Kamu Fıkhı ve Suriye Anayasası

0

Fıkıhçılar fıkhı özel hukukta geliştirdiler, kamu hukukunda fıkhın konularını ele almadılar, çünkü zorbalar iktidarı işgal etmişlerdi. Var oluşları şeriata uymuyordu. Babadan oğula intikal eden saltanat sürüp gidiyordu. Şeriata aykırı idi. 

Kamu Fıkhı bundan dolayı oluşturulamadı. 

Dolayısıyla fıkıhta Kamu Hukuku yoktur. 

Bundan dolayı zamanımızın başkanları sultanlar gibi keyfi hareket etmektedirler.

*

1960’larda başladığımız Kur’an’ın günümüz meselelerini çözme araştırmalarında başta Kamu Fıkhını ele aldık. 

Akevler Kooperatifi’ni kamu kabul ettik. Yasalar da kooperatifi kamu kuruluşu olarak kabul ediyordu. Kooperatif Ana Sözleşmesi’ni kamu kuruluşu olarak düzenledik. Kur’an’da kamuya ne görev veriliyorsa biz de kooperatife o hizmetleri yükledik, kamunun ne yetkisi varsa kamuya yasaların verdiği imkânlar içinde onu verdik.

50 yıllık çalışmalarımızda Akevler’in sözleşmesini şeriata göre geliştirdik. Uzun çabalamalardan sonra Hizmet ve Dayanışma Kooperatifleri Ana Sözleşmesi şeklinde sonuçlandırdık. Bu çalışma o zamanki bakan Hayati Yazıcı’nın desteği ile resmileşti.

*

Bu arada Adil Düzene Göre İnsanlık Anayasası çalışmalarına başladık. 50 senelik çalışmalarda ortaya çıkan şeriata uygun anayasa çalışmalarını kitaplaştırdık ve Kur’an’dan ayetlerle her cümlemizi delillendirdik. 

Bu çalışmamız henüz kitap olarak basılmadı ve yayınlanmadı. 

Ayrıca Süleyman Akdemir ile geçiş anayasasının örneğini verdik ve gerekçesini de kitap halinde sunduk. Bu çalışmamız kitap olarak yayınlanmıştır. 

Süleyman Akdemir’in “İnsanlık Anayasası Kavramı” çalışması da Atlas Yayınevi tarafından yayınlanmıştır. 

*

Geçiş Anayasası’nda Türkiye için şu önerilmektedir:

ANAYASANIN DEĞİŞMEZ ESAS MADDELERİ

I. BÖLÜM

Mahiyeti:

Madde-1) Bu ek anayasa maddeleri 7.11.1982 tarih 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyet Anayasasının 17.06.1987 tarih ve 3361 sayılı 08.07.1993 tarih ve 3913 sayılı kanunların tadili ile  yürürlükte olan anayasanın devamı maddeleri içerir. Yürürlükteki anayasanın 4’üncü maddesinde belirtilen değişmezlik ilkesi saklıdır. Diğer maddeler ile birlikte uygulanır. Ek anayasa maddelerinin uygulamada önceliği yoktur. Anayasa veya ek anayasa maddeleri arasındaki aykırılıklar, nizasız hallerde uygulayıcılar tarafından, niza hallerinde yargı tarafından kendi içtihatları ile giderilir.

Yeri:

Madde-2) Anayasa ve ek anayasa, birlikte Türk ulusunun Türkiye’de kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetiminde uygulanır.

Esas Madde:

Madde-3) Dili Türkçe, merkezi Ankara, bayrağı al zemin üzerinde ak ay yıldız ve marşı “İstiklal Marşı” olan Türklerin Türkiye’de kurduğu ulusuyla ve ülkesiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti insanlık içinde yerinden yönetime saygılı, demokratik, laik, liberal ve sosyal, hakemlerden oluşan bağımsız ve tarafsız yargı güvencesinde çoklu bir hukuk devletidir. 

Bu anayasa ve ek anayasanın diğer hükümleri dâhil bu maddeye ve müspet bilime aykırı bulunan tüm mevzuat mülgadır. Mevzuatın müspet bilime ve bu maddeye aykırılığı tarafların seçtiği birer hakemle onların seçeceği başhakem tarafından oluşan bağımsız ve tarafsız yargı tarafından tespit olunur. Bunlar değiştirilemez.

*

Yeryüzünde ‘İnsanlık Anayasası’ üzerinde çalışma sadece Akevler’de vardır. 

Bu çalışmalara kulak tıkayanların başarıya ulaşması mümkün değildir. 

Suriye Anayasası bu madde örneğinde ele alınmalıdır. 

İlgililer bu çalışmalarla ilgilenmelidirler. 

İlgilenilmesi dileklerimizle…

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here