Sözleşmelerle ilgili tavsiye kararları..

0

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm futbol müsabakalarının durdurulmasına yol açması ve tarafların sözleşmelere ilişkin yükümlülüklerinin tam olarak yerine getirilmesinin mümkün olmaması üzerine futbolcuların, teknik adamların ve kulüplerin korunması için tavsiye kararları alındığı ve bunun tüm ulusal federasyonlarla paylaşıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, “Bu yaşanan olağanüstü durum karşısında taraflar arasında doğabilecek sözleşmelere dayalı uyuşmazlıkların önüne geçmek ve futbolcularımızın, teknik adamlarımızın, kulüplerimizin ekonomik durumlarını koruyabilmek adına uzlaşmayı teşvik edici ve FIFA tavsiye kararlarına uyumlu olarak TFF Yönetim Kurulu 06.05.2020 tarih ve 31 sayılı toplantısında sözleşmelere ilişkin aşağıdaki tavsiye kararını almıştır.” ifadelerine yer verildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle futbol ekonomisinin sıkıntıya girdiğinin ve FIFA’nın da konuya ilişkin çözüm önerilerinin dikkate alındığının vurgulandığı açıklamada, sözleşmeye dayalı ihtilafların oluşmasını önlemek, kulüpler, futbolcular ve teknik adamların yeni ekonomik koşullara uyumunu sağlamak amacıyla TFF’nin taraflara aşağıdaki hususları tavsiye ettiği kaydedildi.

TFF’nin tavsiye ettiği hususlar şu şekilde:

1. Öncelikle kulüpler ile futbolcu ve teknik adamların müsabakalara ara verilen döneme ilişkin sözleşme şartlarını Kovid-19’dan kaynaklı ekonomik koşulları dikkate almak suretiyle karşılıklı olarak Türk hukukuna uygun olarak yeniden belirlemeleri önerilir.

2. Tarafların karşılıklı olarak anlaşamadığı durumlarda kulüplerin genel mevzuata uygun olarak tek taraflı şekilde sözleşme koşullarında değişikliğe gitmesi halinde aşağıdaki hususların kulüplerce yerine getirilip getirilmediği TFF Hukuk Kurulları tarafından dikkate alınacaktır:

a. İlgili kulüp tarafından futbolcu ve teknik adamlara karşılıklı olarak anlaşma teklifinde bulunulup bulunulmadığı

b. Kovid-19 salgını nedeniyle kulübün mevcut ekonomik durumu (ekonomik durumun sekteye uğrayıp uğramadığı), Kovid-19 salgını dolayısıyla kulübün uğradığı zararın hesaplanması, (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; sponsorluk ve maç günü gelirlerinden kayıplar, yabancı para birimi ile yapılan sözleşmelerdeki kur farkı kaynaklı maliyet artışı, mağaza satış kayıpları ve benzeri)

c. Sözleşmedeki değişikliğin ölçüsü, bu değişikliğin makul ve orantılı olup olmadığı

d. Sözleşmedeki değişiklikten sonra futbolcu veya teknik adamın net gelirinin belirlenip belirlenmediği

e. Sözleşme değişikliğinin ve indirim oranlarının futbolcu ve teknik ekibin bulunduğu tüm kadroya mı yoksa sadece belirli bir futbolcu ve teknik adama mı uygulandığı

3. Alternatif olarak, Kovid-19 salgını nedeniyle kulüplerin müsabakalara ara verilen dönemi kapsayacak şekilde ve genel mevzuata uygun olarak sözleşmeleri askıya almaları halinde aşağıdaki hususları yerine getirip getirmedikleri TFF Hukuk Kurulları tarafından dikkate alınacaktır:

a. Futbolcu ve teknik adamlara bu dönem için uygun nitelikte sigorta koşullarının sağlanıp sağlanmadığı

b. Bu dönemde yeterli düzeyde alternatif gelir desteğinin ve olanaklarının sağlanıp sağlanmadığı

c. Kulüpler ve çalışanlar arasındaki sözleşmelerin askıya alınıp alınmadığı

d. Sözleşmelerin askıya alındığının yazılı olarak usulüne uygun şekilde ilgili tarafa bildirilip bildirilmediği.

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here