Savaş sırasında 6 milyon Suriyeli çocuk dünyaya geldi..

0

UNICEF, Suriye’de savaş sırasında doğan çocuk sayısının 5 milyona ulaştığını, 1 milyon Suriyeli çocuğun da sığınmacı olarak komşu ülkelerde dünyaya geldiğini açıkladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Suriye’de 9 yıl önce başlayan çatışmalardan bu yana ülkede 4,8 milyon çocuk dünyaya geldi. Bunlara ek olarak 1 milyon kadar Suriyeli çocuk da komşu ülkelerde sığınmacı olarak doğdu. UNICEF, çocukların, yaşamlarını bu acımasız savaşın getirdiği yıkımla birlikte sürdürdüklerini belirtti.

Geçen hafta Suriye’yi ziyaret eden UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, şunları söyledi: “Suriye’deki savaş insanlığın utancı açısından günümüzün bir başka kilometre taşıdır. Ülkedeki çatışmalar 10’uncu yılına girerken milyonlarca çocuk da yaşamlarının ikinci on yılına savaşla, şiddetle, ölümle ve yerinden edilmeyle giriyor. Barış ihtiyacı hiç bu kadar dayatıcı olmamıştı.

Savaşan taraflar ve onları destekleyenler Suriye’de yaşanan büyük acılara son vermeyi başaramamıştır. Bizim mesajımız ise nettir: Okullara ve hastanelere yönelik saldırılara son verin. Çocukları öldürmeyin, yaralamayın. En muhtaç durumda olanlara ulaşabilmemiz için bize savaş hatlarından ve sınırlardan geçiş imkânı sağlayın. Zaten halihazırda çok sayıda çocuk bugüne kadar büyük acılar çekti.”

Suriye ziyareti sırasında Fore’a eşlik eden UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Ted Chaiban ise “Suriye’deki durum dünyadaki en karmaşık durumlardan biridir. Ne yazık ki devam eden şiddet ve fiili çatışmalar ülkenin kuzeybatısı da dâhil olmak pek çok bölgede çocukları ağır biçimde etkilerken, diğer yerlerde çocuklar kaybolup gitmiş çocukluklarına biraz da olsa dönmeye, yaşamlarını yavaş yavaş yeniden kurmaya başlamıştır. Ancak, dokuz yıllık acımasız savaşın ülkeyi bir uçurumun eşiğine getirdiği açıktır. Ailelerden duyduklarımıza göre aşırı güç koşullar söz konusu olduğunda çocuklarını çalıştırma ya da kızlarını erken evlendirme dışında seçenek bulamamaktadırlar. Oysa hiçbir ebeveynin bu tür kararlar vermek zorunda kalmaması gerekir. Suriye’deki bu krizin tek çözüm yolu diplomasidir. İnsani yardımlar savaşı sona erdirmeyecektir, ancak çocukların hayatta kalmalarına yardımcı olacaktır. Bölgede ve dünyada yaşanmakta olan diğer tüm krizlere rağmen donörlerimizin Suriyeli çocukları desteklemeye devam edeceklerine güveniyoruz.” şeklinde konuştu.

Resmi izleme çalışmalarının başladığı 2014 – 2019 yıllari arasinda teyit edilen verilere göre 9 binden fazla sayıda çocuk çatışmalarda öldü ya da yaralandı. Bazıları henüz 7 yaşında olan 5 bin kadar çocuk savaşmakta olan taraflardan birine katılmak durumunda kaldı. Yaklaşık bin eğitim kurumu ve hastane saldırıya uğradı.

UNICEF’in açıklamasına göre Suriye’nin kuzeybatısında, yaşanmakta olan derin insani krize ek olarak, silahlı çatışmaların tırmanması, sert kış koşulları ve eksilere düşen hava sıcaklıkları yüz binlerce çocuğa ve aileye ağır bir bedel ödetti. 1 Aralık 2019 tarihinden bu yana 575 binden fazlası çocuk olmak üzere 960 bini aşkın insan yerinden edildi.

Ülkenin kuzeydoğusunda ise 60 kadar ülkeden en az 28 bin çocuk en temel hizmetlerden yoksun olan kamplarda çile çekiyor. Bu yılın ocak ayı itibarıyla bu çocuklardan ülkelerine geri gönderilenlerin sayısı yalnızca 765. Neredeyse 10 yıldır sürmekte olan çatışmaların etkileri arasında aşağıdakiler de yer alıyor:

Reklam

Her beş okuldan ikisinde tahrip oldukları, yıkıldıkları, yerinden edilen aileleri barındırdıkları ya da askeri amaçla kullanıldıkları için eğitim yapılmamaktadır;

Sağlık tesislerinin yarısından fazlasında hizmet verilememektedir;

Suriye’de ve komşu ülkelerde 2,8 milyondan fazla sayıda çocuk okula gitmemektedir;

Fiziksel ya da zihinsel engelleri olan ve uzmanlık hizmetlerine ihtiyaç duyan çocukların üçte ikisinin bulundukları yerlerde bu tür hizmetler mevcut değildir;

Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları savaşın başlamasından bu yana 20 kat artmıştır.

UNICEF, çocuklara yardım sağlamak için Suriye’de ve komşu ülkelerde ortaklarıyla birlikte çalışıyor. Geçen yıl şu çalışmalar yapıldı:

Rutin bağışıklama çalışmaları ve kızamık aşılarıyla yaklaşık 750.000 çocuk;
Psikolojik destek sağlanan 1 milyondan fazla sayıda çocuk;
Örgün ve yaygın eğitim yoluyla hemen hemen 3 milyon çocuk;
Su şebekelerinde yapılan iyileştirmelerle temiz su ulaştırılan 5,3 milyondan fazla insan;
Su, sanitasyon ve hijyen imkânları ve sanitasyon hizmetleriyle ulaşılan yaklaşık 2 milyon insan bu çalışmalardan yararlanmıştır.

UNICEF’in bu programları sürdürebilmesi için halen 683 milyon dolara ihtiyacı bulunuyor. Ancak eldeki kaynaklar yetersiz kalıyor.

Reklam

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here