Politika ve Ticaret

2

Kurumlar tartışmamızda bir fark koyardık.

Altyapı kurumları ve üstyapı kurumları.

Bu kurumlardan “hangisi güçlü ve hangisi etkilidir”, dediğimiz zaman; elbette herkesin ortak yanıtı ‘’Altyapı kurumları’’ olacaktır.

Peki altyapı kurumları mı üst kurumu yaratır?

Ya da üstyapı kurumu mu, altyapıyı oluşturur? Dersek nerdeyse şu soruya da geleceğiz;

“Peki millet mi devleti, yoksa devlet mi milleti yaratır?”

Yani aslında bunları tartışırsak; ‘’Yumurta mı tavuktan, yoksa tavuk mı yumurtadan çıkara’’ kadar gideriz.

Belli olmaz bakarsın Yunan Agoralarındaki 150 yıllık filezofların şu tartışısını söyleyerek havlu atarız.

‘’Melekler dişi mi? Erkek mi?’’

‘’Mi ile Mı’’, ‘’Mü ile Mu’’ gel gitine sapmadan net konuşalım.

“Her şeyin temelini ekonomi ve güç belirler.’’

Ticarette temel kanun ve güç Para( Kapital)’dir. Siyasetin de temelini bu kapital atar.

Ona göre üstyapının patronu altyapıdır.

Bilim insanları ‘’Yumurta ve tavuk’’ tartışmasına ‘’Tavuk’’ diyerek sonuçlandırdılar.

Melekler de maddi hayatın bir soyut durumudur.

Kişi isterse tanrıyı da, melekleri de  erkek veya kadın yapar. Kişi ve düşüncesi temeldir.

X

Bazen halkı tarif ederken; bir çocuğa, bir vahşi ata veya bir manivellaya bile benzetirim.

Halk veya daha ileri aşaması Ulus (miliyet) hem çok zayıf ama bir o kadar da güçlüdür.

Bir ipek böceğinin iplerindeki tek teli elinize aldığınızda; ‘’bunun kilosu ve gücü neki?’’ der ve hafife alırsınız Ama bir de ipek böceği ipinin tellerinden bir halat örün; bakın gücüne; çeliği bile deler.

Bir defasında köyde kuyunun üstüne konulan kayadan yapılma bir kapağın su kovas ipinin nasıl testereyle bölünmüş halini gördüşümde hayretler içinde kaldım.

Kuyudan su çekilirken kovanın ip kayayı delmişti. İpin gücü kadar insanın sabır ve azmine hayran kalmıştım.

Bir halkı, bir ulusu bağımsızlık ve özgürlüğe taşıyan farklı faktörler var.

Halk bilimcilerine, sosyologlara ve siyaset bilimcilerine baktığımızda; Halk liderlerini görürürüz.

Buna terminoloji de Godolar (Halkın Öğretmenleri) denir. Tabi bu Godoların iyisi ve kötü de var.

Mesela dinî ve manevî bir çok lider, önder var. Bunlar kendileriyle beraber; halklarını, uluslarını ve sınıflarını bir noktadan alıp belli bir gelişim noktasına götürdükleri gibi sapkın ve kötü olanlar vardır ve felakete götürdü.

Dinî yönden Peygamberler de sayılabilirler. Halkın içinden çıkmış manevî liderler elbette var. Kitaplı peygamberler bence toplumların, cemaatlerin liderleridir. Muhammed, İsa, Musa vs.

Manevi yönden Gandhi, Ho che minh, Nehru, Ömer Muhtar,

Bismarck, Garibaldi. Atatürk.

Ama felaketlere sürükleyenler oldu. Bunlar da Hitler, Mussolini, Polpot,

Saddam, Esad, Stalin vs.

Burda şu farkı da koymak gerekir:

Sevgi, saygı ve adil olanlarla zoru kullananların farkı var.

Siyasal düşünce ile beraber Parti denen aygıtı da kullananlar çok.

Bu konuda; Para, Parti ve Zor(şiddet) veya askeri gücü amaçları için kullananları unutmamak gerekir.

X

Günümüz dünyasının yeryüzü tanrısı=PARA oldu.

Kime sorarsan sor; şunu duyarsın; ‘’Paran kadar konuş!’’

Para gücü her şeye dönüşür; siyasete, ticaret ve her şeye. Ama bu para kimi yerde ve kişilikli şahsiyetli insanlar için:

‘’Para kötü bir efendi, iyi bir hizmetkâr’’ olur.

Aslolan; dava ve o dava için istikrarlı tavırdır.

Makyavelli her ne kadar bunu formüle ettiyse de bence eksiktir.

O, ‘’Amaca ulaşmak için her yol mübahtır’’ demiştir.

Kürdler ve Türkler fena yanıltıldı.

Bu söz Makyavelli’nin sözünün yarısıdır. Diğer yarısı ise; ‘’İktidar olursun ama onursuz kalırsın.’’ İktidar ve onur bir arada olmaz. Çünkü sen onursuzluk yaparak iktidar oluyorsun.  O nedenle ben devrimcileştiğimde şu karara vardım:

‘’Kutsal amaçların kutsal araçları olmalıdır. Değilse ben iktidar olma gibi bir gaye taşımam.’’

İster bunu Makyavelli, İster Mazlum Doğan ve dünyanın en büyük filozofu söylesin.

Benim yüreğim ve vicdanım Tanrımdır. Yüreğim ve vicdanımın kabul etmediği bir şeyi kabul etmem.

O zaman yüreğim çat, diye çatlasın!

22.11.2020

Almanya-Essen

2 YORUMLAR

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here