Veysi Dündar HDP Sultangazi BB adayı Cevdet Konak ile görüştü: “Kendimizi de Kentimizi de Birlikte Yöneteceğiz”

0

Şeffaf, hesap verebilir ve denetlenebilir bir yapıdan bahsedilecekse dostum sevgili Cevdet Konak’tan bahsetmemek olmaz. Geçtiğimiz aylarda bizi Tunceli/Dersim’de, Ovacık’ta eksiksiz kusursuz bir şekilde ağırlamıştı. Hoş sohbet bu güzel insan ile, yaklaşan yerel seçimler öncesi bir söyleşi gerçekleştirmek istedim. Zira kendisi en zor zamanlarda 2 dönem belediye başkanlığı yaptı. İmkanları nispetinde başarılı bir belediyecilik örneği verdi. Şimdi de Sultangazi’den aday. Bu vesile ile hali hazırda başkan olanlara ve seçilecek yeni başkanlara örnek olacak, istifade edecekleri bir sohbet çıktı ortaya. Sayın adaylar, buyrun ve söyleşimizden istifade edin…

Hozat’tan Sultangazi’ye

Veysi Dündar (VD): Mart 2004 ve Mart 2009 yerel seçimlerinde Belediye Başkanı seçildiniz. Görevi devr aldığınızda 864 Bin TL borcu vardı belediyenin. Devrettiğinizde de borçsuz devrettiniz. Bunu nasıl başardınız?

Cevdet Konak (CK): Dersim –Hozat ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı görevini yaptım. 1. Dönem 2004-2009 ve  2. Dönem 2009 –2014.
Hozat Belediyesi, aday olduğum dönemde (2003 yılı) ilçe halkına sorun olmuş bir durumdaydı. Günlük rutin hizmetleri yapabilecek gücünü dahi kaybetmişti. İlçenin ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal ve çevresel sorunları birikmiş ve mevcut sorunlara müdahale ve çözüm bulabilecek gücünü yitirmişti.
2004 Mart Seçimlerinden bir yıl önce ilçenin genel sorunları ve belediyenin mevcut durumunun fizibilitesi raporlanıp sorunlar ve çözümleri konusunda mahalle toplantıları alınıp ilçe halkımızla paylaşıldı.
Birikmiş sorunlar ve çözümleri konusunda halkımızla kısa, orta ve uzun dönemli stratejik planlar yapıldı.
30 Mart 2004 tarihinde göreve başladığımızda ilçe halkıyla birlikte hazırlanmış olan Stratejik planlama doğrultusunda çalışmalarımıza başladık.
Mahalle ve Halk Meclisleri oluşturuldu. Kadın, Gençlik, Öğrenci, Esnaf, Mahalle Muhtarları, STK Temsilcileri, Dernek Temsilcileri, Kanaat Önderleri ve toplumun tüm dinamiklerinin yer aldığı meclisler oluşturuldu. İlçemizin su, alt yapı, çevre düzenlemesi, kültürel, sosyal, siyasal, ekonomik ve uzun vadeli planlamaları yukarıda bahsedilen halk meclisleri tarafından kararlaştırılıp belediye başkanlığının yasal organları tarafından da onaylanırdı.
“Kendimizi de Kentimizi de Birlikte Yönetmeye Başladık.”
Birinci Dönem olan 2004- 2009 tarihleri arasında İlçenin en önemli sorunlarından
50 km. içme suyu hatları değiştirildi. Köylerinden göç etmiş ilçe merkezine yerleşen yurttaşlarımıza, Hazineden 35.000 m2 arazi satın alınarak yetmiş aileye bedelsiz arsa tahsisi yapıldı, halkımızı yaşam alanlarından koparmadan %70 konut sorunu çözüldü. Kültürel, sanatsal, kadın özgürlükçü ekolojik belediyecilik hayata geçirildi.
Yine hazineden kullanılmayan 80.000 m2 arazi satın alınıp halkımızla birlikte imar planları yapılarak konut alanları, yeşil alan, çocuk parkları, yüksek okul, Cemevi vb. gibi hizmetler gerçekleştirildiği gibi, arsaları da halkın huzurunda fiyatlandırıp belediyemize gelirler sağladık. Ayrıca tarım ve diğer alanlarda da belediyemize gelirler sağlayarak belediyenin borçları büyük ölçüde ödendiği gibi, açık, şeffaf olma perspektifimiz doğrultusunda bütçeyi halkın onayına açarak çalışmalarımızı etkin ve verimli bir şekilde devam ettirdik.

