nedeni ile hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, hastalara da acil şifa dua ve niyazlarımızla! 

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here