Millî Birlik ve Beraberliğimiz

2

9 Ekim 2019 Çarşamba günü, terör ile mücadele kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin “Barış Pınarı” adı altında  Suriye’nin kuzeyine operasyona başlaması münasebeti ile bugün itibarı ile en önemli konu, Millî Birlik ve Beraberlik konusu olsa gerektir.

Bu vesile ile, Rabbimizden, Milletimize birlik, Devletimize dirlik, Ordumuza havada-karada muzafferiyet; Mehmetçiklerimizi her türlü tehlikelerden  muhafaza buyurmasını niyaz ederek başlıyoruz, buyurun okuyalım.

Tanım

Millî birlik ve beraberlik; Türk milletini oluşturan insanların, her zaman birbirlerini seven, birbirlerine inanan ve güvenen vatandaşlar olarak, vatanın korunması, birlikte yaşaması ve milletin yükselmesi ülküsü etrafında toplanması demektir.

Millî birlik ve beraberliğin mahiyeti

Millî birlik ve beraberlik duygusu, aralarındaki bütün farklılıklara rağmen vatandaşları millet bilinci ile birleştirir. Bu bakımdan, Türk milletinin en büyük güç kaynağı ve varlığının yegâne güvencesidir.

Türk toplumunun tasada, kederde, sevinçte ve kıvançta ortak hareket etmesini sağlayan Millî birlik ve beraberlik, toplumun bütün bireylerini aynı amaç etrafında birleştirir. Böylece sosyal gücü gerçekleştirir.

Millî birlik ve beraberlik, sosyal adalet içinde toplumsal dayanışmayı ve iş birliğini sağlar. Türk toplumunun çeşitli kesimlerini oluşturan bireyler arasındaki dengeyi, tutarlı ve uyumlu bir iş bölümü ve iş birliğine dönüştürür. Herkes üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışır. Böylece ülkede sosyal gücün gelişmesi sağlanmış olur.

Reklam

Millî birlik ve beraberlik, ülkede siyasal gücün gelişmesinde de önemli bir rol oynar. Aynı milletin bir parçası olduğu inancını taşıyan siyasal partiler; ülke, devlet ve milletin çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket ederek her türlü tehlikeye karşı güç birliği yaparlar. 

Bu gün olduğu gibi, (HDP hariç) tüm partiler milli birlik ve beraberliği  gerçekleştirdi.

Şunu hiçbir zaman unutmayalım ki kuvvet birlikten doğar.

Milli birlik ve beraberlik vatanın savunulması, milletin ve  hakkın korunması adına güç ve kuvvet oluşturulması demektir. Ülkede sağlanan millî birlik ve beraberlik, askerî gücün gelişmesinde hayati bir öneme sahiptir. Arkasına Türk milletinin desteğini alan Mehmetçik, moral değeri yüksek ve hiçbir  zaman yenilmez olma özelliği kazanmıştır. Tarih buna şahittir.

Millî birlik ve beraberlik ilkesi ile ülkemizde sosyal, siyasal ve askerî gücümüz artar. Böylece ülkemizde ekonomik ve teknolojik gelişmelerin önü açılır.

Kur’an ve Hadisler’de Milli Birlik ve Beraberlik

Eşref-i mahlukat olarak  yaratılmış olan insanların da elbette belli kurallar içinde yaşaması gerekmektedir. Bu kuralların en önemlisi birbirlerine ve mahlûka  zarar vermeden yaşamaktır. 

Bunu gerçekleştirebilmek için de; Kur’an’ın ve Sevgili Peygamberimizin getirdiği, salim aklın da kabul ve tasdik ettiği birlik ve beraberlik içinde yaşamanın kurallarını, hayatımızın her anında uygulamak zorundayız. İşte o ayet ve hadislerden bir kaçı;

Reklam

Ayetler;

“Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o, kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz.” (Âl-i İmran,3/103)

“Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez.” (Hud,11/113)

“Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.”(Enfal,8/46)

Hadisler:

“Müslüman, müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah Teâlâ o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah Teâlâ da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter. ” (Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58)

“Kim bir mü’minin dünyevi kederlerinden birini giderirse, Allah da onun kıyamet günü kederlerinden birini giderir. Kim bir müslümanın sırrını  örterse, Allah da onun dünya ve ahirette sırlarını örter. Kişi kardeşinin yardımında olduğu müddetce, Allah da onun yardımındadır.”(Müslim, Zikr 38)

Tek vatanda, tek devlet, tek millet, tek bayrak altında, birlik ve beraberlik içinde, yaşamak

Toplumun birliğini ve beraberliğini temin eden; inanç, kültür, vatan, dil, ülkü ve amaç birliği çok önemilidir. 

Birlik ve beraberliğin zıddı olan ihtilaf ve ayrılıklar ve bunların kişiye ve topluma getireceği zararların başında; devletin bekası, milletin istiklalinin yok olması olup ve nihayet vatanın  işgali ile sonuçlanır.

