Elektrik üretim ve dağıtım sektörünün borç stoku açıklandı..

0

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stokunun 47 milyar dolar olduğunu belirterek yapılandırma ihtiyacının ise 12-13 milyar dolar olduğunu bildirdi. Bu tutarın yaklaşık 10 milyar dolar tutarındaki kısmının 2019 yılı içinde yapılandırmasının tamamlanmasının beklendiğini açıkladı.

Açıklamada, şunlar ifade edildi: “Bu kredilere ilişkin sınıflandırma ve karşılık hesaplamaları uluslararası finansal modellere ve denetime uygun bir şekilde yapılmaktadır. Kredi teminatları ve santrallerin nakit akış projeksiyonlarındaki beklentilerin farklı olması nedeniyle karşılık oranları bankalar arasında fark gösterebilmektedir.

En olumsuz senaryoda dahi bu kredilerin tamamına karşılık ayrılsa bile bunun sektörün sermaye yeterlilik oranına etkisi yaklaşık yüzde 0,23 düzeyinde olacağı hesaplanmaktadır. Bu kredilerinin tamamının 3. gruba alınması halinde dahi sektörün takipteki alacaklar rasyosuna etkisi yüzde 0,22 seviyesinde kalacaktır. Diğer bir değişle, bu kredilere ilişkin en muhafazakâr şekilde hareket edilse bile etkisi oldukça sınırlı, makul ve yönetilebilir düzeydedir.”

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here