Suriyeliler, sorunlar ve yapılması gereken

1

Kur’an, ‘insan için emeğinden başka bir şey yoktur’ (Necm, 53/39) der.

Akevler’de ‘Adil Düzen Çalışmaları’ çerçevesinde oluşturulan ‘EKONOMI İLMI’ şu gerçekleri ortaya çıkarmıştır: İnsan çalışıp yaşayan bir varlıktır. Çalışıp yaşamanın iki kaynağı vardır: Emek ve sermaye. 

Sosyalistler yalnız emeği, kapitalistler yalnız sermayeyi, karmacı ekonomistler sermaye ile emeğin toplamını esas alırlar. 

Marks da ekonomide emeği merkeze koymuştur. 

Kur’an ise emek ile sermayenin çarpımını esas alır.

Varlık=Emek*Sermaye

*

Tarihte tüm gelişmeler emek göçü ile başlar. 

Reklam

İnsanlar savaşmışlar, galip gelenler ülkeleri fethedip yerleşmişler, halkla kaynaşarak yeni uygarlıklar kurmuşlardır. Yahudiler ülkelerden ülkelere sürüldüklerinde aynı zamanda gittikleri yerlere uygarlık götürmüşlerdir. Avrupa Amerika’ya göç vermiş, Amerika zenginolup gelişmiş, Avrupa ise ikinci dereceye hatta daha aşağıya düşmüştür. Avrupa daha sonraki iki dünya savaşındaki kayıplarını göç alarak düzeltebilmiştir.

Anadolu göç aldığı için dünyanın süper gücü olabilmiştir. 

Hıristiyanlar ile Müslümanlar birleşerek çağımız uygarlığının tetikleyicisi olabilirler.

Türkiye ne zaman yoksullaşmaya başlamıştır?

Türkiye İstiklal Savaşı’ndan sonra göç verdiği için yoksullaşmıştır. 

Türkiye’den göç eden Rum ve Ermeniler gittikleri yerlerde sermaye kralları olmuşlardır. 

*

Çevrede savaşlar olunca Türkiye’ye iltica edenlere sığınma dışında bir hak tanınmamış ama kanunsuz olarak Türkiye’de kalmalarına izin verilmiştir. 

Reklam

Balkan göçmenleri, Kafkas göçmenleri, Asya göçmenleri, Irak göçmenleri, Suriye göçmenleri ile Türkiye zenginleşmiştir. 

Bugün Türkiye’de beş milyondan fazla yabancı kanun dışı yaşamaktadır. 

Beş milyon insan sayesinde Türkiye’de varlığımızı sürdürüyoruz.  

Yabancılar olmasa fabrikalarımız tamamen iflas edecektir. 

AK Parti’nin çalışmadan yaşatma politikası yüzünden Türkleri çalıştıramıyoruz. 

Herkes çalışmadan yaşama peşinde.

İyi ki yabancılar var, kaçak yabancılar var, devletin göz yumduğu yabancılar var da karnımızı doyurabiliyoruz.

*

Şimdi AK Parti yönetimindeki birkaç zavallı yahut muhalefetten başka maksatlı birileri akıl vermiş veyahut Sermaye dolar vermiştir; Suriyeliler yurt dışına kovulmaya çalışılıyor

İnsan keçi değildir.

Gel, senelerce yaşa, şimdi de git Suriye’de öl demek cinayettir. 

Bütün yabancılar tedirgin. 

Ülkelerine dönemedikleri için buradadırlar. 

Sermaye ne yapmak istiyor?

Tüm yabancıları isyana zorluyor. 

Suriye’ye dönemeyecekler, ne yapacaklar; ya intihar edecekler ya da Türkiye’deki teröristlerin neferi olacaklardır.

Bu kadar basit şeyi siviller düşünemez. 

Millî Güvenlik niye vardır?

Askerlerin de Milli Güvenliği ilgilendiren bu konuyu düşünmeleri gerekir.

*

NE YAPMALIYIZ?  

Yapılacak şey çok basit ve sadedir. 

Seneler öncesinde sade bir vatandaş ve kooperatif olarak askerlere bir yazı yazdık, ahşap evler projesini anlattık. 

Ülkemizin ormanlarına zarar vermeden ahşap evler imal etsinler.

Ormanlarımız turist alanlarına dönüşsün. 

Bu sayede hem dört milyon insanı istihdam edebiliriz hem de askerlerimize meslek öğretmiş oluruz diye teklif yazdık.

Bize dönmediler, cevap vermediler. Herhalde müteahhitlerden birine havale ettiler. Sermaye’nin adamı olan müteahhit Akevler hakkında olumsuz rapor verince unutuldu gitti. 

*

YAPILACAK IŞ ÇOK BASIT VE SADEDIR. 

Yüz lojmanlı işyeri apartmanları yapılmalıdır. 

Bu apartmanlar Türkiye’ye dağıtılmalı, her biri ayrı bölgede olmalıdır. 

Buralara vatandaşlardan önce mahkûmlar, sonra yabancılar yerleştirilmeli ve üretim yapılmalıdır. 

Bu sayede sermayeye yeni yatırım alanı, yabancılara huzurlu çalışma işyerleri ve ülkeye de kalkınma… 

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu; Necmettin Erbakan bizimle senelerce çalışmış, Adil Düzen böyle meydana gelmiştir. Sizler de benzer çalışmalar yapabilir ve halk düzenini meydana getirebilirsiniz; Ekrem İmamoğlu ile buraya doğru yol aldığınız gibi… 

Recep Tayyip Erdoğan da doğru yolu tutmak üzere… 

Ümitliyiz…

1 YORUM

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here