Kısmi af düzenlemesi konusunda hükümetle ortaklaşmaya hazırız..

0

HDP’nin Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, cezaevlerinde ilaçlama yapıldığını, belli hijyen tedbirleri alındığını ama bunun yeterli olmadığını söyledi.

“Cezaevlerinde ilaçlamanın gelişigüzel değil profesyonel ekiplerce yapılması çok önemli.” diyen Dede, şunları söyledi: “Özellikle tekli hücrelerde kalan mahkumların havalandırma sürelerinin uzatılması, hatta havalandırma kapılarının tam gün açık kalması gereklidir. Uzmanlar da temiz hava almanın önemine dikkat çekiyorlar. Ayrıca cezaevine sokulan tüm ürünlerin cezaevine girmeden önce dezenfekte edilmesi gerekiyor. Uzun süredir cezaevinde bulunanların bağışıklık sistemlerinin zayıfladığı göz önünde bulundurularak mutlaka daha sağlıklı beslenebilmelerinin sağlanabilmesi, vitamin takviyesinin de yapılması gerekiyor.

Hem ülke genelinde hem cezaevlerinde testlerin yapılıp yapılmadığı kamuoyu tarafından çok merak ediliyor. Bu konuda Adalet Bakanlığının mutlaka bir açıklama yapması gerekiyor. Eğer bugüne kadar herhangi bir test yapılmamışsa bir an önce testlerin yapılması gerekiyor. Öncelikle de cezaevlerinde çalışan personelin testlerinin yapılması gerekiyor. Cezaevi personelinin mahpuslarla temas ederken özel kıyafet, eldiven, maske kullanmaları gerekiyor.

Koğuşlarda doluluk oranı çok fazla. Virüs yayıldıktan sonra cezaevlerine yapılan ziyaretlerde de bu durumun değişmediği yönünde bilgiler ulaştı. Bu konuda hükümetin derhal adım atması, koğuşların kapasitesi altında mahpusun bir arada kalabileceği şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Mahpuslara virüsün bulaşmaması açısından cezaevleri arası sevklerin durdurulması gerekiyor. Cezaevlerine yakın hastanelerde ya da tevkif evleri kampusları içinde bulunan hastanelerde gerekli tedbirlerin alınması, personel planlamasının buna göre yapılması gerekiyor. Mahpusların sağlık kuruluşlarına sevkinin ring aracıyla değil ambulansla yapılması gerekiyor.

2018’den bu yana yürütülen tartışmalarda en çok üzerinde durulan konulardan biri siyasi tutuklu ve hükümlülerin bu düzenlemeden faydalanıp faydalanmayacağı konusudur. Böyle bir kapsam dışı bırakmanın kesinlikle bu yasadan beklenen toplumsal yararı açığa çıkarmayacağını ifade etmek istiyoruz. Altını çizmek gerekir ki DGM’lerden başlayarak Özel Yetkili Mahkemeler ve son olarak da Özel İhtisas Mahkemelerinin evrensel hukuk kurallarına, yine AİHM ve AYM içtihatlarına uygun olmayan, yargı eliyle iktidara muhalif kesimleri adil olmayan bir yargılama neticesinde tutuklamaları ve adil olmayan bir yargılama neticesinde haklarında hüküm kurduğu gerçeği ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla yapılacak olan düzenlemede siyasi tutsakların, kapsam dışı bırakılması bir yana, öncelikli olarak ele alınması, öncelikli olarak tahliye edilmesi; hükümlü olanlar açısından infazlarının öncelikli olarak ertelenmesi gereken kesimlerdir.

Bu af 2018’de ilk gündeme geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylemi vardı: ‘Devlet ancak kendisine karşı işlenen suçlar açısından affetme yetkisine sahiptir. Kişiler açısından gerçekleşen suçları devletin affetme yetkisi yoktur.’ Fakat günümüz koşullarında Koronavirüs salgını da göz önünde bulundurulduğunda insan yaşamını önceleyerek hasta, yaşlı tutsaklar, çocuklu tutsakların özellikle tahliye edilmesi veya infazlarının ertelenmesi gerekiyor. Bunu yaşam hakkını göz önünde bulundurarak ifade ediyoruz. Ama diğer taraftan kısmi af olarak nitelendirilen çalışma yürütülürken Erdoğan’ın 2018’de ifade ettiği gibi devletin kendisine karşı suç işlediğini iddia ettiği kişilere dair bir düzenleme yapılması ve muhalif duruşları sebebiyle tutuklanmış ve hüküm giymiş kişilerin öncelikle olarak serbest bırakılması gerektiği kanaatindeyiz.

Partimizin yetkili kurullarının, özelde de Hukuk Komisyonumuzun gündemde olan kısmi af tasarısına ilişkin çalışmaları bulunmaktadır. Bu konunun gündeme gelmesinden itibaren de hükümetle temasımız söz konusu. Bu konuda tüm sürece hakim olduğumuzu ve çalışmalarımızı güçlü bir şekilde yürüttüğümüzü, hükümetle ortaklaşmaya hazır olduğumuz bir kez daha ifade etmek istiyorum.”

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here