Trump’ın Konuşması

  0

  Sermaye 21’nci yüzyıldan önce devletler içinde ikişer parti kurar, bunları birbirleriyle çatıştırır, kendisi yönetirdi. ABD’de iki partideki her iki başkan adayını da Sermaye seçer ve halkın beğendiği başkan olurdu. Kennedy gibi kendi başına yönetmeye kalkan olursa ölürdü.

  Amerikan halkı bu oyunu anlamaya başladığından dolayı Demokratların adayını seçtirmemek için Zenci bir Müslümanın oğlunu ve bir bayanı aday gösterdi. Amerikan halkı zenciye ve kadına oy vermez ve sonunda Cumhuriyetçiler kazanır sandı. Bayan Clinton bunu anladığı için başkanlıktan feragat etti.

  Obama ve Trump Sermaye’nin adayı değildir. Sermaye bu seçimde kendi adaylarını koyamamıştır. Başlangıçta Bayan Clinton’ı destekleyen Sermaye, 15 Temmuz operasyonundaki başarısızlıktan sonra birden değişti ve Trump’ı tutar oldu. Trump yüz vermedi. Başkan oldu. Sermaye onu zorlamaktadır. Trump da şimdilik direnmektedir.

  Bin yılda bir yeni uygarlığın geldiği, eskiden peygamberlerin yeni uygarlık getirdiği, Kur’an’dan sonra yeni uygarlığı ilim adamlarının oluşturacağı görüşünü savunan Akevler olmuştur. Akevler’in görüşü Millî Görüş’ün görüşüdür diye kimse ağzına almıyordu. İlk defa Trump, yeni bir bin yıllık medeniyeti kuruyoruz, çözeceğimiz teknik sorunlarımız var dedi. Böylece Akevler’in 50 yıldır ortaya attığı ve eserler vererek başlattığı çalışma şimdi ABD Başkanı tarafından dile getirildi ve ilk konuşmasında yer aldı.

  Obama iktidara gelince Sermaye’nin savaş ve terör politikasına kısmen son verdi ama bir şey söyleyemedi. Artık Sovyet bloğu yok, timsahın çenesinin biri gitmiş, diğer çene ne işe yarayacak diyemedi. Trump ise bunu da açıkça ilan etti. Trump başka bir şey yaptı, konuşmasında Rusya ile çatışma politikasına son verdi, göstermelik düşmanlığı da bitirdi.

  ABD Yahudileri İsrail’i aslında desteklemiyorlar. Onların merkez hâline gelmemesi için bir taraftan Yahudilere, diğer taraftan Filistinlilere silah veriyor ve çatıştırıyor, böylece kendi hükümranlıklarına diğer Yahudilerin ortak olmasını önlüyorlardı. Trump İsrail devletini de destekleyeceğini açıkladı ama sömürü ve çatışma ile değil, barışla bunu yapacak ve ABD’yi merkez alacağını söylemiştir.

  Trump’ın başarıya ulaşması çok zordur, çünkü Amerika’nın bugünkü varlığı Sermaye’nin sömürü politikası ile doğmuştur.

  Amerika’nın gücünü koruması için bazı değişiklikler yapması gerekmektedir.

  Reklam

  1- Doları yeni tarif ettiği altın değeri ile değiştirmelidir. İade edilen dolara bugünkü değeri ile karşılığını vermelidir. Bunun anlamı artık karşılıksız dolar çıkarmamaktır. Bunu yapabilmek için faizsiz ekonomiye geçmesi gerekir. Faiz var oldukça enflasyonsuz ekonomi çalışmaz. Piyasa dolara doyduğu için yeni para çıkaramazsınız. O zaman da faizler ödenemez. Krizler olur. Krizleri atlatmak için savaş veya terörü kullanmak gerekir. Amerikan devletleri ayrı paralar çıkarmalı ve o paralar şimdilik faizli olmalıdır. Dolar ise faizsiz olmalıdır ve artık yeni bir Altın doları basılmalıdır. Bu takdirde dolar varlığını korur, uluslararası para olarak devam eder, “altın bonosu” olmuş olur.

  2- ABD’nin en büyük sorunu olan ve dünyanın her yerinde bulunan ordularını oralardan çekmelidir. Artık savaş ve terör fitnesi sona erdirilmelidir. Ne var ki NATO dünyanın jandarmalığına soyunmuştur. Bu durum ilahi düzene aykırıdır. Bu askerleri dünyadan çekmesi dünyada ve ABD’de sorunlar doğuracaktır. Bunu yapmak yerine, bu birlikler kalmalıdır ama bunların görevleri savaş değil de ekonomi veya ilim gibi sahalar olmalıdır. “Adil Düzen” araştırma merkezleri olabilir. Örnek uygulama yerleri olabilir.

  3- İnsanlığın en büyük sorunu İsrail sorunudur. Uygarlığın gelmesi için sermaye terakümüne ihtiyaç vardı. Bunun için de faizli karşılıksız paraya ihtiyaç vardı. Şimdi o dönem sona ermiştir. Dolayısıyla Sermaye’nin sömürü saltanatı sona ermiştir. Ne var ki İsrail oğulları varlıklarını devam ettireceklerdir. İsrail devleti olması gereken şekle sokulmadıkça dünya huzur görmez. Bunun için Kur’an’ın İsra Suresi’nde anlattıklarına kulak verilmelidir. Trump’ın bunun için bir araştırma merkezini kurması gerekir. Bu sorun ilahi kitapların verileri içinde çözümlenmelidir.

  4- Yeni uygarlık önceki iki uygarlığın sentezinden doğar. Üçüncü binyıl uygarlığı İslam ve Avrupa uygarlıklarının sentezinden doğmalıdır. Kur’an’ın bildirdiğine göre yeni uygarlık Müslümanlarla Hıristiyanların uzlaşması ile doğacaktır. Kiliseler ve mezhepler arasında bir uzlaşma sağlanmalıdır. Trump bu sorunu da çözmek durumundadır.

  Ümitsiz değiliz. Ümitli de değiliz. Bekliyoruz…