Her türlü farklılığın hoşgörü ile karşılanması, her değerin saygıya layık olduğu ve her saygı ve hoşgörünün;  karşı saygı ve hoşgörüyü getireceği, buna karşılık tahammülsüzlük ve ayrılıkların, gayrılıkların, ayrımcılığın da; karşı tahammülsüzlük ve ayrımcılığı getireceği bir gerçektir.

Onun için  farklı inançlara mensup, ayrı ayrı bölgelerde yaşayan, değişik etnik kökenlerden gelmiş,  farklı siyasi görüşlerdeki insanlarımızın, tek vatanda, tek devlet, tek millet, tek bayrak altında, birlik ve beraberlik içinde yaşamalarının zarureti vardır. 

Dünyanın çok küçüldüğü çağımızda, insanları ayrılıklara, dolayısıyla huzursuzluk ve mutsuzluğa götürecek her şeyi bertaraf etmek zorundayız.  

Önce din kardeşi, sonra aynı vatanın ve aynı dünyanın vatandaşları olduğumuzu, en sonunda da hepimiz Hz. Adem’in çocukları olarak insanlıkta kardeş olduğumuzu ön plana çıkararak, milli birlik ve beraberlik içinde yaşamalıyız. 

Kendimiz için istediğimizi başkaları için de istediğimiz, kendimiz için istemediğimiz şeyleri  başkaları için de istemediğimiz zaman, herkes için mutlu bir hayata kavuşacağız.  

Millî birlik ve beraberliğin önemini Atatürk, şu sözleriyle dile getirmiştir.

Bir milletin başarısı, mutlaka bütün millî güçlerin bir istikamette oluşması ile mümkündür. Bu nedenle bilelim ki elde ettiğimiz başarı, milletin güç birliği etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri gelmiştir. Eğer aynı başarı ve zaferleri gelecekte de tekrarlamak istiyorsak aynı esasa dayanalım ve aynı şekilde yürüyelim.” (Prof. Dr.Turhan Feyzioğlu, Atatürk ve Milliyetçilik,s. 43.)

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin mensubu olmak

İnsanların maddi çıkarlar için, birbirlerinin, mallarını, evlerini eşyalarını yağmaladıkları bir çağda, insanları hidayete ulaştırmak için gönderilen Sevgili Peygamberimiz; aynı inançtaki insanları kardeş yaparak, farklı inanç sahiplerini vatandaşlık ve dostluk anlaşmaları ile birbirlerine bağlayarak, mutlu bir toplum meydana getirmiş, saadet asrını gerçekleştirmiştir. 

Bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti,  farklı ırklara ve inançlara mensup bireyleri, vatandaşlık bağı ile bir araya getirmiştir. Aynı mefkure, aynı  milli ve manevi değerler etrafında, Milli birlik ve beraberlik ruhu içinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin mensubu olma mutluluğunu yaşamaktadırlar.

Millî birlik ve beraberlik içinde yaşayabilmek için bireylerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir.

Türkiye’nin yücelmesini istemeyen, Türk milletinin düşmanı olanlar, milletimizi birbirine düşürerek ülkemizi bölmek ve parçalamak için yoğun bir çaba içindedirler. 

Burada bize düşen görev, büyük bir sorumluluk duygusu ile hareket etmektir. Düşmanın bu haince niyet ve davranışlarına karşı bütün gücümüzle mücadele etmektir. Bunu bir millî ve dini görev kabul etmektir.

Rabbimiz devlet-i ebed müddet, Mehmetçiklerimizi galib, düşmanlarımızı zelil, milli birliğimizi ve beraberliğimizi, manevi bütünlüğümüzü muhafaza eylesin.

Vesselam.

2 YORUMLAR

  1. Düşüncelerinize ve duanıza katılmamak mümkün değil.Ancak mevcut yönetim tarzını beğenmediğim,eleştirdiğim ve bundan dolayı da malum partiye oy vermeğim ve hatta son seçimde oy dahi kullanmadığım için ‘hain,zillet taraftarı’ muamelesi görünce ve bu millete bunu yıllardır yaratanlarla nasıl bu beraberliğimizi sağlayacağız? Yarın harekat inşallah başarılı bir şekilde sonuçlanırsa yine o malum ağıza dahi alınmayacak sözlerin söylenmeyeciği garantisisini kim verebilir?

  2. Sayın Kazım Çetin beye;

    Değerli kardeşim bu gün, amasız, fakatsız, lakinsiz milli birlik ve beraberlik günüdür.

    Bu duruş, herhangi bir siyasi partiye veya başkanına destek değil, vatana, devlete, millete sahip çıkmaktır.

    Sizin işaret ettiğiniz ise; Zamanı gelince tarafınızdan değerlendirilecek, iç siyasete dair ayrı bir konudur. Selamlar.

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here