Müslüman-Batı sorunu mu, Müslüman-İslam sorunu mu?

0

Müslümanlar olarak Batı’yı eleştiriyoruz.

Batı’nın bilimsel gelişmelerle ortaya koyduğu hayat tarzını ve öncesini de.

Eksiklikleri ortaya sererken de haklıyız aslında. Çünkü insan dediğimiz varlık tam manasıyla anlaşılamamıştır.
Kiliseye rağmen oluşan bir bilim ve sonrasında içerisinde maneviyatın olmadığı bir sistem. Bizimle aynı noktadan bakan ve eleştirilerde bulunan Batılı düşünürleri de çok seviyoruz.

Çünkü aynı noktadayız.

Batı’yı eleştirme ve Batı’nın ortaya koyduğu medeniyette eksikler bulma…

Batı’nın ortaya serdiği modern hayat, eksiklikleriyle ve modern insanın çıkmazıyla, hep İslam’ın ya da dinin eksikliğinden kaynaklanıyor diye yorumladık.

Bence biraz öyle görmeye çalıştık.

Çünkü Batı, kiliseye yani dine yani maneviyata karşı çıkarak bu medeniyetin temellerini atmıştı. Çünkü din ve kilise hayattan kopuk ve hurafelerle doluydu.

Bizim hoşumuza giden düşünürler de bu maneviyat eksikliğini dile getirdiler ve istedikleri maneviyatı da Doğu’da gördüler.  

Annemarie Schimmel 20. Yy’ın önemli Alman düşünürlerinden.

Onun fikirlerini ve yaklaşımlarını sıcak bulduk.

Schimmel, Doğu’nun mistik dünyasını ve maneviyatını sevmişti. Doğu ile Batı arasında köprü kurmak ve bu iki farklı medeniyeti birleştirmek istemişti.

Acaba Doğu bunu ister miydi?

Ne demek istiyorum.

Doğu ile Batı arasında kurulacak köprüde eşitlerden biri olmayı ister miydi?

Eğer köprüden bahsediyorsak, iki ayağın da eşit ve denk olması gerekir.
Doğu bunu kabul eder mi?

Yoksa Doğu, primus interpaares konumunda mı olmak ister?

Eşler arasında önde olan…

Doğu diye tanımlayabileceğimiz Müslüman dünyası kendini nasıl görüyor sorusu bence önemli.

Müslümanların dine ve ayetlere bakışı, salt anlama isteği ile mi oluyor, yoksa egoyu içinde bolca barındıran bir özsevicilikle mi?

İslam’a baktığımızda, yani daha doğrusu ayetlere baktığımızda Müslümanların konumlarının örnek gösterilmiş olan Hristiyan ve Yahudilerden farksız olduğunu görüyoruz.

Yanlış davranışları yapmış olan Hristiyan ve Yahudi’lerden bahsediyorum.

Ayetlerde ‘yanlış’ olarak gösterilen bu davranışlar, daha önce yaşamış olan dinlerdeki insanlara ait.

Peki mesela İslam’dan sonra bir din daha gelecek olsaydı, kimlerin yanlış davranışları örneklendirilecekti?
Tabi ki Müslümanların…

Bugün Batı maneviyatı bırakımış ve tamamen maddeye dayalı bir sistem oluşturmuş ise, bu sadece bu sistemi oluşturanların suçu değil, aynı zamanda da onları bu fırsatı veren dinlerin, kilisenin ve yanlış din uygulamalarının sonucu gibi geliyor bana.

Tam da burada şu önemli soruyu yöneltmemiz lazım?

Peki Müslümanlar yeni bir medeniyet oluşturabilecekler mi?
Bu olacaksa, Batı gibi aynı hatalara düşmeyeceklerini kim söyleyebilir?

Aslında sorunun cevabı soruda mevcut.

Günümüz dindarlarını ve Müslümanlarını gözlemlediğimizde, Batı’nın içerisinde bulunduğu durumun aynısını yaşadıklarını görüyoruz.

Alternatif bir çözüm sunma durumunda değiller.

İşin daha da acısı, bu düşüncede de değiller.

Müslümanların Batı ile sorunları varmış gibi görünse de, asıl sorun İslam’la…

Müslümanların İslam’la sorunları var.

Gelin birkaç ayetle örneklendirelim:

Müslümanların durumları:

‘İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde’Allah’a ve ahiret gününe inandık’ derler’.

‘Allah’ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Halbuki sırf kendilerini aldatırlar da farkına varmazlar’.

‘Kalplerinde hastalık vardır. Allah da onların hastalığını arttırmıştır. Yalan söylemelerine karşılık onlara elem verici bir azab vardır’.

‘Hem onlara: ‘Yeryüzünde fesat çıkarmayın’ denildiğinde: ‘Biz ancak ıslah edicileriz’ derler’.

‘İyi bilin ki, onlar ortalığı bozanların ta kendileridir, fakat anlamazlar’

(Bakara Suresi, 8-12)

‘Bunların bir de ümmî (okuma yazması olmayan) kısmı vardır, kitabı bilmezler, ancak birtakım kuruntu yığınına, boş saplantılara kapılır ve zan içinde dolaşır dururlar’.

‘Artık o kimselerin vay haline ki, kendi elleriyle kitap yazarlar da sonra biraz para almak için ‘Bu Allah katındandır’ derler. Artık vay o elleriyle yazdıkları yüzünden onlara, vay o kazandıkları vebal yüzünden onlara…

(Bakara Suresi, 78-79)

Son iki ayet, dinlerinde yanlış yapan başka din mensupları için gelmiştir ama tam da bugünün Müslümanlarına uymakta… Geri kalan ayetleri de siz zaten bulmuşsunuzdur…

Demek istediğim de özetle bu..

Sevgi ve Bilgiyle kalın

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here