Kanal İstanbul’da keşif yapma kararı..

0

HDP’nin Kanal İstanbul Projesi hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen ÇED Olumlu Raporunun iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulması hakkında açtığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme “keşif ve bilirkişi incelemesi yapma” kararı aldı.

HDP’nin başvurusunu inceleyen İstanbul 10’uncu İdare Mahkemesi, “Uyuşmazlığın, teknik yönden açıklığa kavuşturulabilmesi için alanında uzman bilirkişilerin görüşüne başvurulması gerekli görüldüğünden, yürütmenin durdurulması istemi hakkında mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra bir karar verilmesine” hükmetti. Mahkeme, kararı 5 Mayıs’ta oy birliği ile aldı.

HDP Hukuk ve Ekoloji Komisyonları 20 Ocak’ta, Kanal İstanbul Çevre Etki ve Değerlendirme (ÇED) Raporunun iptali istemiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı İdare Mahkemesine dava açmıştı. HDP adına İstanbul İdare Mahkemesine verilen dilekçede HDP’nin ekoloji ve doğa hakkını savunan bir kitle partisi olduğuna işaret edildi.

HDP’nin ilgili tüzük ve program hükümlerine yer verilerek, “Parti tüzük ve programında yer alan bu amaç ve hedefler doğrultusunda Halkların Demokratik Partisi’nin dava konusu Kanal İstanbul Projesi için verilen hukuksal ve bilimsel-teknik açıdan yok hükmündeki ÇED olumlu kararının iptali istemiyle dava açmakta hukuksal menfaati vardır” denilmişti.

Başvuruda ayrıca ÇED’in ilgili mevzuatlara, yasal ve anayasal aykırılıklara işaret edilerek, ÇED Raporunun iptali ve yürütmenin durdurulması talep edilmişti.

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here