Kişi başı seragazı emisyonları arttı..

0

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 1990-2015 dönemi sera gazı emisyonu verilerini açıkladı. Toplam seragazı emisyonu 2015 yılında 475,1 Mt CO2 eşdeğeri oldu.

Seragazı emisyon envanteri sonuçlarına göre, 2015 yılında toplam seragazı emisyonu CO2 eşdeğeri olarak 475,1 milyon ton (Mt) olarak hesaplandı. 2015 yılı emisyonlarında CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 71,6 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla yüzde 12,8 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 12,1 ile tarımsal faaliyetler ve yüzde 3,5 ile atık takip etti.

Kişi başı seragazı emisyonları arttı

CO2 eşdeğeri olarak 2015 yılı toplam seragazı emisyonu 1990 yılına göre yüzde 122 artış gösterdi. 1990 yılında kişi başı CO2 eşdeğer emisyonu 3,88 ton/kişi olarak hesaplanırken, bu değer 2015 yılında 6,07 ton/kişi olarak hesaplandı.

CO2 emisyonlarındaki en büyük payı enerji kaynaklı emisyonlar oluşturdu

Toplam CO2 emisyonlarının 2015 yılında yüzde 86,1’i enerjiden, yüzde 13,7’si endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından, yüzde 0,2’si ise tarımsal faaliyetler ve atıktan kaynaklandı.

CH4 emisyonlarının yüzde 59,3’ü tarımsal faaliyetlerden kaynaklandı

CH4 emisyonlarının yüzde 59,3’ü tarımsal faaliyetlerden, yüzde 28,8’i atıktan, yüzde 11,8’i enerjiden, yüzde 0,1’i ise endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından kaynaklandı.

N2O emisyonlarındaki en büyük payı tarımsal faaliyetler oluşturdu

N2O emisyonlarının yüzde 78,4’ü tarımsal faaliyetlerden, yüzde 11,2’si enerjiden, yüzde 6,1’i atıktan, yüzde 4,3’ü ise endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından kaynaklandı.

AÇIKLAMALAR

Seragazı emisyon envanteri, enerji, endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, tarımsal faaliyetler ve atıktan kaynaklanan, doğrudan seragazları olan karbondioksit (CO2), metan (CH4), diazotmonoksit (N2O) ve F-gazları ile dolaylı seragazları azotoksitler (NOx), metan dışı uçucu organik bileşikler (NMVOC), karbonmonoksit (CO)  ve kükürtdioksit (SO2) emisyonlarını kapsamaktadır.

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here