Ramazan Ayında Kur’an ile Buluşmak ve Tanışmak

0
gündogdu

Ramazan ayı ile Kur’an arasında çok önemli bir ilişki vardır. Ramazan ayının değerine değer katan, şerefini, kadir ve kıymetini arttıran hadiseler, ilgili ayetteki sıraya (Bakara/185) göre, Kur’anın bu ayda indirilmeye başlamış olmasıdır. Bir diğeri de ibadetlerin en büyüğü, farz olan oruç ibadetinin bu ayda eda ediliyor olmasıdır.

Ramazan ayı Kur’anın indirilmeye başlanmasının yıl dönümüdür.

Bundan dolayı Ramazan ayına Kur’an ayı denilmiştir. Bu hakikat Ku’an-ı Kerim de şöyle ifade edilir.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذ۪ٓي اُنْزِلَ ف۪يهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِۚ

İnsanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olan, Kur’an, Ramazan ayında indirildi”. (Bakara/185)

Kur’an’ın indirilmeye başladığı geceye Kadir gecesi denir.

اِنَّٓا اَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةِ الْقَدْر

 “Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. (Kadr/1)

Kadir gecesi, Ramazan ayı içinde fakat hangi gece olduğu Allahın hikmeti gereği tam bilinmemektedir. Muhtemelen 27. Gece olduğuna dair bazı rivayetler ve manevi işaretler vardır.

Ramazan ayı gelince Kur’anın indirilişin yıl dönümünde Cebrail (a.s) ile Rasulullah(a.s) vahyedilen Kur’an surelerini ve ayetlerini karşılaştırırlardı. Rasulullah (a.s) okur, Cebrail (a.s) dinlerdi. Cebrail (a.s) okur, Rasulullah (a.s) dinlerdi. (Behaki)

Buna mukabele (karşılaştırma) denir. 1400 yıldan bu yana camilerimizde, Ramazan aylarında MUKABELE sünneti müslümanlar tarafından sürdürülmektedir.

Taberaninin Rivayet ettiğine göre diğer Kütüb-ü Semaviyye (semavi/ilahi kitaplar) da Ramazan ayında indirilmeye başlamıştır.

Hz. İbrahime (a.s) sahifeler, Ramazan ayının 1. Gecesinde,

Hz. Musaya (a.s) Tevrat, Ramazan ayının 6. Gecesinde,

Hz. İsaya (a.s) İncil, Ramazan ayının 13. Gecesinde,

Hz Davuda (a.s) Zebur, Ramazan aayının 18. Gecesinde,ve nihayet,

Hz Muhammede (a.s) Kur’an-ı Kerim Ramazan ayının içinde bulunan Kadir gecesinde (muhtemelen 27. Gecesi) indirilmeye başlamıştır.

Ramazan ayı ilahi vahiy ile buluşma ve tanışma ayıdır.

Zira Kainat ilahi hitaplara Ramazan aylarında muhatap olmaya başlamıştır. İnsanlık bu vahiyler ile büyük uyanış ve manevi yükseliş sayesinde kültür ve medeniyetler tesis etmişlerdir.

İnsanlık tarihinde gerçekleşen bu büyük ilahi kutsal buluşmalar gibi bizlerinde manevi yükseliş ve kalbi uyanışımızı gerçekleştirebilmemiz için Ramazan ayında Kur’anla meşgul olarak veya mukabelelerle Kur’anla buluşalım. Kur’an-ı Kerim’in meal ve tefsirleriyle Kur’anla tanışalım. 

Böylelikle Cenab-ı Allahın rahmetinden, feyiz ve bereketinden azami derecede istifade edebiliriz. Bu kutlu zaman dilimi bizim için, hayata yeni bir başlangıç, hayatımızda yeni tertemiz, beyaz bir sayfa açma vesilesi olabilir.

KUR’AN sureleriyle 114 katlı, ayetleri ile 6666 odalı çok mükemmel inşa edimiş bir saray hükmündedir. Bu saray herkese açıktır, inanan-inanmayan herkes girebilir. Herkes ondan istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde istifade edebilir.

Kur’an sarayının katlarında, salonlarında, odalarında ve labirentlerinde seyran edenler; Başta kedini bulur ve tanır. (Bakara/30, Hıcr/28-43,99, Araf/172, Fussilet/53…) 

Allah ile buluşur, tanışır ve onunla konuşur. (Enam/73, Ahzab/54, İhlas/1-4…..)

Kainat ile buluşur ve varlıklar ile tanışır. (Enam/101, Neml/26……)

Yaratılışın sırlarına vakıf olur.(İbrahim/21-22, Hadid/4,Bakara/117, Nahl/11…)

İnsanlık tarihi ile buluşur ve Peygamberlerle tanışır. (Rum/21, Enbiya/78, Tevbe/70, Necm/36, ..)

Ahireti müşahede eder, mahşerle, cennetle, cehennemle bir çok uhrevi kavramlarla tanışır.(Kehf/107-108, Rad/35, Müddessir/26…..)

Dünyada yüksek kalitede yaşamayı öğrenir. Yaşam kalitesini yükseltir, huzur saadet ve mutluluk içinde sağlıklı yaşamı temin eder.(Hud/3, Bakara/168, Araf/31……) 

İlim, irfan, hikmet öğrenerek kainattaki varlıkların hakikatlerini farkeder.(Al-i İmran/190-191,?..)

Hadiselerin ve olayların görünen tarafından (zahirinden) ziyade arka planını (batınını) görmeyi öğrenir. (Kehf/60-82…)

Daha bir çok sayılamıyacak hikmetlerle (Kehf/109) buluşur ve  tanışır.

Haydi gelin şu mübarek Ramazan ayında, Kur’an’a, koşalım. Kur’an ayında,

 KUR’AN la buluşalım, KUR’AN’ la tanışalım.

Yine bu Ramazan ayında pandemi nedeni ile evlerimizdeyiz. Bu kapanmayı mümkünse itikaf modunda geçirerek, bu süreci Kur’anla buluşma ve tanışmayı, oruç ibadeti eşliğinde ilim, irfan, zikir, tefekkür ile ve manevi alemde yükselişimize vesile edelim.

Vesselam.

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here