Sektörel güven endeksleri açıklandı..

0

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı sektörel güven endekslerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 8,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 9,3 ve inşaat sektöründe yüzde 33,1 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mayıs ayında 51,1 iken, Haziran ayında yüzde 8,5 oranında artarak 55,5 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 2,9 artarak 38,2 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 3,6 artarak 40,5 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 13,7 artarak 87,8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Haziran ayında yüzde 9,3 oranında artarak 86,4 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 17,0 artarak 48,6 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 5,6 azalarak 113,7 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 28,9 artarak 96,8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 58,5 iken, Haziran ayında yüzde 33,1 oranında artarak 78,0 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 48,0 artarak 59,1 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 25,5 artarak 96,8 değerini aldı.

İnşaat sektöründe Haziran ayında girişimlerin yüzde 31,1’i faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 68,9’u ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; “finansman sorunları” Mayıs ayında yüzde 39,9 iken Haziran ayında yüzde 36,8, “talep yetersizliği” Mayıs ayında yüzde 44,8 iken Haziran ayında yüzde 34,5 ve “diğer faktörler” Mayıs ayında yüzde 47,3 iken Haziran ayında yüzde 32,8 oldu.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here