VD: Şeffaflık, katılımcılık, hesap verebilirlik, yöneten-yönetilen ayrımı yerine, halkı paydaş olarak gördünüz. Yaşanabilir Hozat, böyle inşa edildi. Şimdi de Sultangazi’ye adaysınız. Öncelikleri nasıl belirlediniz? Halktan nasıl destekler gördünüz?

CK: Sultangazi ilçemizin nüfusu 550.000’e yakın ve 15 mahalleden oluşan, ayrıca ülkemizin 81 ilinden göç almış, çok kimlikli, çok kültürlü halkların birlikte yaşadığı bir halklar mozayiğidir. Mevcut 15 mahallemizde, halk toplantıları, STK’lar (Sivil Toplum Kuruluşları), il, ilçe, köy dernekleri, esnaf , oda birlikleri, kadın, gençlik, öğrenci, engelli, çevre temsilcileri, hayvan hakları dernek temsilcileri, mahalle muhtarlarımız ve toplumun tüm dinamikleri ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda ilçenin sorunları tespit edilip planlamalar yapıldı.
Sultangazi ilçemizle ilgili demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü yerel yönetim perspektifimizi halkımıza anlatırken değerli görüş ve önerilerini de aldığımız gibi büyük bir sempatiyle de karşılandık.

Belediyecilik anlayışı

VD: Karar ve uygulamada şeffaf oldunuz. Tüm kararlarda katılımcılığı teşvik ettiniz. Hizmetleri sunarken eşitlik ve tarafsızlık ilkesine riayet ettiniz. Açıklık, saydamlık ve hesap verilebilirlik adı altında her ay gelir ve gider dökümünü halk ile tüm ilan alanlarında paylaştınız. Ve bunu ilk yapan belediye başkanıydınız. Bu hesap veren belediyecilik anlayışı halkta nasıl makes buldu? Bu uygulamaya Sultangazi’de devam edecek misiniz?

CK: Karar ve uygulamada Demokratik, Özgürlükçü, Katılımcılık, Çok Dilli, Çok Kültürlü, Saydamlık, Hesap Verilebilirlik Yönetim anlayışımız görev yaptığımız ilçemiz Hozat ve ilimiz Dersim’de Halkımız tarafından kabul görmüş bir Yerel Yönetim Perspektifidir.
10 yıllık Demokratik Yerel Yönetim pratiğimizi Sultangazi ilçemizde mahalle, cadde ve sokaklarımızda tüm yurttaşlarımızla birlikte bir ivme yaratarak “Kendimizi de Kentimizi de Birlikte Yöneteceğiz.”

VD: Kentsel dönüşüm değil, katılımcı planlama ile ortak dönüşümü savundunuz. Buradaki farkı anlatır mısınız bize? Sultangazi’nin kentsel dönüşüme ihtiyacı hangi safhada?

