Regaib Gecesi

0

Tanım

Regaib. Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamındaki “ragībe”nin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel” manasına gelir.

Terim olarak; İslami gelenekte, üç ayların ilki, Receb ayının ilk Cuma gecesine verilen addır.

Regaib Kandili  

Receb’in ilk cuma gecesi müslüman toplumların dinî kültüründe Regaib kandili olarak kutlanır.

İslâm âlimlerinin bir kısmı Hz. Peygamber, sahâbe ve tâbiîn dönemlerinde Regaib kandilinin bilinmediğini, kandil geceleri kutlanmasının diğer dinlerin tesiriyle ortaya çıktığını, dolayısıyla bu gecede özel bir ibadet yapmanın dinde yeni ibadet ihdası anlamına geleceğini, bu sebeple Regaib günü ve gecesinde muayyen ibadetler yapmanın bidat  olduğunu iddia etmişlerdir.

Ancak bir kısım âlimler ise; genel anlamda fazileti, âyet ve hadislerde belirtilen Receb ayının bir gecesi olması, (Receb ayı haram aylardan biri olması hasebiyle) dolayısıyla Regaib’in de faziletli gecelerden sayılacağını, namazın en üstün ibadet olup akşamla yatsı arasında nâfile namaz kılmanın fazileti hakkında -zayıf da olsa- hadisler, sahâbî ve tâbiîn sözleri (Tirmizî, “Ṣalât”, 204; İbn Mâce, “İḳāmetü’s-ṣalât”, 185; Taberî, XV, 69; XXI, 100) bulunduğunu naklederek;

Müslüman toplumlarda özel zaman dilimleri olduğuna inanılan, dinî duyguların yoğun biçimde yaşandığı bu geceleri vesile ederek kazâ ve nâfile namaz kılmanın, Kur’an okumanın, çeşitli hayırlar yaparak Allah’a yaklaşmaya çalışmanın dinen bir sakıncası olmayacağını ifade etmişlerdir.

Reklam

İbnü’s-Salâh ve Ali el-Kārî gibi âlimler, Regâib gecesini vesile ederek ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle meşgul olmayı faydalı görmüşlerdir.

Regâib kandilini nasıl ihya etmeliyiz? 

Bir çok Müslümanın bu geceye değer vererek ihya etmeye gayret göstermelerine katılarak, biz de bu geceyi, İslam’ın ibadet ve sosyal ahlak ilkeleri açısından değerlendirerek ihya edebiliriz.

Öncelikle şunu ifade etmeliyiz ki, bu geceye mahsus bir ibadet yoktur.

Ancak bu gecenin üç aylar manevi mevsiminin ilk kandili ve Ramazan ayının ilk habercisi olması nedeni ile, önce tevbe istiğfar etmeliyiz.

Recep ayına tevbe ayı, Regâib gecesine de tevbe istiğfar gecesi denilmiştir.

Hiçbir şey boşalmadan dolmaz, temizlenmeden konmaz. Onun için tevbe istiğfar çok önemlidir.

Varsa kaza namazlarımızı kılabiliriz.

Reklam

Perşembe günü oruç tutarak Regâib kandilini ve üç ayları karşılayabiliriz.

Ayrıca bu gecede başta Kur’an okuyabilir, bol, bol evrad-ı ezkar ve dua yapabiliriz.

Ölmüşlerimizi ve geçmişlerimizi unutmayarak, onlara bir buket çiçek mesabesinde, Kur’an  okuyarak, hayır ve hasenat yaparak ve dualarla hediyeler takdim edebiliriz.

 Öksüzleri, yetimleri, fakir ve yoksulları sevindirmeliyiz.

Başta anne-babamız olmak üzere yakınlarımızı, akrabalarımızı ziyaret ederek, hiç olmazsa telefonla hal ve hatırlarını sormalı, gönüllerini hoş ederek, sıla-yı rahim yapmalıyız.

Regâib kandilinizi tebrik eder hakkımızda, devletimiz, milletimiz hakkında ve de Âlem-i İslam hakkında hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz ederiz.

Kaynak:

T.D.V İslam Ansiklopedisi, “Regâib Gecesi” maddesi.

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here