Milli Görüş Hareketi’nin öncülerinden Süleyman Karagülle vefat etti..

0

Milli Görüş Hareketi’nin öncülerinden, Adil Düzen’in teorisyeni ve gazetemizin yazarlarından Süleyman Karagülle, hayatını kaybetti.

1928 yılında Artvin Borçka’da dünyaya gelen Karagülle, babasından sarf, nahiv, belagat ve mantık gibi alet ilimleri ile tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve fıkıh usulü tahsili gördü. 1955 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Elektrik Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu.

14 yıl kamu görevinde bulundu. 1967’de İzmir’de Akevler Kooperatifini kurdu. Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan ile beraber Milli Nizam Partisi ve Milli Selamet Partisi’nin kuruluş çalışmalarında yer aldı. Milli Görüş Hareketi’nin öncülerindendi. Kapitalizm’e ve Sosyalizm’e alternatif olarak geliştirilen Adil Düzen’in teorisyeniydi.

1998 yılında İstanbul’da Akevler Kooperatifi’ni kurdu. Tefsir, İktisat, Fıkıh ve İslam Siyaset Teorisi’ne dair seminerler verdi ve kitaplar yazdı. Akevler Dergisi, Vesika Dergisi, Gurbet Dergisi, Kriter Dergisi, Tekyol Dergisi, İslam Medeniyeti Dergisi, Bilgi ve Hikmet Dergisinde makaleleri; Milli Gazete, Yeni Akit ve Ocakmedya’da günlük yazıları yayınlandı. Arapça ve Fransızca bilmekte olan Süleyman Karagülle, ilmî çalışmalarına İstanbul’daki Akevler’de devam ediyordu.

Eserleri

İslamiyet ve Ekonomik Doktrinler (1969)

İslam’da Denge – Para (1975)

İslamiyet ve Günümüzün Meseleleri (1976)

Alternatif Faizsiz Banka – Selem ve Kredileşme (1991 – İz Yayıncılık)

İslam Devlet-Dünya Düzeni (1998 – Koba Yayınları)

Şerhu Mirkatu’l-Vusul (2002)

Bakara Suresi Tefsiri (2008)

Maide Suresi Tefsiri (2012)

Kur’an’ı Anlama Metodu (2012 – Medhal İlmî Araştırma Derneği Yayınları)

Yeni Anayasa’ya Geçiş Önerisi (2012 – Medhal İlmî Araştırma Derneği Yayınları)

Adil Düzen’de Genel Hizmetler (2014 – Medhal İlmî Araştırma Derneği Yayınları)

Adil Düzen’e Göre İnsanlık Anayasası (2014)

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here