MÜSİAD, vergide adalet istedi..

0

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), tüm vergi türlerinde adaletin sağlanmasının esas olduğunu bildirdi.

MÜSİAD’dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin mevcut vergi sistemi, ekonomisinin gelişmesine, tasarruf, yatırım ve istihdama birçok engel teşkil ederken, kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı istihdamla mücadelede yetersiz kaldığını, bu nedenle yeni vergi taslağının oldukça önemsenildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Kanun teklifinde yer alan bazı maddelerinin mutlaka yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda; mükellef sayısının artmasına ve verginin tabana yayılmasına yardımcı olacağına inandığımız altı dilimli bir gelir vergisi teklifinde bulunuyoruz. Bu kapsamda 75 bin TL’ye kadar olan gelirlerin vergi oranı yüzde 15; 150 bin TL’nin 75 bin TL’si için 11 bin 250 TL, fazlası için yüzde 20 olmalıdır.Yine teklifimizde 225 bin TL’nin 150 bin TL’si için 26 bin 250 TL, fazlası için yüzde 25; 300 bin TL’nin 225 bin TL’si için 45 bin TL, fazlası için yüzde 30; 500 bin TL’nin 300 bin TL’si için 67 bin 500 TL, fazlası için yüzde 35 gelir vergisi uygulaması öngörüyoruz. Son olarak 500 bin 1 TL’nin 500 bin TL’si için 137 bin 500 TL, fazlası için yüzde 40 oranında gelir vergisi tespit edilmelidir.

Yine kanun taslağında yer alan konaklama vergisi yüzde 1 olarak uygulanmalıdır. Nitekim maktu hale getirilmesi halinde, bu durum oran açısından haksız bir uygulamaya sebebiyet verecektir. Kanun taslağının 11, 12, 13, 14 ve 15’inci maddelerinde sayılan haller, matrahı azaltmak amacıyla düzenlenmiş olmasına karşın, satıcı firmaların matrahını artırıcı bir nitelik taşımaktadır.”

“Bu noktada teklifimiz; bu maddelerin tamamen kaldırılması ve halen yürürlükte olan maddeye ilaveten araçlar için ödenen yıllık MTV’nin gider olarak dikkate alınmasıdır.” denilen açıklamada şöyle devam edildi:

“Zira ödenen vergilerin kabul edilmeyen gider olarak tanımlanması vergi adaletinin sağlanmasına engel teşkil edecek ve bu uygulama otomotiv sektörü ve yan sanayiine de olumsuz yansıyacaktır. Ayrıca ticari işletmelerin kiralık araçlara ödenen kira bedelleri ve sıfır araç alımlarında faturada yer alan ÖTV ve KDV’nin vergiye tabi kazançtan düşülebilecek kısımlarına yönelik getirilen sınırlamalar nedeniyle, lüks araç kiralama ve satın alma ile sağlanacak vergi avantajı ortadan kalkmaktadır.”

MÜSİAD’ın açıklamasında, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 31’inci maddesi gayrimenkul edinme maliyetini artırıcı bir nitelik taşıdığı, 32-40 maddeleri ile ihdas edilen Değerli Konut Vergisi ile değeri teklifle belirlenen tutarların altında kalmasına karşın sayıca çok daha fazla sayıda meskeni olan kimselerin kapsam dışında kaldığı bildirildi.

Açıklamada, “MÜSİAD olarak kanun taslağında yer alan ve mükellef sayısının artırılması, herkesin gelirine göre vergi ödemesi ve verginin tabana yayılmasını sağlayarak daha adil bir sistem sunacağına inandığımız uzlaşmaya yönelik diğer maddeleri ise destekliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here