Ayrımcı İnfaz Tasarısı özel af niteliğindedir!

  0

  Bu tasarı TCK m.65/2 uyarınca özel af niteliğinde olduğundan kanunlaşması için, TBMM üye tam sayısının 3/5’inin çoğunluğunun kabulü gerekmekte.


  Mehmet Altan, 05/04/2020 tarihli P24’te yayımlanan yazısında şunları yazıyor: “Azrail’le akit yapmış olan bir katil virüs kol geziyor. Kapasitesini çok fazla aşmış hapishaneler ve ileri yaşta olanlar büyük bir tehdit altında. Hapishanedeki yaşlı insanlar ise iki kere yaşam tehdidi ile karşı karşıya. Yeni İnfaz Yasa Tasarısı’nın vicdan, hukuk ve demokratikleşmeyi içermeyeceği anlaşılıyor.”

  Mehmet Altan yazısında ortaya çıkan hukuksuz tabloya isyan ediyor: “Hukuksal güçsüzlüğün ve haksızlığın siyasal barbarlığa dönüştüğü bir canavarlıkla karşı karşıyayız. Hukuken asla olmayacak bir çaba içinde olmak, hukuk sistematiğini de hukukun o muhteşem mantığını da hiç beklenmeyen düzeylerde bile dinamitliyor…”

  AKP’nin, MHP’nin önerileri doğrultusunda hazırladığı İnfaz Yasa Tasarısı aynen kanunlaştığı takdirde, şahıslara karşı adi suç işleyenler tahliye olacak. Ancak çoğu tutuklu, siyasi suç işlediği iddia olunan gazeteci, akademisyen ölüm riski altında kaderlerine terk edilecek. Ahmet Altan, Osman Kavala, Mümtazer Türköne, Selahattin Demirtaş, Gülten Kışanak ve sayamayacağımız nice insan inkâr edilmiş yurttaş olarak cezaevinde tutulacak.

  Devlete karşı işlenen ve siyasi suç olarak nitelenen fiillerin faillerinin devlet tarafından genel ya da özel affının hukuki, siyasi ve sosyolojik mantığı bulunmakta. Cumhur İttifakı’nın yasa tasarısı ise suç işleyen kişiler arasında ayrımcılık yaparak “kanun önünde eşitlik” ilkesinin ihlali sonucunu doğurmakta.

  Tasarıda öngörülen, infazda ceza indirimi olduğundan TCK m.65/2 uyarınca açıkça özel af niteliğindedir. Özel af, genel aftan farklı olarak ceza mahkûmiyetinin hukuki sonuçlarını ortadan kaldırmaz, sadece cezanın infaz sürecini ve şeklini etkiler.

  Bu tasarı TCK m.65/2 uyarınca özel af niteliğinde olduğundan kanunlaşması için, Anayasanın 87. maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 3/5’inin çoğunluğunun kabulü gerekmekte. Eğer bu tasarı söz konusu çoğunlukla kabul edilmezse hukuken reddedilmiş olacaktır.

  Gelişmiş ülkeler, siyasal, sosyal ve ekonomik nedenlere dayalı olağanüstü dönemleri geride bıraktıklarından uzun bir dönemden beri af aracını kullanma gereksinimi duymadılar. Ayrıca bu ülkeler adil yargılanma hakkını güvenceye alan yargı reformlarını gerçekleştirdiler ve infaz hukukunun sağlıklı işleyişini sağlayan altyapıyı kurdular.

  Yazının devamı için

  Reklam