Ana Sayfa Ekonomi Termik santraller tarafından 7,9 milyar m3 su çekildi..

Termik santraller tarafından 7,9 milyar m3 su çekildi..

0
Termik santraller tarafından 7,9 milyar m3 su çekildi..

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı “Termik Santral Su, Atıksu ve Atık Verilerini” açıkladı. Termik santraller tarafından 7,9 milyar m3 su çekildi.

Termik Santral Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre 2018 yılında termik santraller tarafından yüzde 98,2’si denizden, yüzde 1,8’i ise baraj, akarsu, kuyu ve diğer kaynaklardan olmak üzere toplam 7,9 milyar m3 su çekildi. Çekilen suyun yüzde 93,4’ü soğutma suyu olarak kullanıldı.

Termik santraller tarafından 2018 yılında deşarj edilen 7,5 milyar m3 atıksuyun yüzde 96,6’sını soğutma suyu oluşturdu. Toplam atıksuyun yüzde 99,5’i denize, yüzde 0,5’i ise kül barajı, düzenli kül depolama sahası, akarsu ve diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Termik santrallerde 14 bin tonu tehlikeli olmak üzere toplam 26,1 milyon ton atık oluştu. Toplam atığın yüzde 89,2’sini kül ve cüruf atıkları, yüzde 10,7’sini ise metal, kâğıt, plastik atıklar, atıksu arıtım çamurları ile evsel ve benzeri atıklar oluşturdu. Toplam atığın yüzde 87,5’i kül dağı, kül barajı veya düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilirken, yüzde 12,4’ü lisanslı atık işleme tesislerine gönderildi ve maden/taş ocaklarının geri doldurulmasında kullanıldı, yüzde 0,1’i ise diğer yöntemlerle bertaraf edildi.

Termik Santral Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri’nin kapsamı kurulu gücü 100 megawatt (MW) ve üzeri olan tüm faal termik santrallerdir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here