Trump’a yol haritası Tony Blair’den: “Politikalar ve değerler arasında uyum olmalı”

0

Amerika Birleşik Devletleri’nin ve dünyanın en etkili düşünce kuruluşlarından biri olan Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (Center for Strategic and International Studies, CSIS) radikal şiddet gruplarıyla mücadele (CVE) konulu çok kapsamlı bir rapor yayınladı.

Dönüm Noktası (Turning Point) olarak isimlendirilen raporun eş başkanlıklarını İngiltere’nin eski Başbakanı Tony Blair ve ABD’nin eski Savunma Bakanı Leon Panetta yapmış.

Rapor ABD’nin yeni yönetimine, ulusal ve uluslararası aktörlerle birlikte yapması gerekenleri 8 başlık altında açıklıyor.

  • Radikal ideolojilere karşı direnişin güçlendirilmesi: Uluslararası toplum radikal ideolojilerin okullarda öğretilmesini durdurmak için eğitim reformu etrafında yeni bir küresel ortaklık kurmalıdır. Aynı zamanda farklı dinlere saygıyı artırmak, hoşgörüsüzlüğün yayılmasına engel olmak ve aşırılık yanlılarına karşı toplumun direncini arttırmak için çabalarımızı arttırmamız gerekiyor.
  • Toplum temelli şiddeti önleme çabalarının desteklenmesi: Hükümetler bireylerin radikalleşmelerini engellemeye yönelik yapılan sivil toplum kuruluşlarının çabalarına imkan sağlamalıdır. Bunun yanında radikal ideolojilere yenik düşenlerin rehabilitasyonunu ve toplumla yeniden bütünleşmesini sağlamalıdır.
  • Küresel fikirler pazarına nüfuz edebilme: Teknoloji şirketleri, eğlence endüstrisi, toplum liderleri, dini liderler ve diğerleri, aşırılık yanlılarının söylemleriyle sanal ve gerçek alanlarda rekabet edebilmeleri için daha sistemli bir şekilde yönlendirilmelidirler.
  • Politikalar ve değerler arasında uyum olmalı: ABD insan haklarını şiddet gruplarıyla mücadelenin (CVE) merkezine yerleştirmeli, iç ve dış aktörlerle olan ilişkilerinde hukukun üstünlüğü, itibar ve hesap verebilirliğin geliştirmesini sağlamalıdır.
  • Askeri ve hukuki icra araçları uygulanmalı: Uluslararası topluluğun şiddet yanlısı radikal ve terörist grupları hızla zayıflatan, güvenliğimizi, müttefiklerimizin ve ortaklarının güvenliğini koruyan yeni bir güç yeteneği ve koalisyon inşa etmesi gerekiyor.
  • Beyaz Sarayin liderliğini göstermesi: Bir sonraki Amerikan yönetimi tüm CVE çabalarını denetlemek, sonuçlarını değerlendirmek ve hesap verilebilirliğini sağlamak için yeni bir kurumsal yapı oluşturmalıdır.
  • CVE Modellerinin Arttırılması: ABD ve müttefikleri ve ortakları acilen şiddet gruplarıyla mücadelenin (CVE) ekosistemini genişletmeli, esnek platformlar yaratarak aşırılık yanlısı ideolojilerle, fikirlerle ve belirtilerle mücadele etmek için kendini kanıtlanmış çabaları finanse etmeli, uygulamalı ve çoğaltmalıdır.
  • Finansman Desteği: ABD hükümeti, ülke içinde ve ülke dışında CVE çabalarına yılda 1 milyar dolarlık destek sözü vererek şiddet içeren radikal gruplarla mücadele konusundaki kararlılığını göstermelidir.

Raporun tamamına CSIS’ın linkinden ulaşılabilir.

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here