Sağlık harcamaları yüzde 17,5 arttı..

0

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı sağlık harcamalarını açıkladı. Sağlık harcamaları 165 milyar 234 milyon TL olarak gerçekleşti.

Sağlık harcamaları, 2018 yılında yüzde 17,5 oranında artarak 165 milyar 234 milyon TL’ye ulaştı. Cari sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2017 yılında yüzde 93,1 iken, 2018 yılında yüzde 93,8 oldu. Toplam sağlık harcamasının GSYH’ye oranı, 2018 yılında yüzde 4,4 oldu. Genel devlet sağlık harcamasının GSYH’ye oranı ise, yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2017 yılında yüzde 78 iken, 2018 yılında yüzde 77,5 olarak gerçekleşti. Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcamaları, 2018 yılında yüzde 19,4 artarak 28 milyar 655 milyon TL oldu. Hanehalkları tarafından cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2018 yılında yüzde 17,3 olarak gerçekleşti.

Kişi başı sağlık harcaması, 2017 yılında 1 751 TL iken, 2018 yılında yüzde 15,9 artarak 2 030 TL’ye yükseldi. Kişi başı sağlık harcaması ABD Doları ($) bazında değerlendirildiğinde ise, 2017 yılında 480 $ iken, 2018 yılında 430 $ olarak hesaplandı.

Bu haber bültenindeki sağlık harcamaları istatistikleri, finansman kurumları ve hizmet sunucuları detayında verilmiştir. Çalışmada; harcama rakamları esas alınmış olup, kurumsal nitelikli veriler idari kayıtlar aracılığıyla derlenmiştir. Hanehalklarının cepten yapmış olduğu sağlık harcamaları ise, Hanehalkı Bütçe Anketi sonuçlarına dayalı olarak tahmin edilmiştir.

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here