Ülke Halklarının Sosyal Gelişim İndeksi 2016: Temel İhtiyaçlar, Refah ve Fırsatlar.. Türkiye Ne Durumda?

0

Sosyal gelişim indeksi her sene ülkeleri temel ihtiyaçların karşılanması, refah sağlanması ve vatandaşlarına sağladığı fırsatlar konularında puanlıyor. Öncelikle alt başlıkların neler olduğunu açıklayalım:

  • Temel ihtiyaçlar: Beslenme, su, barınak ve can güvenliği
  • Refah: Eğitim, iletişim, sağlık ve çevre kalitesi
  • Fırsatlar: İnsan hakları, kişisel özgürlükler, farklılıklara hoşgörü ve ileri seviye eğitim

Bu üç kriter ve alt başlıklarının her biri için ülkelere puan veriliyor. Bu puanların ortalaması ile genel sosyal gelişim indeksi elde edilmiş oluyor.

Türkiye 67.82 sosyal gelişim puanıyla ortanın üstü kategorisinde bulunuyor. Öncelikle bir kaç ülkenin verisini paylaşmak istiyorum.

Ülke Temel İhtiyaçlar Refah Fırsatlar Toplam Puan
Türkiye 84.72 70.03 48.69 67.82
ABD 92.81 80.3 80.75 84.62
Rusya 79.31 69.27 44 64.19
Çin 79.31 67.96 39.03 62.10
Kazakistan 81.15 59.14 51.30 63.86
Almanya 94.42 87.41 77.42 86.42
İngiltere 93.04 87.91 84.79 88.58
İran 82.17 66.44 29.73 59.45
Canada 95.14 83.76 89.58 89.49
İsviçre 96.26 88.44 81.89 88.87

 

Türkiye’nin en zayıf olduğu alan fırsatlar. İndeksi hazırlayanlara göre fırsatlar kategorisinde ise en zayıf olduğumuz “farklılıklara hoşgörü”. 

Sosyal indeks puanımıza göre puanlanan 160 ülke arasında en iyi 58. ülkeyiz.  Şimdi alt başlık performanslarımıza göz atabiliriz.

  • Temel ihtiyaçlar: Beslenme ve su konusunda puanımız oldukça yüksek. Barınak ve güvenlik konusunda puanımız düşük. Burada barınak puanımızı mülteci problemleri ve güvenlik konusunu da terör tetikliyor olmalı.
  • Refah: Bu kategoride en güçlü olduğumuz alan temel eğitimler. Sağlık kategorisinde bütün ülkelerin puanı düşük. Çevre kalitesi konusunda iyi bir imajımız yok.
  • Fırsatlar: Tüm dünyada imrenen bir ülke olmamız önündeki en büyük engel olarak fırsatlar gözüküyor. Bu konuda kendimizi geliştirirsek, Türkiye’nin tüm dünyada çok iyi bir algısı olacaktır.

Dünya ortalamasında da üç aşağı beş yukarı durum aynı. Dünya’nın sosyal gelişim puanında en arka sırada insan hakları ve farklılıklara hoşgörü geliyor.

Dünyanın Sosyal Gelişim Ortalaması

Ülkelerin sosyal gelişim puanı ve kişi başına düşen gayrı safi milli hasıla arasında bir ilişki gözüküyor. Kişi başına düşen GSMH arttıkça, sosyal gelişim puanı da artıyor. Ancak bu ilişki doğrusal değil. Yani geliri küçük ülkelerde, ekonomik performanstaki biraz iyileşme sosyal gelişim puanında büyük değişimlere yol açarken, gelişkin ekonomilerdeki gelişme aynı etkiyi yaratmıyor. Belirli bir zenginlikten sonra sosyal performans puanının ilerlemesi yavaşlıyor.

Kişi başına GSMH ve Sosyal Gelişim İndeksi Grafiğidetayları rahatlıkla

Reklam

Aşağıdaki programda (yüklemesi biraz vakit alabiliyor) detayları görebilirsiniz. Harita veya liste şekline sonuçları sıralayabilir, istediğiniz daldaki detaylara bakabilirsiniz.

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here