Reklam

CK: Ranta ve çıkara dayalı kentsel dönüşüm değil, halk meclislerinin karar vereceği demokratik kent planlamasını hayata geçireceğiz. Ekolojik sınırları olan alanlar yaratacağız ve sosyal dokuyu koruyacağız. Sultangazi ilçemizin Cumhuriyet mahallesi Siteler mevkii afet riskli bölge ilan edilmiş, Küçük Uğur Mumcu mevkii rant uğruna yıkılmak istenip kentsel dönüşüm uygulanmak isteniyor. Habibler Bölgesi de diğer mahallelerle aynı durumdadır.
Ayrıca Zübeyde Hanım Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, Gazi Mahallesi, Habibler ve Yayla Mahallelerimizde gecekondu bölgeleri mevcuttur. Bu bölgelerde göreve geldiğimiz takdirde yerel halkımızla birlikte doğayı, yeşili, çocuk parklarını, engelli yurttaşlarımızın da rahat edebileceği ortak yaşam alanları oluşturarak Demoktarik Kent Planlamasını hayata geçireceğiz. Söz Yetki Karar Sultangazi Halkının Olacaktır.

VD: Belediye işçilerinin 10 yıllık alacakları birikmişti başkanlık döneminizde. Bunu nasıl çözüme kavuşturdunuz, anlatır mısınız?

CK: Belediye emekçilerinin alacaklarını 1- Hazineye ait tarım ve mera vasfını kaybetmiş arazileri satın alarak belediye bütçesine gelir sağladığımız, personelimize de alacakları karşılığında birer ikişer arsa vererek alacaklarını ödediğimiz gibi, personel belediyeye uzun vadeli borçlanarak mülkiyet sahibi oldu. 2 – Köylülerimize ait araziler tarıma açılarak elde edilen gelirler belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda kullanıldı. Ayrıca Belediyenin İller Bankasından gelen pay, su ve kira gelirlerinin dışında, taş, kum satışı yaparak da belediye bütçesine gelir sağladık.

VD: Yeşil belediye, çevreci halk başlığı altında çalışmalar yaptınız. Yeşili ne kadar muhafaza ettiniz? Halka çevreci bilinci nasıl aşıladınız? Halkın çevreci yaklaşımını yeterli buluyor musunuz? Bu alanda ne gibi hizmetleri kullanıma sundunuz?

CK: Görev yaptığım ilçemde 10 yılda binlerce ağaç fidesi dikilerek korumaya alındı. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’yle ortak planlamalar yapılarak yeşil alanlar oluşturuldu.
Sempozyum, Panel ve Toplantılar yapılarak halkımızla yeşil bir çevrenin yaratılması ve korunması konusunda bilgilendirmeler yapılarak, tüm projeleri halkımızla birlikte gerçekleştirdik. Halkımızın çevreci yaklaşımını yeterli görmüyoruz.

Kültüre ağırlık verme görevi

VD: Hozat’ta “Sanat ve Sanatçıya Saygı Duvarı” adı altında bir yapı var. Oradaki alanda değerli bir çok ismin portresi, önemli sözleri var. Haricen de cadde ve sokak isimlerini değiştirmiş, Kazım Koyuncu, Ahmet Kaya, Deniz Gezmiş, Emek Sokak, Özgürlük Sokak gibi isimleri paylaşmışsınız. Çeşmeler yaptırmışsınız. Sultangazi’de buna benzer ne tür çalışmalarınız olacak?

CK: Sultangazi ilçemizde:
1- BÜTÜN İNANÇLARA SAYGILI OLACAK, HİZMETLERİ “ÇOK DİLLİ” YÜRÜTECEĞİZ
. Tüm halklara kendini özgürce ifade etme hakkı konusunda çalışmalar yapılacaktır.
. İbadet merkezlerine (Cami, cemevi, kilise, sinagog, vb.) ücretsiz hizmet, yer tahsisi hakkı tanıyacağız.
. Kürtçe, Türkçe , Arapça ve çok dilli belediye hizmetleri planlayacağız.
. Çok dilli yer isimlendirmeleri yapılacaktır.
2 – KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİĞİ ZENGİNLEŞTİRECEĞİZ
. “Çok kültürlü” yaşama, toplumcu ve demokratik sanata destek vereceğiz.
. Kültürel hizmetleri her mahallede gerçekleştireceğiz.
. Dengbej Evi gibi kültür mekanları oluşturacağız.
. Semt Kültür Evleri, yazlık/kışlık sinemalar oluşturacağız.
. Her mahalle için gezici Kütüphaneler oluşturacağız.
3. SULTANGAZİ İLÇEMİZİN HER MAHALLESİNDE SANAT VE SANATÇIYA SAYGI DUVARLARI OLUŞTURACAĞIZ.

