Kur’an alimlerinden densizliğe tepki

0

Geçen hafta içerisinde bir gazetede yayımlanan ve ‘Kur’an Araştırmaları Merkezi’ni (KURAMER) doğrudan hedef alan bir yazı tepkilere yol açtı. Başında Diyanet’in eski başkanlarından Prof. Ali Bardakoğlu’nun bulunduğu ve İlahiyat camiasının değerli hocalarının katkısıyla İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’yle irtibatlı olarak çalışmalarını yürüten KURAMER adına bir açıklama da yapıldı.

Önemli ve bir çok bakımdan ilk olma özelliği taşıyan açıklamayı sunuyoruz:

“Dini cemaat kisvesi altında yıllardır halkın inanç ve duygularını da istismar ederek yürüttükleri finansal ve ticari operasyonlarla on binlerce kişiyi zarara uğratan bir grubun, dini düşünce hayatını da kendi cehalet ve kötü niyetlerinin aleti yapma çabası sergiledikleri ve bu çerçevede KURAMER’i hedef tahtasına koydukları görülmektedir.

KURAMER’in ilmi faaliyetleri hakkında sağlıklı bilgi edinmek isteyenler bugüne kadar yüzü aşkın ilim adamının katkısıyla yayımladığımız 40’ın üzerindeki araştırma eserlerine bakabilirler. Ancak bu eserlerden sınırlı ifadeleri bağlamlarından ve maksatlarından kopararak kastedilenin tamamen tersine iddialara malzeme yapanların, yazılanları anlama çabasından çok KURAMER’i mahküm etme niyetiyle hareket ettikleri açıktır. KURAMER bütün ilmi çalışmalarını belli bir fikrin savunuculuğunu yapmaktan çok farklı fikirlerin kendilerini ifade edebilecekleri bir platform oluşturma düşüncesiyle yürütmektedir. Bu fikirlerin iyi niyetle ve ilmi ölçüler çerçevesinde tartışılması ve hatta eleştirilmesinden de herhangi bir rahatsızlık duymamaktadır.

Bu vesileyle söz konusu grubun da sık sık dillendirdiği asılsız bir iddiayı da düzeltmek isteriz. KURAMER bütün faaliyetlerini, iddia edilenin aksine T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı veya Diyanet Vakfı’nın hiçbir katkısı olmaksızın kendi mali imkanlarıyla yürütmektedir.

KURAMER’in ilmi çalışmaları ve mali yapısı hakkında söz konusu grubun da içinde olduğu çeşitli çevreler tarafından sıkça dile getirilen iftira, itham ve saptırmaların kendi gruplarının ekonomik çıkarlarını dini değerlerin arkasına saklama, düşünce ve inançlar üzerinde tahakküm oluşturma çabasının bir ürünü olduğu kamuoyu tarafından çok iyi bilinmektedir.

KURAMER’i kötü niyetli, yanlış ve yanıltıcı bilgilerle hedef tahtasına koyan söz konusu grubu milletimizin sağduyusuna ve kendi kirli tarihlerinin tanıklığına havale ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here