VD: Hozat Belediyesi kültürel etkinlikler kapsamında önemli çalışmalar yaptı hep. 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinlikleri, Munzur Kültür Doğa ve Festivali etkinlikleri, Munzur Barış ve Kültür günleri, panel, sempozyum, tiyatro vb. etkinlikleri okudum, gördüm. Takdir ettim. Bu çalışmalarınız hakkında da bizi bilgilendirir misiniz? Anadolu kültürel manada nasıl kalkındırılabilir? Sultangazi Anadolu mu, İstanbul mu size göre?

Reklam

CK: Sultangazi ilçemiz 81 ilden göç alan (Kürtlerin, Türklerin, Alevilerin, Sünnilerin, Lazların, Çerkezlerin, Arapların) kısacası halklarımızın bir arada kardeşçe yaşamak için mücadele ettiği bir Anadolu Halklar Mozayiğidir. Sultangazi ilçemizde barışı ve halkların kardeşliğini kültür ve sanata dair gerçekleştireceğimiz çalışmalarımızla daha da güçlendireceğiz.
Festivaller, halk şenlikleri, dostluk şenlikleri, kardeşlik ve barış günleri, kadınlara, gençlere, engellilere ve toplumun diğer dinamiklerine yönelik kültür ve sanat faaliyetleri planlayacağız.
Panel, Sempozyum, Halk toplantılarına ağırlık vererek “KARDEŞ İLÇE VE KARDEŞ MAHALLE“ projelerini hayata geçireceğiz

31 Mart’tan beklenti

VD: Cevdet Konak, iki dönem belediye başkanlığı yaptı. İçinize dert olan eksik bıraktığınız neler var? İmkanınız olsa neyi değiştirmek isterdiniz? Sultangazi halkı da sizden memnun kalacak mı?

CK: Görev yaptığım iki dönem içerisinde, kadına, gençliğe ve engelli yurttaşlarımıza ait çok amaçlı, çok dilli kültür merkezlerinin oluşturulmasında yetersiz kaldığımızı ifade edebiliriz.
Sultangazi İlçemizde Eş Başkanımızla birlikte görev aldığımız takdirde Belediyenin emekçileri olarak halkımızın birer sözcüsü olarak görev yapacağız.

VD: Sizce muhalefet partileri neler yapmalı ki, iktidarı yenebilecek duruma gelsin? 31 Mart için beklentiniz nedir?

CK: Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik, sosyal, siyasal kriz günden güne derinleşmektedir. Demokrasiyi, özgürlüğü, eşitliği, halkların kardeşliğini savunan, bu uğurda mücadele eden iktidar karşıtı tüm dinamikler 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel yönetim seçimlerinde AKP-MHP Bloğuna kaybettirecek ve geriletecek dayanışma ruhunu öne çıkararak sandığa gitmelidirler.
31 Mart Pazar akşamı demokrasi güçlerinin zaferi olacaktır.
Değerli Sultangazi Halkımıza çağrımız şudur:
KENDİMİZİ DE KENTİMİZİ DE BİRLİKTE YÖNETMEK İÇİN OYLAR HDP’YE.

VD: Bu karikatür size ne anlatıyor?

CK: Demokrasiye, özgürlüğe, halkların eşitliğine olan inancımızla ve emekçi ellerimizle bütün doğayı kirleten ve güneşimizi engelleyen karanlığı dağıtacağız.

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here